Hillerød Golf Klub er på grund af den mangeårige målrettede indsats på det sportslige område af Hillerød Kommune blevet medlem af Hillerød Elite Idræt, som er et samarbejde mellem Hillerød Kommune og Team Danmark. HGK er en af få sportsgrene i Hillerød og en af få golfklubber i Danmark, der har denne status. Lad os være stolte af denne anerkendelse – og lad os samtidig glæde os over de muligheder, det kan give til vores talentfulde unge mennesker, der vil golfen så meget, at vi måske til stadighed kan følge dem på fjernsynet ude i Europa eller – olympiske lege?

Og lad os så huske på, at vi i HGK har et sportsligt miljø, der til stadighed inspirerer både elite og bredde til at opsøge golfen som konkurrencesport. Udover vores divisionshold vil vi se mange melde sig til regionsgolf, som på et lidt lavere niveau stiller en kombination af udfordring og socialt samvær til rådighed. Husk selv at melde dig på det hold, der passer til dig.

Citat fra klubbens formål:

2.1. Klubbens formål er at skabe gode muligheder for, at dens medlemmer kan dyrke golfsporten, herunder at udvikle og sikre driften af en golfbane i Hillerød og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at organisere de dertil hørende sportslige aktiviteter samt i øvrigt at udbrede kendskabet til og færdighed i golfsporten alt under behørig hensyntagen til natur og miljø.

Nyd golfsporten i HGK!