Regelundervisning

At spille golf kræver at man har kendskab til spillets regler. Ligesom i trafikken er der regler, der skal efterleves for at man kan kalde spillet for golf.
Med jævne mellemrum gennem sæsonen gennemføres undervisning i golfreglerne. Deltagelse i undervisningen er frivillig, MEN aflæggelse af regelprøve er obligatorisk.
Undervisningen gennemføres på en hverdagsaften i tidsrummet 19 – ca. 22 og en lørdag formiddag.