Lokalregler m.m.

Banemarkeringer:

 • Hvide markeringer: Out of bounds
 • Røde markeringer: Strafområde
 • Blå markeringer: Areal under reparation
 • Blå/røde pæle med grøn top: Område med spilleforbud

Markeringer kan være pæle, plader og eller afstribninger

 • Intern out of bounds: Out of bounds-grænsemarkeringerne mellem hul 13 og 14 er kun gældende ved spil af hul 14. Ved spil af alle andre huller er disse pæle ikke-flytbare forhindringer (Regel 16.1).
 • Træer – forbundet til støttepæl eller identificeret med grønne bånd er områder med spilleforbud: Hvis en spillers bold ligger hvor som helst på banen, undtagen i et strafområde, og den ligger på eller berører et sådant træ, eller et sådant træ er i området for spillerens stance eller tilsigtede sving, skal spilleren tage lempelse efter Regel 16.1f.
 • Drop bold på fairway ved bold out eller mistet: Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 (se opslag i klub/hjemmeside) droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede out of bounds-grænsen eller skønnes mistet. “Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder.
 • Straf for overtrædelse af en lokalregel: Generel straf (Hulspil, tab af hul – slagspil, to strafslag).

Godkendt af DGU januar 2019

 ORDENSREGLER m.m.

 • Øvelse: Der er forbud mod øvelse på Hul 18 på matchdage.
 • Driving range samt banelegemet og tilhørende skrænter er out of bounds og må ikke betrædes for at hente bolde, der ender i området. Overtrædelse kan medføre sanktioner
 • Afstandsmarkeringer: 50 m(blå)/100 m(rød)/150 m (gul)/200 m(hvid) er fra midt fairway til midt green
 • Banepersonale har fortrinsret på banen.

NB! Midlertidig lokalregel – gene fra dræningsarbejder. Gældende fra 21. maj og indtil videre.
Områder, der tydeligt kan henføres til dræningsarbejde, og som er i det generelle område, behandles som areal under reparation. Lempelse efter Regel 16.1.