KATEGORI/KONTINGENTER 2020.

Kontingent opkræves i 2 ca. lige store rater pr.  1. januar og  1. juli.
Kontingentet for sæsonen fastsættes endeligt på generalforsamlingen i marts måned.

Medlemskab er bindende i minimum ½ år, hvorefter udmeldelse eller skift til anden gruppe kan ske ifølge vedtægterne.

Spørgsmål om medlemskab til sekretariatet på tlf. 48 26 50 46 eller e-mail: klubben@hillerodgolf.dk

 

KategoriAldersgruppePris pr. år
Senior fuldtid29-80 årkr. 7.975
Senior hverdage29-80 årkr. 6.375
Pensionist o/80 år80-99 årkr. 3.250
Greenfeemedlemkr. 2.800
Long distancekr. 4.100
Ungsenior22-29 årkr. 3.900
Ynglinge19-21 årkr. 3.200
Junior13-18 årkr. 2.400
Juniorunder 13 årkr. 1.500
Juniorunder 13 år u/banetilladelsekr. 1.000
Micro4 - 7 år - ifølge m/voksnekr. 500
Lokalt medlem (max 2 år)kr. 4.100
Par 3 bane-medlemkr. 1.700
Intro-medlem voksenkr. 995

FORSIKRING

Da klubbens forsikring ikke vil være dækkende ved eventuelle skader, bekræfter du dette med din indmeldelse: Jeg bekræfter, at jeg er gjort bekendt med, at det er mig selv (min ansvarsforsikring), der skal dække eventuelle skader, som jeg forårsager på personer eller genstande på eller uden for banen. Ligeledes bekræfter jeg, at jeg (mit forsikringsselskab) bærer risikoen for tyveri, brand eller skade på udstyr m.v., der er opbevaret på klubbens område. Jeg erklærer samtidig på tro og love, at jeg ikke skylder kontingent i andre golfklubber i Danmark.

Klik her for at melde dig ind.

FIRKLØVERMEDLEMSKAB

Bestemmelser vedrørende FIRKLØVER-ORDNINGEN 2020

Formål: Nærværende bestemmelser er udarbejdet af golfklubberne Hillerød, Hjortespring, Mølleåen samt Værløse med henblik på at give de medlemmer, der er tilknyttet denne super-greenfeeordning et fælles regelsæt at forholde sig til.
Regelsættet er formuleret som typiske spørgsmål og svar.

Hvad er ”Firkløver-ordningen”?

Firkløver-ordningen er en super-greenfeeordning, hvor deltagerne mod en mindre engangs-greenfee kan spille uden yderligere betaling på de fire 18-hullers baner i en hel sæson. Ordningen er ikke et udvidet medlemskab, men en greenfee-ordning, hvorfor den enkelte klubs regler og restriktioner for greenfeespil, banelukninger mv. skal respekteres.
Hvem kan spille under ”Firkløver-ordningen”?
Fuldtidsmedlemmer samt Fleksmedlemmer, med status som Hverdagsmedlem, med national spilleret i en af de fire klubber kan tilmelde sig denne super-greenfeeordning. Øvrige Fleksmedlems-typer er ikke omfattet. Handicaprestriktionerne for deltagelse i ordningen er hcp. 48 eller derunder. Tilmeldte Fuldtidsmedlemmer vil kunne spille alle ugens dage, mens Hverdagsmedlemmer naturligvis kun må spille på hverdage.
Hverdagsmedlemmer kan godt spille greenfee i weekends og på helligdage i Firkløverklubberne – dog kun mod betaling af fuld greenfee.
Hvornår kan man spille? – og hvad koster det?
Firkløver-ordningen er gældende i perioden 1. maj til 1. november. – Prisen for 2020 er 500 kr. indtil 1/4-2020; herefter 550 kr. Nye spillere, der i sæsonen tilgår en af klubberne eller opnår et handicap, der giver mulighed for deltagelse, betaler fortsat kun 500 kr.
Hvordan tilmelder man sig?
Medlemmerne tilmelder sig i golfbox via ”klubturnering” i hjemmeklubben. Betaling sker ved tilmelding.
Er der andre restriktioner?
Ja, medlemmerne skal respektere den enkelte klubs tidsbestillingssystem, herunder bekræftelse, begrænsninger, reserverede tider mv., således som enhver anden greenfee-gæst skal gøre det.
Tilsvarende skal den enkelte klubs vinterregler, baneregler, midlertidige lokale regler mv. naturligvis respekteres, idet disse kan variere fra klub til klub.
I alle klubberne kan der ”pakkes” til 4-bolde efter behov, ligesom det er tilladt at booke sig på en bold med plads.
Samtlige klubber har lukket for greenfee-spil på lør-, søn- og helligdage fra solopgang til kl. 12.00. Dog kan en gæst godt spille i følgeskab med et medlem. I så fald gælder ”Firkløverordningen” også.
Disse tider frigives til midnat 3 kalenderdage før

Hvad er omfattet af ordningen?
Alene klubbernes 18 hullers baner er omfattet af ordningen. Bemærk, at Marbæk-banen og øvrige par-3 baner ikke er omfattet af greenfeeordningen. Klubbernes træningsfaciliteter er kun omfattet af ordningen, dersom spilleren har bestilt starttid og faktisk har til hensigt at spille. Alt andet betragtes som misbrug af ordningen. På Hjortespring kan medlemmer af Firkløver-ordningen få 1 polet til driving rangen ved henvendelse til sekretariatet. Uden for sekretariatets åbningstid betales for driving range bolde ved køb af polet i café eller hos proerne.
Hvordan skal man forholde sig som ”Firkløver-spiller”?
Som greenfeespiller kan der reserveres tider via Golfbox i de fire klubber syv dage frem. I den enkelte klub kan der til klubber i klubben mv. forekomme reserverede tider, som ikke kan bookes i henhold til 7-dagesreglen.
Som enhver anden greenfeespiller skal medlemmer af ”Firkløver-ordningen” bekræfte den reserverede tid på samme måde som et medlem. Man skal ikke skrive sig i en særlig firkløvergreenfeebog eller benytte greenfeeindtjekningen.
Hvordan kan Baneservice vide, hvem der er hvem?

Det kan de se elektronisk.
Kan man deltage i en Klub i Klubben i en af de andre klubber?
Som udgangspunkt kan det ikke lade sig gøre, men det må den enkelte klub og Klub i Klubben afgøre.
Kan man deltage i turneringer i en af de andre klubber?
Det korte svar er: Ja. Dog er Åbnings- og Afslutningsturneringerne samt Klubmesterskaber altid helt lukkede turneringer og hjemmeklubbens medlemmer har fortrinsret, dersom turneringen overtegnes. Tilmelding sker hvis muligt via Golfbox, alternativt ved at ringe til den pågældende klubs sekretariat og melde sig til. Den enkelte klubs regler for betaling af turneringsfee mv. skal respekteres og overholdes.
Hvor skal scorekortet afleveres, hvis der er spillet til en regulering?
Som ved alt andet greenfeespil skal scorekortet afleveres i hjemmeklubben eller indtastes i golfbox. I forbindelse med turneringer reguleres elektronisk via Golfbox. Der kan spilles EDS i alle klubberne, dersom regulering er mulig.
Nærværende justeres i takt med spørgsmål af generel karakter. Alle er naturligvis velkomne til at spørge på sekretariatet.