Sidste nyt september 2020

Opslagstavlen i omklædningsrummet er revideret, og informationer kan læses både der og her på vores hjemmeside.

Årets sidste arrangement:

  • Tirsdag den 29. september har vi vores afsluttende match over 12 huller. Den kan I se her:
Inspiration fra Silkeborg m.fl. over 12 huller

I vil få et skema til at opgøre point’ene. Det vil ligge i omklædningsrummet og ved indskrivningen.

Husk at skrive jer på afslutningsmiddagen, som I også kan se under bjælken afslutningsmiddag på hjemmesiden og herunder.

Mange tidlige efterårshilsner fra hele udvalget
Lis R., Annie, Lisbet, Lis B. og Merete

Afslutning 2020. Invitation