Hillerød Golf Klub – Onsdagsherrer

 Vinterturnering for tirsdagsdamer og onsdagsherrer

Det bliver vel snart rigtig koldt, så vi kan komme i gang med vintergolf. I lighed med de tidligere vintre afholder vi blandt onsdagsherrer og tirsdagsdamer en vinterturnering. Turneringen starter mandag den 6. januar 2020, under forudsætning af at vinterbanen er åben.

Turneringen foregår på vinterbanen og er en netto Eclectic turnering. Man kan spille/aflevere et scorekort pr uge. Det er således muligt selv at vælge hvilken dag, man vil spille og dermed gå turen på dagen med det bedste vejr. Der bliver ikke foretaget HCP regulering.

I lighed med tidligere år kan alle, der har været tilmeldt den ordinære sommerturnering deltage, det kræver ingen ekstra tilmelding. Har man ikke været med i sommerturneringen, kan man tilmelde sig 2020 turneringen og dermed allerede nu deltage i denne vinterturnering.

Det er som nævnt en netto Eclectic turnering. Det vil sige man hver uge har mulighed for at forbedre resultatet på hver enkelt hul. I en netto turnering vil golfbox automatisk fratrække det antal ekstra slag man har på et hul fra resultatet. Ekstra slag tildeles ud fra vinterbanens rating. De løbende forbedringer kan følges i Golfbox (Order of merit).

Da det jo er vinter greens der spilles på, er det tilladt at ”give” bolden, hvis den er tættere på hullet end en almindelig putters længde. Det ”koster” et slag, men vil forhåbentlig mindske tilfældigheder og få spillet til at foregå hurtigere.

For at skåne banen og gøre det lidt lettere, spilles der med oplæg over alt på vinterbanen. Hvis klubben f.eks. kræver oplæg skal det selvfølgelig ske; men ellers er det frivilligt. Oplæg kan foretages ved at:

  • Flytte bolden

  • Tee bolden op

  • Slå bolden fra en måtte

Skulle man komme til at aflevere mere end et scorekort i en uge, vil det være den først spillede runde der er tællende.
Ugen starter mandag og scorekort for ugen skal være i postkassen i herrernes omklædningsrum senest kl 17 efterfølgende søndag.
Husk at udfylde scorekort korrekt og hvis der anvendes manuelle scorekort da HUSK dato.

RESULTAT

Turneringen løber indtil udgangen af marts 2020, så længe vinterbanen er tilgængelig. Det endelige resultat offentliggøres på introduktionsmøderne for 2020 sæsonen. For herrerne vil det være den 1. april. Afhængig af antallet af deltagere vil der ske en opdeling i grupper efter handicap.

Mange gode golfhilsner,

Ralf Oest,ralfoest@live.dk

Lars Bak,larsbak@outlook.dk

Truels Hjort,truels.hjort@gmail.com

Jess Nørgaard,jesstorgny@gmail.com

Bent Breiner,bent.breiner@gmail.com