ONSDAGSHERRERne

Om onsdagsherrerne

Matchafvikling/deltagere:

Alle mandlige medlemmer af Hillerød Golf Klub, der er fyldt 18 år og som har erhvervet ret til spil på den store bane kan deltage. Det henstilles, at der spilles 3- eller 4-bolde, i overensstemmelse med klubbens anbefaling herom. Der spilles efter R&A golfregler samt lokale regler for HGK. Der er fri start hele dagen, og HGK´s herrer har fortrinsret på banen.

Facebook-gruppe:

Vi har en privat/lukket facebook-gruppe (https://www.facebook.com/groups/Onsdagsherrer/), hvor medlemmerne kan kommunikere med hinanden. Medlemskab fås ved at ansøge i facebook. Resultater derimod kan downloades fra golfbox.

Mød udvalgets medlemmer:

Hvis det bliver muligt, vil der inden sæsonstart blive afholdt et møde med udvalget. Her vil blive givet en orientering om den kommende sæson samt om, hvorledes registrering af resultat m.m. sker, og hvilke muligheder I som medlem har for at følge egne og andres resultater på vores hjemmeside.

Onsdagsherrer Udvalget

Ralf Oest
23 34 86 70
ralfoest@live.dk
Jess Nørgaard
52 11 53 00
jesstorgny@gmail.com
Truels Hjort
21 25 53 02
truels.hjort@gmail.com
Johnny Kofoed-Jensen
30 30 77 66
johnny@kofoed-jensen.dk
Bent Breiner
61 72 28 20
bent.breiner@gmail.com