Velkommen til Tirsdagsdamerne

Dameklubben er en ”klub i klubben”. Formålet er at spille golfmatcher under hyggeligt samvær.

Alle damer i Hillerød Golf Klub med et anerkendt handicap kan blive medlem af dameklubben. – Vi mødes hver tirsdag og spiller forskellige matcher i henhold til matchprogrammet, som hænges op i omklædningsrummet, kan ses på Tirsdagsdamernes hjemme­side og bliver udsendt på mail, til de tilmeldte.

Vi spiller i 4 rækker, A-B-C-D. En deltager spiller i samme række hele sæsonen. – Der spilles fra rødt teested.
Alle scores registreres i golfbox og man handicapreguleres. Uanset ændring af handicap, forbliver man i den række, man er sat i fra starten af sæsonen.

www.golfbox.dk eller touchscreenen i klubben kan du reser­vere en tid op til 10 dage før spilledagen. Evt. ledige tider frigives 3 dage før.

Vores formøde bliver TIRSDAG d. 9. april 2019, kl. 18.30 i golf­klubbens restaurant, hvor vi vil fremlægge matchprogram­met for den kommende golfsæson.
Tilmelding til formødet sker alene ved indbetaling af 200 kr. på kontonr. 5063-1179442, senest d. 5. april 2019.

Hjemmeside: www.hillerodgolf.dk.
Tirsdagsdamerne finder du sådan: www.hillerodgolf.dk → Klub → Interne Klubber → Tirs­dags­damer. Her kan du bl.a. se vores informationer, matchprogram og nyheder, og downloade resultater fra hver uge. Resultaterne kan også ses i golfbox og på klubbens hjemmeside.

Matchfee er kr. 300,00 og betales til reg.nr. 5063/kontonr. 1179442 senest den 11. april 2019.

Dameudvalget er selvsupplerende og består i 2019 af:

Lis Rathsach
lis@rathsach.com

Merete Elleboe
merete.elleboe@gmail.com

Annie Madsen
annie@blip.dk

Lisbet Pals Svendsen
lisbetpals@mail.dk

Lis Brammer
lisbrammer@icloud.com

Tirsdag den 16. april går vi i gang. Fra 23/4 er det tællende runder. Sæsonen slutter den 1. oktober 2019 med middag og præmier.

Vi glæder os til at se rigtig mange damer, nye som gamle.”