HGK Onsdagsherrer 2020

Tillæg til Onsdagsherre programmet

Da vi trods Corona situationen ikke er blevet færre medlemmer i år, går vi tilbage til at uddele månedspræmier. Det vil sige at der er præmier for juni, juli, august og september.

Corona situationen har aktualiseret brugen af selvindtastning af resultater. Derfor går vi nu over til også når vi engang slipper fri af smittefaren at anvende selvindtastning. Det betyder at alle ud over at udfylde scorekort, som vi plejer, skal selvindtaste resultatet til golfbox. Der SKAL også afleveres scorekort i postkassen i omklædningsrummet på sædvanligvis. Dog skal scorekort under Corona perioden opbevares af spilleren selv og en kopi skal sendes til turneringsledelsen, hvis der skal gennemføres kontrol. Husk at anføre hvem der er markør.

Selvindtastningen skal være afsluttet senest torsdag kl 12 efter spille dagen.

Selvindtastning vil foregå på følgende måde:

  1. Turneringsudvalget opretter om tirsdagene en pseudo turnering, der bruges til selvindtastningen, med start kl 01:00-04:00 for hver onsdag.

  2. Alle onsdagsherre medlemmer(der har betalt matchfee 300,- kr) tilmeldes automatisk til turneringen.

  3. Tirsdag før hver onsdag åbnes pseudo turneringen og alle deltagere modtager en startmail med en pseudo starttid, en kode og en link til indtastningen.

  4. Som sædvanlig reserverer alle selv den ønskede spilletid til onsdagen.

  5. Når runden er gennemført skal de opnåede score (antal brugte slag) indtastes.

  6. Indtastningen foregår enten med den link der blev udsendt i startmail, eller fra en browser på websiden s.golfbox.dk med koden fra den udsendt startmail.

  7. Scorekortet afleveres i postkassen i omklædningsrummet, så udvalget efterfølgende kan kontrollere det.

Resultaterne vil som sædvanlig fremgå af golfbox og der vil blive foretaget hcp regulering.

Det er nyt land for de fleste af os, så der kan der komme korrektioner til proceduren. Hold derfor øje med onsdagsherrenes hjemmeside (https://hillerodgolf.dk/onsdags-herrer/), vores Facebook gruppe eller din mailbox for opfølgende informationer. Udvalget står naturligvis også til rådighed for spørgsmål.

Husk selvfølgelig at indbetale matchfee på kr. 300 senest den 4. maj på reg. nr. 5064 kontonr. 1362095. Du deltager først i turneringerne efter beløbet er indbetalt.

Velkommen til sæson 2020

Onsdagsherreudvalget indbyder igen i år alle trofaste medlemmer til at deltage i de ugentlige onsdagsdyster. Vi var godt 100 medlemmer sidste år, men vi kan sagtens være flere, og vi opfordrer derfor alle til at fortælle medlemmer af HGK om spændende og hyggelige onsdage.

Vi byder især velkommen til nye medlemmer i Hillerød Golf Klub, der gerne vil spille hos HGK Onsdagsherrerne. Nye såvel som ”gamle” skal vide, at vi fra udvalget gerne står til rådighed med at finde spillemakkere.

Vores sponsor – Holte Vinlager, Hillerød – fortsætter også i den kommende sæson.  Vi vil opfordre alle til at støtte vores sponsor. Skulle I have kendskab til firmaer eller selvstændige, som ønsker at støtte vores herreklub, så kontakt et af udvalgets medlemmer herom.

Onsdagsherrerne er en klub for ALLE HERRER i HGK, der opfylder matchbetingelserne (dvs. er fyldt 18 år og har ret til at spille på 18 hullers banen!). Som medlem kan du dog max. få tildelt 48 slag. Vi følger HGK’s regler/betingelser om lukning af bane, oplæg m.m. og opfordrer medlemmer til selv at holde øje med evt. ændringer som vil blive kommunikeret gennem opslag eller på klubbens hjemmeside. Vi henvender os til elite-, hygge- og motionsspillere, og lægger stor vægt på, at det sportslige og det sociale er en stor del af klubbens liv.

Onsdagsherreturneringen er en tællende turnering, og deltagerne kan frit vælge at spille fra  GULT, BLÅT eller RØDT TEE-STED dog skal der spilles fra samme tee-sted hver gang i hele sæsonen.

Resultater:

Bedste netto/stableford i hver række tildeles point som følger: Nr. 1 får 11 point, nr. 2 får 9 point, nr. 3 får 8 point …… og nr. 10 får 1 point.

Periodevinderen findes på grundlag af pointsummen af de 2 bedste scores i den pågældende periode. Ved lighed er den 3. bedste score afgørende.

Sæsonvinder findes på grundlag af pointsummen af de 10 bedste scores ud af alle de i sæsonen spillede runder. Der er præmier til max. de fem første i hver række.

Scorekort og handicap:

Senest torsdag kl. 08.00 skal scorekort for onsdagsspillet være afleveret i Onsdagsherrernes postkasse i omklædningsrummet.

Der vil blive foretaget hcp-regulering i GOLFBOX ved/gennem HCP-udvalget. Af  scorekortet skal fremgå  medlemsnummer, navn, handicap,og antal slag, men der skal også anføres, hvilken række man spiller i, tee-sted,  resultat og stablefordpoint samt egen og markørs underskrift  Og vær venlig at skrive tydeligt og læseligt – det letter indtastningsarbejdet!!

Scorekort der afleveres senere eller som ikke er korrekt udfyldt vil blive afvist, hvilket vi vil være kede af!!!

Husk at I forbliver i den række, I startede i ved sæsonens begyndelse, i hele sæsonen, uanset om I går op eller ned i HCP.

Onsdagsherreudvalget :

Ralf Oest                 23 34 86 70     ralfoest@live.dk

Truels Hjort            21 25 53 02     truels.hjort@gmail.com

Bent Breiner           61 72 28 20     bent.breiner@gmail.com

Jess Nørgaard       52 11 53 00     jesstorgny@gmail.com

Kurt Koudahl  P     40 35 33 04     Kurt.koudahl.petersen@gmail.com

Tilmelding:

Matchfee er igen i år kr. 300.

Tilmelding sker ved at indbetale turneringsfee via netbank på reg. nr. 5064 kontonr. 1362095 i Jyske Bank, således at  tilmeldingen er på plads inden turneringsstart den 22. april.

Hvis man ikke har adgang til netbank kan turneringsfee afleveres kontant i en kuvert, mrk. ”Onsdag, navn og medlemsnr.” att.: Truels Hjort i klubbens sekretariat. – Senere tilmelding er også mulig, men man kan først deltage i turneringen, når betaling har fundet sted.

Hjemmeside:

På vores hjemmeside “hillerodgolf.dk/onsdags-herrer” kan du finde nyheder bl.a. orientering om periodepræmier m.m. – Vi har en privat/lukket facebook  gruppe, hvor medlemmerne kan kommunikere med hinanden. Medlemskab fås ved at sende en mail til Bent Breiner. Resultater derimod kan downloades fra golfbox.

Matchafvikling/deltagere:

Alle mandlige medlemmer af Hillerød Golf Klub, der er fyldt 18 år og som har erhvervet ret til spil på den store bane kan deltage. Det henstilles, at der spilles 3- eller 4-bolde, i overensstemmelse med klubbens anbefaling herom. Der spilles efter R&A golfregler samt lokale regler for HGK. Der er fri start hele dagen, og HGK´s herrer har fortrinsret på banen.

Vi spiller i rækker, opdelt efter spillehandicap (SpH=slag). Antallet af rækker og grænserne imellem dem fastlægges, når alle tilmeldingerne er i hus, d.v.s. efter første spilledag. Det forventes fortsat, at spillere i A-rækken max. må have et SpH på 15.

Turneringsprogrammet fremlægges i omklædningsrummet/opsættes på vores opslagstavle i mellemgangen til omklædningsrummene.  A-rækken spiller altid slagspil, øvrige rækker altid Stableford.
Bemærk: På første spilledag skal alle med SpH på max. 15 spille slagspil – alle andre spille stableford.

Der afvikles over hele sæsonen en Eclectic-match, hvor det bedste resultat BRUTTO, der er opnået på hvert hul, er tællende. De bedste resultater på hvert hul registreres automatisk i Golfbox, hvor de også kan aflæses.

Præmier:

Der er præmier i hver af de 3 prioder. De offentliggøres på hjemmesiden og på opslagstavlen uden for herrernes omklædningsrum – kan afhentes i Sekretariatet umiddelbart efter periodens afslutning.  Præmier, der ikke afhentes, vil blive omsat til klappepræmier i forbindelse med sæsonafslutningen.

Præmier for april/maj vil blive uddelt umiddelbart efter parturneringens afslutning og i forbindelse med årsafslutningen vil præmier for august/september og årspræmier m.m. blive uddelt.

Mød udvalgets medlemmer:

Inden sæsonstart vil der være mulighed for at mødes med udvalgets medlemmer onsdag den 1. april kl. 19.00 i klubhusets restaurant. Der vil blive givet en orientering om den kommende sæson samt blive orienteret om, hvorledes registrering af resultat m.m. sker, og hvilke muligheder I som medlem har for at følge egne og andres resultater på vores  hjemmeside. Der vil blive budt på et glas øl, vand eller vin til de fremmødte.

Udflugter:

Vi vil arrangere 2 heldagsture til en andre klubber på Sjælland (ikke en onsdag) den 4. maj og den 11. september. Nærmere orientering vil komme i god tid og vil blive annonceret på opslagstavlen og på hjemmesiden. Der skal minimum være 16 tilmeldte for at en tur gennemføres, og  tilmelding er efter ”først til mølle princippet”. Vi forsøger at finde sponsorer til turene for at kunne tilbyde medlemmerne en fordelagtig pris.

Onsdagsherre Open

Inden sæsonstart afholdes en turnering onsdag den 15. april hvor alle herrer i HGK kan deltage. Der spilles brutto/netto slagspil hvor man har max 9 slag på par 5, 8 slag på par 4 og 7 slag på par 3 hullerne. Der spilles i 2 rækker. Turneringsfee kr. 50.

Parturnering

Onsdag den 17. juni afholdes en Parturnering. Onsdagsherreudvalget sammensætter holdene ud fra de tilmeldte onsdagsherrer. Nærmere oplysninger kan findes på vores hjemmeside og på opslagstavlen.

Kønnenes Kamp:

Damerne mod Herrerne er en parturnering som har været spillet i ca. 30 år og spilles i år søndag den 6. september. Alle damer og herrer i HGKder er fyldt 18 år kan deltage. Tilmelding via golfbox.

Hole-in-One præmie:

Igen i år har Hans Nielsen fra Holte Vin Lager givet en ”Megaflaske” som vil blive stillet frem i restaurantens ”Hul 19”. Præmien uddeles af Onsdagsherreudvalget til det første medlem der får Hole-in-One i perioden 22. april – 7. oktober.

Sæsonafslutning:

Den 7. oktober er der årsafslutning og periodeafslutning for august/september periode. Denne dag spilles kun 12 huller da fællesspisningen med gule ærter og pandekager begynder kl. 19.

Vinterturnering
Når vinterbanen åbnes har du mulighed for GRATIS at spille med i denne turnering. Du vælger selv hvilken dag i ugen du vil spille men kan kun aflevere et scorekort om ugen!!Der er præmier til nr. 1, 2 og 3 i rækken som vil blive udleveret under orienteringsmødet i april.

Turneringsoversigt 2020

Periode        Dato                     A-række          B-,C-,D-række
————————————————————————————————
April            22, 29                    Slagspil            Stableford
Maj              6, 13, 20, 27         Slagspil            Stableford
————————————————————————————————
Maj              Udflugt til anden golfklub, dato kommer senere
————————————————————————————————
.                    Parturnering hvor alle spiller slagspil. Tæller
.                    ikke med i den løbende turnering.
17. juni        Fælles spisning kl. 19 (dagens ret).
.                    Præmieuddeling for April/Maj.
————————————————————————————————
Juni              10, 24                   Slagspil           Stableford
Juli               1, 8,15, 22, 29      Slagspil           Stableford
————————————————————————————————
August         12, 19, 26             Slagspil           Stableford
September   2, 9, 16, 23, 30    Slagspil           Stableford
————————————————————————————————
September   11                         Udflugt til anden golfklub
————————————————————————————————
.                      Stableford turnering. Der spilles 12 huller.
.                      Fællesspisning kl. 19, efterfølgende
7. oktober     præmieuddeling mm.
.                      Sponsor Hans Nielsen/Holte vinlager, Hillerød
.                      deltager og vil have et indlæg om vin.
————————————————————————————————-