Golfreglerne

Her vil Regel- og Ordensudvalget sætte fokus på regler. Der vil være mulighed for at hente dokumenter og der vil løbende blive givet eksempler på regelspørgsmål.
Skriv til regel@hillerodgolf.dk, hvis du har et spørgsmål.
Vi har samlet nogle typiske eksempler fra vores bane nedenfor.
Og her er der et link til Golfreglerne – online hos Dansk Golf Union: Klik her
Og til dem, der skal forberede sig til Regelprøven – øv dig online med DGU’s regelprøve.
Du kan tage den igen og igen: Klik her

Regelsituationer HGK 18 huller - pdf

Lokale Regler HGK 2018

Lempelse fra stien på hul 17

Q:
Mit slag blev lidt for langt på 17. Bolden er ikke out, men ligger uden for stien op imod skråningen. Har jeg mulighed for lempelse?
A:
Medmindre stier med kunstig overfladebelægning er defineret anderledes via en lokalregel, så er de “en ikke-flytbar forhindring”. I HGK er stien en sådan.
R 24-2 giver mulighed for lempelse for leje, gene for sving eller gene for stance. Mange glemmer “gene for stance”, da de synes, at de står udmærket.
Ikke desto mindre er der sandsynligvis lempelse for stance her, da en af fødderne vil være i kontakt med stien for at gennemføre slaget. Lempelsen tager du således:
Find nærmeste punkt for lempelse, dvs. stance med fuld lempelse, hvor du ikke længere berører stien, og som ikke er nærmere flaget end boldens oprindelige position (og ikke på green, ikke i hazard). Tag det jern, du vil slå næste slag med og tag en naturlig opstilling. Markér punktet ud for midten af din slagflade f. eks. med en tee. Herfra markerer du en køllelængde, som du kan droppe inden for.
Tip – i denne som i andre droppesituationer: Vælg din muligheder med omhu, find dit sted at droppe. Først da samler du bolden op fra sin position for at droppe. Indtil den er samlet op, har du nemlig mulighed for at tage andre beslutninger.

Bold i søen fra greensiden på Hul 2

Q:
Min bold har passeret søen, men rammer træet og falder i søen på greensiden. Hvordan skal jeg tage lempelse?
A:
R 26-1 beskriver mulighederne. Søen er markeret som en gul vandhazard, undtagen lige i det højre hjørne.
Du kan vælge at spille en ny bold så nær som muligt fra stedet, hvor det foregående slag blev slået. Bolden droppes og du lægger et straffeslag til din score.
Eller du kan vælge at droppe en bold bag søen (altså ikke på green-siden!) på “flaglinjen”. “Flaglinjen” betyder, at du skal holde punktet, hvor bolden sidst passerede hazardgrænsen (på green-siden) mellem flaget og det sted, du vil droppe. Du må gå så langt bagud, du vil. Der lægges et straffeslag til din score.

Bold i søen fra greensiden på hul 4

Q:
Min bold har passeret søen, men rammer bakken og ruller i søen på greensiden. Hvordan skal jeg tage lempelse?
A:
R 26-1 beskriver mulighederne. Søen er markeret med gult, undtagen på greensiden, hvor den er markeret med rød. Du har dermed yderligere muligheder i forhold til f.eks. søen på Hul 2.
Du kan vælge at spille en ny bold så nær som muligt fra stedet, hvor det foregående slag blev slået. Bolden droppes og du lægger et straffeslag til din score. Hvis det var dit udslag fra teestedet, kan du vælge at spille en ny herfra, som du må tee op.
Du kan vælge at droppe en bold bag søen (altså ikke på green-siden!) på “flaglinjen”. “Flaglinjen” betyder, at du skal holde punktet, hvor bolden sidst passerede hazardgrænsen (på green-siden) mellem flaget og det sted, du vil droppe. Du må gå så langt bagud, du vil. Der lægges et straffeslag til din score.
Eller som den ekstra mulighed, da du er gået i, hvor søen er markeret med rødt: Droppe inden for 2 køllelængder fra, hvor bolden passerede hazardgrænsen, ikke tættere på hullet. Der er ikke mange gode muligheder på denne side af søen, men det er altså en mulighed, der kan tages i betragtning.

Bold ikke ude, men hegnspæl i vejen for sving.

Q:
Jeg får trukket mit slag for meget til venstre på 4. hul og ligger faretruende tæt på Out. Desværre er en pæl fra hegnet, der står på skråningen, i vejen for mit sving? Kan jeg få lempelse uden straf?
A:
Ting, der befinder sig uden for banen må ikke flyttes, og der kan heller ikke opnås lempelse uden straf for sådanne forhindringer. Det samme gælder de hvide Out of Bounds pæle, der ligeledes står uden for banen. I dette tilfælde kan du vælge at erklære bolden uspillelig og droppe en bold inden for 2 køllelængder fra boldens placering, ikke nærmere hullet. Eller du kan vælge at spille bolden, som den ligger – men i en anden retning?

Må man flytte markeringspæle/plader i Hillerød?

Q:
Jeg ligger på kanten af vandhazarden på 11. hul. Der er en rød pæl i vejen for mit sving. Må jeg flytte pælen?
A: En pæl er en forhindring. Af Definitionen på en forhindring fremgår det: “…En forhindring er en flytbar forhindring, hvis den kan flyttes uden urimelig anstrengelse, uden unødig forsinkelse af spillet og uden at beskadige noget. I modsat fald er den en ikke-flytbar forhindring.”
Læs desuden Regel 24. Der er et link andetsteds på siden til Golfreglerne.

Det betyder, at alle pæle og plader, der markerer Hazarder og Areal under Reparation, må flyttes. Husk at sætte dem tilbage.
Vær desuden opmærksom på, at der kan være en Lokalregel på en bane, der gør disse pæle til “ikke-flytbare forhindringer”. Vi havde tidligere denne Lokalregel, men den er sløjfet.