Selvindtastning af scores

Fra start af sæsonen 2021 har Tirsdagsudvalget besluttet, at vi forsøger os med selv-tastning af scores i løbet af sæsonen. Ved sæsonafslutningen kan vi så evaluere, hvad vi synes om det, og om vi skal fortsætte med det. Onsdagsherrerne har brugt metoden i sæsonen 2020 og har været tilfredse med den, så nu vil vi også prøve.

Det foregår på følgende måde:

Hvad gør spillerne?

  1. Spillerne gør fuldstændig som vi er vant til og aftaler med en af medspillerne, at man fungerer som markør for hinanden, og efter runden konfererer vi vores scores præcis som vi plejer og underskriver makkerens scorekort med signatur og medlemsnummer, før vi selv registrerer vores egen score i systemet via det link, vi får tilsendt i mail fra GolfBox (se nedenfor).
  2. Når man har registreret sin score i systemet, skal man gemme sit scorekort i to måneder. Såvel klubbens Handicapudvalg som Tirsdagsdameudvalget skal have mulighed for at lave stikprøvekontrol af scorekortene.
  3. Det vigtigste er at have styr på antallet af slag – antallet af point er det ikke så vigtigt at regne sammen, for det gør GolfBox automatisk. (Hvis man har fået nyt handicap i tiden mellem udsendelse af mail med link og registreringen af slag, kan point blive forkert, men det bliver rettet, når udvalget opdaterer handicap om onsdagen ved lukning af turneringen.)
  4. Spillerne modtager før tirsdag en mail med et link til selv-registrering af spilledagens score samt et fiktivt starttidspunkt – dette tidspunkt skal man bare ignorere, da vi melder os til tirsdagens spil på præcis samme måde som hidtil.
  5. Linket til selvregistrering vil udløbe midnat mellem tirsdag og onsdag, så når man har spillet, er det vigtigt at registrere sin score via linket inden for tidsfristen, så GolfBox automatisk kan beregne samtlige scores og opdatere handicaps.
  6. Hvis man ikke spiller, eller hvis man kommer ’for sent’ til at registrere sin score (vinduet for registrering af scores lukker midnat mellem tirsdag og onsdag), vil man efter tidsfristens udløb blive registreret som RTD (Retired), altså at man ikke har deltaget i dagens turnering (handicap reguleres i så fald ikke).

Hvad gør udvalget?

  1. Udvalget opretter turneringen i GolfBox til den enkelte spilleuge og lægger samtlige tilmeldte tirsdagsdamer ind i systemet, så alle i den enkelte række står i ugens turnering som potentielle deltagere. Vi inddeler stadig i de kendte rækker A, B, C, D og 9-huller og som noget nyt “Job-rækken”.
  2. Før tirsdag udsender GolfBox en mail til deltagerne med et link til selv-registrering af spilledagens score samt et fiktivt starttidspunkt – dette tidspunkt skal man bare ignorere, da vi melder os til tirsdagens spil på præcis samme måde som hidtil.
  3. Efter selvregistreringsfristens udløb sørger udvalget for at registrere RTD, opdatere handicaps og lukke turneringen.

 

En hurtig oversigt over den nye måde at beregne handicap på:
https://www.golf.dk/artikel/hvad-sker-der-i-overgangen-til-det-nye-handicap

Det nye handicapsystem i detaljer kan ses ved at følge dette link:
https://www.golf.dk/manualer/handicapsystemet

(hvis linkene ikke virker ved klik, kan de kopieres og indsættes direkte i browseren)