Turneringsbetingelser m.v.
for Tirsdagsdamerne

Turnering spilles over 16-19 tirsdage i løbet af sæsonen. Der findes en sæsonvinder i pointmatch og en sæsonvinder i eclectic, for A-, B-, C- og D-rækken samt for 9-hullers-rækken. I pointmatch tæller kun spillerens 10 bedste runder i den endelige opgørelse. I Eclectic tæller alle runder, der er deltaget i.

På hver spilledag opgøres nettoscore/stableford for dagens deltagende spillere i alle rækker.

Der tildeles point som følger: nr. 1 får 11 point, nr. 2 får 9 point, nr. 3 får 8 point o.s.v. …… og nr. 10 får 1 point.
Ved pointlighed i pointmatcher, vinder laveste handicap. Herefter bageste 9, 6, 3 og 1 huller.

Ved pointlighed i eclectic vinder højeste handicap.

I puttekonkurrencer vinder spiller med højeste handicap ved pointlighed. Ved ens handicap er det herefter bageste 9, 6, 3 eller 1 hul(ler).

En runde kan kun tælle i én turnering. Fx kan en runde i Tirsdagscup spillet på en tirsdag ikke samtidig tælle som runde i den løbende turnering.

Holdturneringer er som hovedregel ikke tællende i den løbende turnering. Irish Rumble er dog tællende.

Ved lighed i point eller nettoscore, vinder holdet med det laveste, gennemsnitlige handicap.

Handicapregulering i den gennemgående turnering sker efter Golfbox’ turneringsbestemmelser.

Birdie-bolde
Når man er så heldig (eller dygtig!) at lave en birdie, har vi hos Tirsdagsdamerne tradition for, at man får udleveret en birdie-bold. Når man har lavet en birdie på sin tirsdagsrunde går man i shoppen efter runden og viser sit scorekort frem, så de kan se, man har lavet en birdie. De kvitterer så med en gul streg på kortet og udleverer en birdie-bold. Derefter kan du tage en af fuglene fra opslagstavlen og hænge den på den opsatte gren i omklædningsrummet.
Skriv gerne dato, hul og navn, hvis du har lyst.
– Så må vi jo finde en særlig farverig fugl til eagles og hole in one 😊

Derefter går man hjem og registrerer sin score, så ens eclectic bliver opdateret med det fine resultat.


Banelukninger:

Ved officielle banelukninger p.g.a. dårligt vejr, kan resultaterne fra en tirsdagsmatch annulleres.

Ved tvister om afgørelser træffer udvalget beslutningen. Vi tager dog udgangspunkt i ”Golfunionens regler for afbrydelser og genoptagelser”. (Se hjemmesiden og på opslagstavlen i omklædningsrummet). Ved tvivl får vi rådgivning af klubbens handicap- og/eller regel-udvalg.

Hvad er PCC – i det nye handicapsystem:
Regel 5.6 PCC – justering for forhold på spilledagen
PCC -funktionen undersøger, om vejr og banebaneopsætning på dagen afveg fra normale forhold i en sådan grad, at en justering er nødvendig for at kompensere. Det er en daglig statistisk procedure, der sammenligner spillernes indtastede scores på dagen med forventede resultater baseret på deres Handicap, banens sværhedsgrad (slope) samt antal af spillere (se note nederst).

Hvis betydeligt færre eller flere spillere end antaget opnåede deres forventede score, har forholdene været hhv. sværere eller lettere end normalt. Målene er dog så brede, at scores i de fleste tilfælde (>80%) vil være på linje med, hvad der var forventet, og PCC falder dermed bort (bliver 0).

Alle tællende scores (kun 9 eller 18 hullers runder), som er indtastet på dagen fra spillere med et Handicap på 36,0 eller mindre, indgår i en udregning, der dagen efter resulterer i en PCC. Det er en vurdering om Course Ratingen (banens sværhedsgrad) har været korrekt, eller om den burde være justeret med hhv. -1, 0, +1, +2 eller +3.
En sådan justering gælder for alle runder, der er spillet på dagen.

En evt. positiv justering bliver efterfølgende trukket fra spillerens Handicapresultat.

Alle relevante scores indtastet på dagen indgår i beregningen af PCC’en og påvirker alle scores i udregningen af deres Handicapresultater næste dag. Handicapresultatet er derfor først er klar næste dag.

Runder, spillet på en given dag, men indtastet dagen efter eller senere, indgår selvfølgelig ikke i PCC beregningen, men PCC’en vil indgå i udregningen af Handicapresultater for disse runder: