Hvad er juniorfonden

Juniorfonden er en støtteforening, der har til formål at støtte juniorarbejdet i Hillerød Golf Klub økonomisk.
Foreningens midler tilvejebringes ved medlemskontingenter, sponsorbidrag, turneringsfee samt forrentning af den allerede tilvejebragte formue.
Juniorfonden gennemfører således årligt minimum 3 golfturneringer i Hillerød Golfklub.
Alle medlemmer i Hillerød Golf Klub kan ved overholdelse af foreningens vedtægter blive medlem af Juniorfonden.

Bliv medlem af juniorfonden
& støt klubbens juniorer

For kun 125 kroner om året er du som medlem af juniorfonden med til at støtte juniorarbejdet i Hillerød Golf Klub. Du er med til økonomisk at støtte juniorernes deltagelse i sociale arrangementer, turneringer, træningslejre mv. Du er med til at fastholde juniorerne som medlemmer af vores klub. Et familiemedlemsskab koster 250 kroner.

Som medlem af Juniorfonden bliver du også medlem af Juniorfondens Hole-in-one-klub. For en hole-in-on modtager du et gavekort til golfshoppen på kr. 500. Hvis det sker i en Juniorfondsmatch lyder gavekortet på kr. 1.000.

Hvordan søger man støtte - og hvem kan søge?

Juniorfondens bestyrelse behandler ansøgninger, som vi modtager fra individuelle spillere eller fra Juniorudvalget.

Skriv til Juniorfondens formand, Rasmus Skov Nielsen: rasmusskov77@gmail.com.

 • Fortæl hvorfor du søger – f.eks. tilskud til bestemte turneringer, deltagelse i træningslejr – og hvad du mener, det betyder for dig.
 • Fortæl om udgifterne på det, du søger.

Vi støtter både samlede junioraktiviteter og individuelle juniorer. Men da vi ikke har ubegrænsede midler, forsøger vi at kunne fordele til så mange som muligt.

Individuel støtte – både bredde og elite:

 • Vi støtter op til 50% af dine udgifter – så du betaler selv halvdelen.
 • Der er ingen automatik – vi vurderer hver ansøgning.
 • Vi støtter max. op til 2.000 inden for en sæson
  • Du behøver ikke søge det hele på én gang. Vi fører regnskab med din løbende støtte – indtil du rammer loftet på 2.000.

Støtte til juniorarbejdet:

 • Vi støtter fælles oplevelser – camps, grupper til turneringer, træningssamlinger, mv.
 • Ingen fast beløbsgrænse – vurderes fra gang til gang.

Hvis du har været så heldig at få støtte, ønsker vi, at du tager billeder fra arrangementet og sender os 4-5 linjer om din oplevelse.

Så kan vi bruge de gode historier til at få flere til at støtte Fondens arbejde, og dermed skabe endnu flere glade og dygtige juniorer i Hillerød Golf Klub.

BLIV MEDLEM I DAG OG STØT KLUBBENS JUNIORER!

Du kan allerede i dag blive medlem og støtte juniorerne i Hillerød Golfklub blot ved at udfylde denne formular og tryk Send og derudover betale dit medlemskab.

Et medlemskab koster kr. 125,- (enkeltmedlemskab) eller kr. 250,- for en familie (familiemedlemskab).  Du kan betale kontingent på en af følgende måder:

 • Overføre til bankkonto 9213-0360077357 (Spar Nord) HUSK dit navn, adresse og medlemsnummer som reference.
 • Tilmeld dig PBS. Kunde-nr.: (medlemsnr. uden 17-). PBS-nr.: 06096050, debitorgrp.: 00001 så betaler du automatisk næste år.
 • MobilePay til 500315. HUSK dit navn, email og medlemsnummer som reference.


  Medlemstype:


  Betalingsmetode: