Velkommen til sæson 2024

Onsdagsherreudvalget byder igen i år alle nye og trofaste medlemmer velkommen i HGK’s herreklub. Vi er en åben klub i klubben for herrer (18+), hvor eneste kriterier for medlemskab er banetilladelse til 18 hullers banen. Vi spiller næsten alle onsdage igennem sæsonen (april-september) og har der udover andre arrangementer som f.eks. et par holdturneringer og et par udflugter til andre golfklubber.

Onsdagsspillet er baseret på at man selv vælger spillemakkere og booker en banetid. Nye medlemmer eller andre der mangler en spillemakker, kan altid få hjælp ved at kontakte en fra udvalget.

Onsdag den 10. april kl. 19:00 holder vi formøde, hvor du kan høre mere om Onsdagsherrerne og få mulighed for at finde nye spillemakkere. Der bliver budt på et glas øl/vand/vin.

Hvis du er med i en privat klub i klubben, kan du samtidig også være med i HGK Onsdagsherreklub.  Vi kræver blot at du spiller efter reglerne og (afleverer/) indtaster et korrekt udfyldt scorekort.

Onsdagsherreturneringerne er tællende turneringer og efter hver spillet runde reguleres HCP. Ved start af sæsonen inddeles medlemmerne i rækker. I år vil der være rækker for elite spillere (HCP<10), rækker for øvrige 18 hul spillere og rækker for 9 hul spillere. Deltagere kan frit vælge at spille fra Teested 56, 54, 51 eller 46, dog skal elite spillere altid spille fra Tee 56 i hele sæsonen.

Vores sponsor – Holte Vinlager, Hillerød – fortsætter også i den kommende sæson.  Vi vil opfordre alle til at støtte vores sponsor. Skulle I have kendskab til firmaer, selvstændige eller andre, som ønsker at støtte vores herreklub, så kontakt et af udvalgets medlemmer.

Tilmelding til onsdagsherrer sker under turneringer i golfbox (april-2024).

Nyheder

Der vil i år være en række for elite spillere og rækker for øvrige spillere.

Tilmelding til sæson 2024 er nu åbnet i Golfbox.
Tilmelding til CUP turneringen er også åbnet.

Første udflugt går til Holbæk golfklub mandag den 27. maj.
Tilmelding sker i Golfbox.

Vores Stockrate holdturnering finder sted den 12 juni

Udvalgsmedlemmer

Ralf Oest
23 34 86 70
ralfoest@live.dk
Truels Hjort
21 25 53 02
truels.hjort@gmail.com
Bent Breiner
61 72 28 20
bent.breiner@gmail.com
Johnny Kofoed-Jensen
30 30 77 66
johnny@kofoed-jensen.dk