Vinterturnering

For at skåne vores lidt amputerede bane har udvalget besluttet IKKE at arrangere vinterturnering for onsdagsherrerne i år.
Vi glæder os alle til at komme igang på den nye bane til foråret. Mere information når vi nærmer os og kender mere til mulighederne for turnering.

Velkommen til sæson 2021

Onsdagsherreudvalget indbyder igen i år alle trofaste medlemmer til at deltage i de ugentlige onsdagsdyster. Vi var godt 100 medlemmer sidste år, men vi kan sagtens være flere, og vi opfordrer derfor alle til at fortælle medlemmer af HGK om spændende og hyggelige onsdage.

Vi byder især velkommen til nye medlemmer i Hillerød Golf Klub, der gerne vil spille hos HGK Onsdagsherrerne. Nye såvel som ”gamle” skal vide, at vi fra udvalget gerne står til rådighed med at finde spillemakkere.

Vores sponsor – Holte Vinlager, Hillerød – fortsætter også i den kommende sæson.  Vi vil opfordre alle til at støtte vores sponsor. Skulle I have kendskab til firmaer eller selvstændige, som ønsker at støtte vores herreklub, så kontakt et af udvalgets medlemmer.

Onsdagsherrerne er en klub for ALLE HERRER i HGK, der opfylder matchbetingelserne (dvs. er fyldt 18 år og har ret til at spille på 18 hullers banen!). Som medlem kan du dog max. få tildelt 48 slag. Vi følger HGK’s regler/betingelser om lukning af bane, oplæg m.m. og opfordrer medlemmer til selv at holde øje med evt. ændringer som vil blive kommunikeret gennem opslag eller på klubbens hjemmeside. Vi henvender os til elite-, hygge- og motionsspillere, og lægger stor vægt på, at det sportslige og det sociale er en stor del af klubbens liv.

Onsdagsherreturneringen er en tællende turnering, og deltagerne kan frit vælge at spille fra Teested 44 eller 52  dog skal der spilles  fra samme tee-sted hver gang i hele sæsonen.

Tilmelding:

Matchfee er igen i år kr. 300.

Tilmelding sker ved at indbetale turneringsfee via netbank på reg. nr. 5064 kontonr. 1362095 i Jyske Bank, således at  tilmeldingen er på plads inden turneringsstart den 21. april.

Hvis man ikke har adgang til netbank kan turneringsfee afleveres kontant i en kuvert, mrk. ”Onsdag, navn og medlemsnr.” att.: Truels Hjort i klubbens sekretariat. – Senere tilmelding er også mulig, men man kan først deltage i turneringen, når betaling har fundet sted.