Velkommen til sæson 2023

Onsdagsherreudvalget indbyder igen i år alle såvel nye som trofaste medlemmer til at deltage i de ugentlige onsdagsdyster. Vi var ca. 110 medlemmer sidste år, men vi kan sagtens være flere, og vi opfordrer derfor alle til at fortælle medlemmer af HGK om spændende og hyggelige onsdage. Du kan godt deltage samtidig med at du er med i en privat klub, blot du spiller efter reglerne og udfylder et korrekt scorekort.

Vi byder især velkommen til nye medlemmer i Hillerød Golf Klub, der gerne vil spille hos HGK Onsdagsherrerne. Nye såvel som ”gamle” skal vide, at vi fra udvalget gerne står til rådighed med at finde spillemakkere.

Vores sponsor – Holte Vinlager, Hillerød – fortsætter også i den kommende sæson.  Vi vil opfordre alle til at støtte vores sponsor. Skulle I have kendskab til firmaer eller selvstændige, som ønsker at støtte vores herreklub, så kontakt et af udvalgets medlemmer.

Onsdagsherrerne er en klub for ALLE HERRER i HGK, der opfylder matchbetingelserne (dvs. er fyldt 18 år og har ret til at spille på 18 hullers banen!). Som medlem kan du dog max. få tildelt 48 slag

Onsdagsherreturneringen er en tællende turnering, og deltagerne kan frit vælge at spille fra Teested 56, 54, 51 eller 46,  dog skal lav HCP spillere (A-rækken) spille fra Tee 54 i hele sæsonen.

Udvalgsmedlemmer

Jess Nørgaard
52 11 53 00
jesstorgny@gmail.com

 

Ralf Oest
23 34 86 70
ralfoest@live.dk
Johnny Kofoed-Jensen
30 30 77 66
johnny@kofoed-jensen.dk

 

Truels Hjort
21 25 53 02
truels.hjort@gmail.com
Bent Breiner
61 72 28 20
bent.breiner@gmail.com