Lokale regler m.m.

Banemarkeringer:

 • Hvide markeringer: Out of bounds
 • Gule markeringer: Vandhazard
 • Røde markeringer: Parallel vandhazard
 • Blå markeringer: Areal under reparation
 • Blå pæle med sort top: Areal under reparation med spilleforbud

Markeringer kan være pæle, plader og eller afstribninger

 • Hul 13 / 14: Ved spil af 14. hul er 13. hul out of bounds. Ved spil af alle andre huller er dis­se markeringer ikke-flytbare forhindringer (Regel 24-2).
 • Jernbanen: En bold, der passerer out of bounds-grænsen ved S-togsbanen, er out of bounds, selv om bolden kommer til hvile på en anden del af golfbanen, på den anden side af S-togsbanen.
 • Sten i bunkere: Betragtes som flytbare forhindringer (Regel 24-1).
 • Nyplantede træer: Markeret med støttepæl, eller træer, hvor området omkring stammen er dækket af træflis, skal beskyttes. Hvis træet er til gene for stance eller område for tilsigtet sving, skal lempelse tages u/straf iht. regel 24-2b (ikke flytbar forhindring).
 • Afstandsmåling: For alt spil på denne bane, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.
 • Bold/boldmarkeringsmærke på green: Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således: Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller markeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander eller nogen af deres caddier eller udstyr. Den flyttede bold eller markeringsmærket skal genpla­ceres iht. reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.

Straf for overtrædelse af Lokal Regel: Hulspil, tab af hul – slagspil, to straffeslag.

Godkendt af DGU maj 2017

 ORDENSREGLER m.m.

 • Øvelse: Der er forbud mod øvelse på Hul 18 på matchdage.
 • Driving range samt banelegemet er out of bounds og må ikke betrædes for at hente bolde, der ender i området. Overtrædelse kan medføre sanktioner
 • Afstandsmarkeringer: 50 m(blå)/100 m(rød)/150 m (gul)/200 m(hvid) er fra midt fairway til midt green
 • Banepersonale har fortrinsret på banen.