Turneringsbetingelser m.v.
for Tirsdagsdamerne

Turnering spilles over ca. 20 tirsdage i løbet af sæsonen. Der findes en sæsonvinder i pointmatch og en sæsonvinder i eclectic, for A-, B-, C- og D-rækken samt for 9-hullers-rækken. I pointmatch tæller kun spillerens 10 bedste runder i den endelige opgørelse. I Eclectic tæller alle runder, der er deltaget i. En runde er kun tællende, hvis den er færdigspillet og registreret via indtastningslinket, der sendes via mail fra GolfBox ved hver spilledag.

På hver spilledag opgøres nettoscore/stableford for dagens deltagende spillere i alle rækker.

Der tildeles point som følger: nr. 1 får 11 point, nr. 2 får 9 point, nr. 3 får 8 point o.s.v. …… og nr. 10 får 1 point.

Ved pointlighed i pointmatcher, vinder laveste handicap. Herefter bageste 9, 6, 3 og 1 huller.

Ved pointlighed i eclectic vinder højeste handicap.

Ved pointlighed eller samme afstand i puttekonkurrencer eller lignende, vinder spiller med højeste handicap, derefter bageste 9, 6, 3 eller 1 hul(ler) og derefter simpel lodtrækning.

En runde kan kun tælle i én turnering. Fx kan en runde i Tirsdagscup spillet på en tirsdag ikke samtidig tælle som runde i den løbende turnering.

Ved lighed i point eller nettoscore, vinder holdet med det laveste, gennemsnitlige handicap.

Handicapregulering i den gennemgående turnering sker efter Golfbox’ turneringsbestemmelser.

Da det naturligvis er rarest for alle parter at spille med et retvisende handicap, beder vi om, at når du har spillet, så taster du også sin score. Uanset om scoren er god eller mindre god. Skulle du undervejs på runden få forfald af den ene eller anden årsag, beder vi dig om at sende en mail til vores mail Tirsdagsdamer.hilleroed@gmail.com, så vi med god samvittighed kan notere et Retired eller No Return.

Vælger du Retired, behøver du ikke registrere de evt. spillede huller, men du må gerne. Du bliver ikke handicap-reguleret.

Vælger du No Return, skal du have spillet og registreret minimum 10 huller. GolfBox udfylder automatisk de manglende huller med en forud defineret score. Ud fra dette resultat bliver du handicapreguleret.

Når du registreres med Retired eller No Return, tæller dagens score ikke med i den løbende turnering, hverken i pointmatch eller eclectic.

Hører vi ikke fra dig, men kan se at du har indtastet score på 10 huller eller flere, registrerer vi dig med NR. Har du ikke registreret score eller registreret på færre huller end 10, registrerer vi dig med RTD.

Birdie-bolde
Når man er så heldig (eller dygtig!) at lave en birdie, har vi hos Tirsdagsdamerne tradition for, at man får udleveret en birdie-bold. Når man har lavet en birdie på sin tirsdagsrunde går man i shoppen efter runden og viser sit scorekort frem, så de kan se, man har lavet en birdie. De kvitterer så med en gul streg på kortet og udleverer en birdie-bold. Derefter kan du tage en af fuglene fra opslagstavlen og hænge den på den opsatte gren i omklædningsrummet.
Skriv gerne dato, hul og navn, hvis du har lyst.
– Så må vi jo finde en særlig farverig fugl til eagles og hole in one 😊

Derefter går man hjem og registrerer sin score, så ens eclectic bliver opdateret med det fine resultat.


Banelukninger:

Ved officielle banelukninger p.g.a. dårligt vejr, kan resultaterne fra en tirsdagsmatch annulleres.

Ved tvister om afgørelser træffer udvalget beslutningen. Vi tager dog udgangspunkt i ”Golfunionens regler for afbrydelser og genoptagelser”. (Se hjemmesiden og på opslagstavlen i omklædningsrummet). Ved tvivl får vi rådgivning af klubbens handicap- og/eller regel-udvalg.

Hvad er PCC – i det nye handicapsystem:
Regel 5.6 PCC – justering for forhold på spilledagen
PCC -funktionen undersøger, om vejr og banebaneopsætning på dagen afveg fra normale forhold i en sådan grad, at en justering er nødvendig for at kompensere. Det er en daglig statistisk procedure, der sammenligner spillernes indtastede scores på dagen med forventede resultater baseret på deres Handicap, banens sværhedsgrad (slope) samt antal af spillere (se note nederst).

Hvis betydeligt færre eller flere spillere end antaget opnåede deres forventede score, har forholdene været hhv. sværere eller lettere end normalt. Målene er dog så brede, at scores i de fleste tilfælde (>80%) vil være på linje med, hvad der var forventet, og PCC falder dermed bort (bliver 0).

Alle tællende scores (kun 9 eller 18 hullers runder), som er indtastet på dagen fra spillere med et Handicap på 36,0 eller mindre, indgår i en udregning, der dagen efter resulterer i en PCC. Det er en vurdering om Course Ratingen (banens sværhedsgrad) har været korrekt, eller om den burde være justeret med hhv. -1, 0, +1, +2 eller +3.
En sådan justering gælder for alle runder, der er spillet på dagen.

En evt. positiv justering bliver efterfølgende trukket fra spillerens Handicapresultat.

Alle relevante scores indtastet på dagen indgår i beregningen af PCC’en og påvirker alle scores i udregningen af deres Handicapresultater næste dag. Handicapresultatet er derfor først er klar næste dag.

Runder, spillet på en given dag, men indtastet dagen efter eller senere, indgår selvfølgelig ikke i PCC beregningen, men PCC’en vil indgå i udregningen af Handicapresultater for disse runder: