Lokalregler m.m. – gældende fra 11. juni 2022

Banemarkeringer:

Hvide markeringer: Out of bounds
Røde markeringer: Strafområde
Blå markeringer: Areal under reparation
Grøn top: Område med spilleforbud

Markeringer kan være pæle, plader og eller afstribninger

 • Træer, forbundet til støttepæl eller identificeret med grønne bånd, er områder med spilleforbud: Hvis en spillers bold ligger hvor som helst på banen, undtagen i et strafområde, og den ligger på eller berører et sådant træ, eller et sådant træ er i
  området for spillerens stance eller tilsigtede sving, skal spilleren tage lempelse efter Regel 16.1f.
 • Gåseekskrementer: Efter spillerens valg kan disse behandles enten som: En løs naturgenstand, der kan fjernes efter Regel 15.1, eller Areal under reparation, hvorfra det er tilladt at få lempelse efter Regel 16.1.
 • Alle veje og stier på banen behandles som ikke-flytbare forhindringer, selv hvis de ikke er kunstigt overfladebelagte. Lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1.
 • Skader, opgravet jord og hjulspor , der kan henføres til banearbejder, behandles som areal under reparation. Lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1.
 • Kunstigt fremstillede bosteder for dyr (bi-/insekthoteller, fuglekasser og humlebi-boer) er i en radius på en køllelængde fra bostedet områder med spilleforbud. Lempelse skal tages efter Regel 16.1f i det generelle område og efter 17.1e i et strafområde.
 • Drop bold på fairway ved bold out eller mistet: Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 (se opslag i klub/hjemmeside) droppe en bold i det generelle område og indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede out of bounds-grænsen eller skønnes mistet. “Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med ovennævnte lokalregler: Generel straf efter Regel 14.7a.

Godkendt af DGU juni 2022.

ORDENSREGLER m.m.

 • Øvelse: Der er forbud mod øvelse på Hul 18 på matchdage.
 • Driving range samt banelegemet og tilhørende skrænter er out of bounds og må ikke betrædes for at hente bolde, der ender i området. Overtrædelse kan medføre sanktioner.
 • Afstandsmarkeringer: 50 m(blå)/100 m(rød)/150 m (gul)/200 m(hvid) er fra midt fairway til midt-green.
 • Banepersonale har fortrinsret på banen.

Læs eventuelle midlertidige lokalregler på opslag i gennemgangen ved golfshoppen.