ONSDAGSHERRERne

Turneringsbetingelser

Vi spiller i 4 rækker: A fra tee 52 (slagspil), B  og C fra Tee 52  (Stableford) og D fra Tee 44 (Stableford). Antallet af rækker og grænserne imellem dem fastlægges, når alle tilmeldingerne er i hus, d.v.s. efter første spilledag. Det forventes fortsat, at spillere i A-rækken max. må have et SpH på 15.

Turneringsprogrammet fremlægges i omklædningsrummet/opsættes på vores opslagstavle i mellemgangen til herrernes omklædningsrummet/lægges på vores hjemmeside.

Bemærk: På første spilledag skal alle med SpH på max. 15 spille slagspil – alle andre spille Stableford.

Der afvikles over hele sæsonen en Eclectic-match, hvor det bedste resultat BRUTTO, der er opnået på hvert hul, er tællende. De bedste resultater på hvert hul registreres automatisk i Golfbox, hvor de også kan aflæses.

Resultater:

Bedste netto/stableford i hver række tildeles point som følger: Nr. 1 får 11 point, nr. 2 får 9 point, nr. 3 får 8 point …… og nr. 10 får 1 point.

Månedsvinder findes ud fra pointsummen af de 2 bedste scores i den pågældende måned. Ved lighed er den 3. bedste score afgørende. Hvis resultatet er lige vinder højeste HCP.

Sæsonvinder findes på grundlag af pointsummen af de 10 bedste scores ud af alle de i sæsonen spillede runder. Der er præmier til det bedste resultat i hver række. Præmien er sponseret af Holte Vin Lager.

Turneringsregler:

I alle turneringer gælder, at ved lige pointsum så vinder højeste HCP!!!

Scorekort og handicap

Vi fortsætter med selvindtastning og der skal fortsat ikke afleveres scorekort, som den enkelte selv skal gemme indtil sæsonen er slut.. Markøren bør tjekke i Golfbox om spilleren har tastet rigtigt ind og ved fejl rette henvendelse til spilleren og eventuelt udvalget der vil forestå stikvise  tjek af resultatindtastningen. NB!!Score skal være indtastet senest torsdag kl. 12!

Der vil blive foretaget hcp-regulering i GOLFBOX ved/gennem HCP-udvalget.

Husk at I forbliver i den række, I startede i ved sæsonens begyndelse, i hele sæsonen, uanset om I går op eller ned i HCP.

Præmier:

Månedspræmier – som offentliggøres på hjemmesiden og på opslagstavlen uden for herrernes omklædningsrum – kan afhentes i Sekretariatet umiddelbart efter månedens afslutning.  Præmier, der ikke afhentes, vil blive omsat til klappepræmier i forbindelse med sæsonafslutningen. Der er præmier til de 3/4/5 bedste i hver række. Antal præmier afhænger af hvor mange der er i den enkelte række.

Hole-in-One præmie:

Igen i år har Hans Nielsen fra Holte Vin Lager givet en ”Megaflaske” som vil blive stillet frem i restaurantens ”Hul 19”. Præmien uddeles af Onsdagsherreudvalget til det første medlem der får Hole-in-One  på en onsdag i perioden 21. april –  29. september.