ONSDAGSHERRERne

Turneringsbetingelser

Onsdagsherrerne er en klub for ALLE HERRER i HGK, der opfylder matchbetingelserne (dvs. er fyldt 18 år og har ret til at spille på 18 hullers banen!). Som medlem kan du dog max. få tildelt 48 slag. Vi kender ikke banens rating og med tilmelding i Golfbox er vi gået over til at anvende HCP for A-række spillere. 

Onsdagsherreturneringen er en tællende turnering, og deltagerne kan frit vælge at spille fra  Teested 54, 51 eller 46  dog skal der spilles  fra samme tee-sted hver gang i hele sæsonen, der skal dog være mindste 10 deltagere i en række for at den oprettes. Grænsen for spil i A-rækken er hcp 14. Der spilles de tilgængelige huller måned for måned.

Specielt til nye medlemmer

I kan finde spillemakkere på intromødet den 6. april eller ved at henvende jer til udvalget.

Tilmelding:

Matchfee er igen i år kr. 300.

Inden turneringsstart dog senest 22. april sker tilmelding/betaling i Golfbox i den række man ønsker at spille i. Efter turneringsstart  indbetales turneringsfee via netbank på reg. nr. 5064 kontonr. 1362095 i Jyske Bank med angivelse af Medlemsnummer og navn.

Hvis man ikke har adgang til netbank kan turneringsfee afleveres kontant i en kuvert, mrk. ”Onsdag, navn og medlemsnr.” att.: Truels Hjort i klubbens sekretariat. – Senere tilmelding er også mulig, men man kan først deltage i turneringen, når betaling har fundet sted.

Resultater:

Bedste netto/stableford i hver række tildeles point som følger: Nr. 1 får 11 point, nr. 2 får 9 point, nr. 3 får 8 point …… og nr. 10 får 1 point.

Månedsvinder findes ud fra pointsummen af de 2 bedste scores i den pågældende måned. Ved lighed er 3-4-5 bedste score afgørende. Hvis resultatet er lige vinder højeste HCP. Der præmie til de 2-3-4-5 bedste afhængig af antal spillere i rækken.

Sæsonvinder findes på grundlag af pointsummen af de 10 bedste scores ud af alle de i sæsonen spillede runder. Der er præmier til det bedste resultat i hver række. Præmien er sponseret af Holte Vin Lager.

Turneringsregler:

I alle turneringer gælder, at ved lige pointsum så vinder højeste HCP!!!

Scorekort og handicap

Vi fortsætter med selvindtastning og der skal fortsat ikke afleveres scorekort, som den enkelte selv skal gemme indtil sæsonen er slut.. Markøren bør tjekke i Golfbox om spilleren har tastet rigtigt ind og ved fejl rette henvendelse til spilleren og eventuelt udvalget der vil forestå stikvise  tjek af resultatindtastningen.

Der vil blive foretaget hcp-regulering i GOLFBOX ved/gennem HCP-udvalget. (Midlertidig suspenderet på den reducerede bane)

Husk at I forbliver i den række, I startede i ved sæsonens begyndelse, i hele sæsonen, uanset om I går op eller ned i HCP.

Hole-in-One præmie:

Igen i år har Hans Nielsen fra Holte Vin Lager givet en ”Megaflaske” som vil blive stillet frem i restaurantens ”Hul 19”. Præmien uddeles af Onsdagsherreudvalget til det første medlem der får Hole-in-One  på en onsdag i perioden 27. april –  28. september.