Lokalregler m.m. – gældende fra 11. juni 2022

Banemarkeringer:

Hvide markeringer: Out of bounds
Røde markeringer: Strafområde
Blå markeringer: Areal under reparation
Grøn top: Område med spilleforbud

Markeringer kan være pæle, plader og eller afstribninger

 • Træer, forbundet til støttepæl eller identificeret med grønne bånd, er områder med spilleforbud: Hvis en spillers bold ligger hvor som helst på banen, undtagen i et strafområde, og den ligger på eller berører et sådant træ, eller et sådant træ er i
  området for spillerens stance eller tilsigtede sving, skal spilleren tage lempelse efter Regel 16.1f.
 • Gåseekskrementer: Efter spillerens valg kan disse behandles enten som: En løs naturgenstand, der kan fjernes efter Regel 15.1, eller Areal under reparation, hvorfra det er tilladt at få lempelse efter Regel 16.1.
 • Alle veje og stier på banen behandles som ikke-flytbare forhindringer, selv hvis de ikke er kunstigt overfladebelagte. Lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1.
 • Skader, opgravet jord og hjulspor , der kan henføres til banearbejder, behandles som areal under reparation. Lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1.
 • Kunstigt fremstillede bosteder for dyr (bi-/insekthoteller, fuglekasser og humlebi-boer) er i en radius på en køllelængde fra bostedet områder med spilleforbud. Lempelse skal tages efter Regel 16.1f i det generelle område og efter 17.1e i et strafområde.
 • Drop bold på fairway ved bold out eller mistet: Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 (se opslag i klub/hjemmeside) droppe en bold i det generelle område og indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede out of bounds-grænsen eller skønnes mistet. “Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med ovennævnte lokalregler: Generel straf efter Regel 14.7a.

Godkendt af DGU juni 2022.

ORDENSREGLER m.m.

 • Øvelse: Der er forbud mod øvelse på Hul 18 på matchdage.
 • Driving range samt banelegemet og tilhørende skrænter er out of bounds og må ikke betrædes for at hente bolde, der ender i området. Overtrædelse kan medføre sanktioner.
 • Afstandsmarkeringer: 50 m(blå)/100 m(rød)/150 m (gul)/200 m(hvid) er fra midt fairway til midt-green.
 • Banepersonale har fortrinsret på banen.

Læs eventuelle midlertidige lokalregler på opslag i gennemgangen ved golfshoppen.

NB! Midlertidige lokalregler. Gældende fra 6. april og indtil videre.

Gene fra markeringsflag:

Små markeringsflag på banen og andre anvisningsskilte (ved sprinklere, fra landmåling, osv.) behandles overalt på banen som ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 16.1.

Spil med lejeforbedring:

Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra dette lempelsesområde:
Referencepunkt: Boldens oprindelige sted.
Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunkt:

  • En køllelængde fra referencepunktet, men med disse begrænsninger:
   • Lempelsesområdet må ikke være tættere på hullet end referencepunktet, og
   • Lempelsesområdet skal være i det generelle område.

Når der gøres brug af denne lokalregel, skal spilleren vælge et sted at placere bolden og anvende procedurerne for genplacering af en bold efter Regel 14.2b (2) og 14.2e.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”