ONSDAGSHERRERne

Turneringsbetingelser

Tidsbestilling

Spilleren skal selv bestille tid i golfbox.

Hver tirsdag modtager alle onsdagsherrer en pseudo-startmail, der indeholder et link til selvindtastning af de opnåede score, samt hvilket tee sted der er spillet fra. Indtastningen skal være afsluttet onsdag inden kl 23:00. Startmailen skal ikke bruges til andet. Se mere om selvindtastning under separat faneblad.

Vi spiller efter golfreglerne og efter de lokalregler og anvisninger, der kommunikeres fra HGK.

Scorekort og handicap:

Vi anvender selvindtastning og der skal ikke afleveres scorekort, MEN DET SKAL udfyldes, underskrives af Markøren og opbevares. Markøren skal tjekke i Golfbox om spilleren har tastet rigtigt ind og ved fejl rette henvendelse til spilleren og eventuelt udvalget der vil forestå stykvise tjek af resultatindtastningen.

Der vil blive foretaget hcp-regulering i GOLFBOX ved/gennem HCP-udvalget.

Husk at I forbliver i den række, I startede i ved sæsonens begyndelse, i hele sæsonen, uanset om I går op eller ned i HCP.