HGK Onsdagsherrer 2019

Velkommen til sæson 2019

Onsdagsherreudvalget indbyder igen i år alle trofaste medlemmer til at deltage i de ugentlige onsdagsdyster. Vi var godt 120 medlemmer sidste år, men vi kan sagtens være flere, og vi opfordrer derfor alle til at fortælle medlemmer af HGK om spændende og hyggelige onsdage.

Vi byder især velkommen til nye medlemmer i Hillerød Golf Klub, der gerne vil spille hos HGK Onsdagsherrerne. Nye såvel som ”gamle” skal vide, at vi fra udvalget gerne står til rådighed med at finde spillemakkere.

 

Vores sponsor – Holte Vinlager, Hillerød – fortsætter også i den kommende sæson.  Vi vil opfordre alle til at støtte vores sponsor. Skulle I have kendskab til firmaer eller selvstændige, som ønsker at støtte vores herreklub, så kontakt et af udvalgets medlemmer herom.

Onsdagsherrerne er en klub for ALLE HERRER i HGK, der opfylder matchbetingelserne (dvs. er fyldt 18 år og har ret til at spille på 18 hullers banen!). Som medlem kan du dog max. få tildelt 48 slag. Vi følger HGK’s regler/betingelser om lukning af bane, oplæg m.m. og opfordrer medlemmer til selv at holde øje med evt. ændringer som vil blive kommunikeret gennem opslag eller på klubbens hjemmeside. Vi henvender os til elite-, hygge- og motionsspillere, og lægger stor vægt på, at både det sportslige og det sociale er en stor del af klubbens liv.

Onsdagsherreturneringen er en tællende turnering, og deltagere kan derfor ikke foretage selvregistrering. Man kan frit vælge at spille fra RØDT eller GULT TEE-STED, dog skal der spilles fra samme tee-sted hver gang i hele sæsonen.

 

Resultater:

Bedste netto/stableford i hver række tildeles point som følger: Nr. 1 får 11 point, nr. 2 får 9 point, nr. 3 får 8 point …… og nr. 10 får 1 point.

Månedsvinderen findes på grundlag af pointsummen af de 2 bedste scores i den pågældende måned. Ved lighed er den 3. bedste score afgørende. Der er præmier til max. de fem første i hver række.

Sæsonvinderen findes på grundlag af pointsummen af de 10 bedste scores ud af alle de i sæsonen spillede runder

 

Scorekort og handicap:

Onsdagsherreudvalget sørger for indtastning af resultatet af Onsdagsmatchen i golfbox. Dette sker normalt torsdag men senest fredag og resultater m.m. kan medlemmer løbende orientere sig om på vores hjemmeside og i Golfbox.

Der vil ligeledes blive foretaget hcp-regulering i GOLFBOX ved/gennem HCP-udvalget. Af scorekortet skal fremgå medlemsnummer, navn, handicap og antal slag, men der skal også anføres, hvilken række man spiller i, tee-sted, resultat og stablefordpoint samt egen og markørs underskrift skal være udfyldt inden det afleveres i vores postkasse. Og vær venlig at skrive tydeligt og læseligt – det letter registreringsarbejdet.

Husk at I forbliver i den række, I startede i ved sæsonens begyndelse, i hele sæsonen, uanset om I går op eller ned i HCP.

Det er vigtigt, at scorekort lægges i Onsdagsherrernes postkasse senest torsdag morgen kl. 08.00. Scorekort, der afleveres senere eller som ikke er korrekt udfyldt vil blive afvist hvilket vi i sagens natur vil være meget kede af

Onsdagsherreudvalget :

Ralf Oest          23 34 86 70     ralfoest@live.dk

Truels Hjort      21 25 53 02     truels.hjort@gmail.com

Bent Breiner    61 72 28 20     bent.breiner@gmail.com

Lars Bak            40 30 56 62     larsbak@outlook.dk

Tilmelding:

Matchfee er igen i år kr. 300.

Tilmelding sker ved at indbetale turneringsfee via netbank på reg. nr. 5064 kontonr. 1362095 i Jyske Bank, således at tilmeldingen er på plads inden turneringsstart den 17. april.

Hvis man ikke har adgang til netbank kan turneringsfee afleveres kontant i en kuvert, mrk. ”Onsdag, navn og medlemsnr.” att.: Truels Hjort i klubbens sekretariat. – Senere tilmelding er også mulig, men man kan først deltage i turneringen, når betaling har fundet sted.

HUSK! At anføre ”Onsdag”, ”navn” og ”medlemsnr.” ved indbetaling via netbank!!

Hjemmeside:

Onsdagsherrernes hjemmeside anvendes til nyhedsformidling, bl.a. orientering om månedspræmier m.m. – Resultater kan derimod downloades fra golfbox.

Matchafvikling/deltagere:

Alle mandlige medlemmer af Hillerød Golf Klub, der er fyldt 18 år og som har erhvervet ret til spil på den store bane kan deltage. Det henstilles, at der spilles 3- eller 4-bolde, i overensstemmelse med klubbens anbefaling herom. Der spilles efter R&A golfregler samt lokale regler for HGK. Der er fri start hele dagen, og HGK´s herrer har fortrinsret på banen.

Vi spiller i rækker, opdelt efter spillehandicap (SpH=slag). Antallet af rækker og grænserne imellem dem fastlægges, når alle tilmeldingerne er i hus, d.v.s. efter første spilledag. Det forventes fortsat, at spillere i A-rækken max. må have et SpH på 15.

Turneringsprogrammet fremlægges i omklædningsrummet/opsættes på vores opslagstavle i mellemgangen til omklædningsrummene.  A-rækken spiller altid slagspil, øvrige rækker Stableford.


Bemærk:
På første spilledag skal alle med SpH på max. 15 spille slagspil – alle andre spille stableford.

Der afvikles over hele sæsonen en Eclectic-match, hvor det bedste resultat BRUTTO, der er opnået på hvert hul, er tællende. De bedste resultater på hvert hul registreres automatisk i Golfbox, hvor de også kan aflæses.

Præmier:

Månedspræmier – som offentliggøres på hjemmesiden og på opslagstavlen uden for herrernes omklædningsrum – kan afhentes i Sekretariatet umiddelbart efter månedens afslutning.  Præmier, der ikke afhentes, vil blive omsat til klappepræmier i forbindelse med sæsonafslutningen.

Præmier for april/maj vil blive uddelt umiddelbart efter holdturneringens afslutning/spisning, og i forbindelse med årsafslutningen vil præmier for september/årspræmier m.m. blive uddelt.

Mød udvalgets medlemmer:

Inden sæsonstart vil der være mulighed for at mødes med udvalgets medlemmer onsdag den 10. april kl. 19.00 i klubhusets restaurant. Der vil blive givet en orientering om den kommende sæson samt blive orienteret om, hvorledes registrering af resultat m.m. sker, og hvilke muligheder I som medlem har for at følge egne og andres resultater på vores hjemmeside. Der vil blive budt på et glas øl, vand eller vin til de fremmødte.

Udflugter:

Vi vil arrangere 2 heldagsture til andre klubber på Sjælland (ikke en onsdag). Nærmere orientering vil komme i god tid og vil blive annonceret på opslagstavlen og på hjemmesiden. Der skal minimum være 16 tilmeldte for at turen gennemføres, og tilmelding er efter ”først til mølle princippet”. Vi forsøger at finde sponsorer til turene for at kunne tilbyde medlemmerne en fordelagtig pris.

Holdturnering:

Den 12. juni spiller vi holdturnering med løbende start. Tilmelding sker via golfbox, og og man kan melde sig til at spille kl. 8 – 10, kl. 12 – 14 eller kl. 16 – 18 og som sædvanligt sammensætter udvalget holdene. Holdturneringen er ikke tællende i den løbende turnering. Der vil blive arrangeret samlet spisning om aftenen/dagens ret samt præmieoverrækkelse, og vores sponsor fra Holte Vinlager vil stå for en overraskelse. Nærmere herom ved opslag samt som info på hjemmesiden.

Kønnenes Kamp:

Damerne mod Herrerne er en parturnering som har været spillet i ca. 30 år og spilles i år søndag den 8. september. Alle damer og herrer i HGK der er fyldt 18 år kan deltage. Tilmelding via golfbox.

Hole-in-One præmie

Igen i år har Hans Nielsen fra Holte Vin Lager givet en ”Megaflaske” som vil blive stillet frem i restaurantens ”Hul 19”. Præmien uddeles af Onsdagsherreudvalget til det første medlem der får Hole-in-One i perioden 17. april – 2. oktober.

Sæsonafslutning:

Den 2. oktober er der årsafslutning og månedsafslutning for september måned. Denne dag spilles kun 12 huller da fællesspisningen med gule ærter og pandekager begynder kl. 19.

Turneringsafvikling:

Spillere i række A spiller slagspil, spillere i øvrige rækker spiller stableford.

Der er mulighed for at spille alle onsdage fra 17. april til 2. oktober, med følgende undtagelser:

  • 12 juni spilles kun holdspil og det tæller ikke med i de løbende turneringer

  • 2 oktober spilles der en 12 hullers stableford afslutningsturnering og den tæller ikke med i de løbende turneringer

—————————————————-

Vinterturneringen 2018-2019

Turneringen foregår på vinterbanen, er en stablefordturnering med fuldt HCP efter vinterbanens rating og er en netto Eclectic turnering. Du kan spille/aflevere et scorekort pr uge. Det er således muligt selv at vælge hvilken dag man vil spille og dermed gå turen på dagen med det bedste vejr.

Der kan kun afleveres et scorekort pr uge. Skulle der blive afleveret flere vil den først spillede runde være tællende.
Ugen starter mandag og scorekort for ugen skal være i postkassen senest kl 17 efterfølgende søndag.

Der bliver ikke foretaget HCP regulering.

I lighed med tidligere år kan alle der har været tilmeldt den ordinære sommerturnering deltage, det kræver ingen ekstra tilmelding. Var du ikke med i sommerturneringen kan du tilmelde dig til 2019 sommer turneringen og har dermed mulighed for at være med i denne vinterturneringen.

Det er som nævnt en Eclectic turnering. Det vil sige man hver uge har mulighed for at forbedre resultatet på hver enkelt hul. De løbende forbedringer kan følges på Golfbox (Order of merit).

I lighed med sidste år er det muligt at ”give/tage” bolden, hvis den er tættere på hullet end en putters længde. Det vil forhåbentlig få spillet til at foregå hurtigere, men husk at tælle et slag med når man giver/tager hullet.
I vinterbaneturneringen kan der desuden overalt på banen frivilligt:

  • lægges op

  • tees op

  • anvendes måtte

RESULTAT

Turneringen løber indtil den 1. april 2019 så længe vinterbanen er tilgængelig. Det endelige resultat offentliggøres på introduktionsmødet for 2019 sæsonen. Afhængig af antal deltagere vil der efter turneringen ske en opdeling i et antal grupper efter handicap.

 

Har du spørgsmål kontakt gerne en fra udvalget.