Hillerød Golf Klub – Onsdagsherrer

For turneringsbeskrivelse: tryk her

Spørgsmål og svar om selvindtastning: tryk her

24-januar-2021

Den 11 januar 2021 startede vores vinterturnering. Den forløber nogenlunde lige som sidste år. Den væsentligste forskel er, at vi vil anvende selvindtastning af score, ligesom vi har gjort gennem hele sommersæsonen.

Hvis du har indtastet score i de første 2 uger er du automatisk tilmeldt. Efterfølgende foregår tilmelding ved at sende en mail med navn og DGU nr til bent.breiner@gmail.com. Spillere, der har selvindtastet score eller tilmeldt sig via mail får hver uge tilsendt en pseudo-start mail.

Turneringen foregår på vinterbanen og er en netto Eclectic turnering. Man kan indtaste et scorekort pr uge. Du skal selv vælge hvilken dag, du vil spille og dermed gå turen på dagen med det bedste vejr. Der bliver ikke foretaget HCP regulering.

I lighed med tidligere år kan alle, der har været tilmeldt den ordinære sommerturnering deltage, der er ingen yderligere turnerings fee. Har man ikke været med i sommerturneringen, kan man tilmelde sig 2021 turneringen og dermed allerede nu deltage i denne 2020-2021 vinterturnering. Kontakt Truels Hjort for tilmelding.

I Eclectic turneringen har man hver uge mulighed for at forbedre sit resultat på hver enkelt hul. I en netto Eclectic turnering vil golfbox automatisk fratrække det antal ekstra slag, man har på et hul fra resultatet. Ekstra slag tildeles ud fra vinterbanens rating. Ugens score og de løbende forbedringer i netto Eclectic kan følges i Golfbox (Order of merit).

Da det jo er vintergreens, der spilles på, er det tilladt at ”give” bolden, hvis den er tættere på hullet end en almindelig putters længde. Det ”koster” et slag, men vil forhåbentlig mindske tilfældigheder fra ujævne greens og få spillet til at gå lidt hurtigere.

For at skåne banen spilles der med mulighed for oplæg over alt på vinterbanen. Hvis klubben kræver oplæg, skal det selvfølgelig ske; men ellers er det frivilligt. Oplæg kan foretages ved at:

  • Flytte bolden

  • Tee bolden op

  • Slå bolden fra en måtte

Man skal kun indtaste et scorekort pr. uge.
Ugen starter mandag og scorekortet skal være indtastet senest søndag kl 20:00.
På scorekortet skal angives markørens navn og DGU nr, men det skal kun underskrives af spilleren. Kortet skal opbevares af spilleren for en eventuel efterfølgende kontrol. Alle kan se de indtastede score i golfbox og reagere hvis der sker fejlindtastning.

RESULTAT

Turneringen løber indtil udgangen af marts 2021, så længe vinterbanen er tilgængelig. Det endelige resultat offentliggøres på introduktionsmødet for 2021 sæsonen eller når vi kan samles. Afhængig af antallet af deltagere vil der ske en opdeling i grupper efter handicap.

——————————————————————————-

2-januar-2021

Her i den første uge af det nye år bliver golfbox opdateret og hcp konverteret efter den nye beregningsmåde. For at undgå problemer har vi derfor valgt først at starte vinterturneringen den 11 januar. Flere detaljer om turneringen kommer inden start her og i mail.

————————————————————————-

9-december 2020

Selv om den rigtige vinter lader vente på sig, er vinterbanen snart klar til brug. Desværre er der også en masse restriktioner/henstillinger og der kommer måske flere hen ad vejen. Vi har derfor besluttet at se tiden lidt an og udsætte starten på vinterturneringen til tidligst 4. januar. Hvis det skønnes at restriktioner og anbefalinger ikke harmonerer med afvikling af vores turnering kan en senere start/aflysning komme på tale.

Mange gode golfhilsner,

Ralf Oest,ralfoest@live.dk

Truels Hjort,truels.hjort@gmail.com

Jess Nørgaard,jesstorgny@gmail.com

Bent Breiner,bent.breiner@gmail.com