Biodiversitetsgruppens arbejde på banen

Hillerød Golf Klub får tilskud til biodiversitets- og ungdomsprojekt fra Golfsportens Natur- og miljøfond.

I foråret af 2021 startede en gruppe frivillige et biodiversitetsprojekt, der skulle omfatte aktiviteter til understøtte biodiversitet på hele vores bane samt etablering af bi- og insekt hoteller og en række forskellige fuglekasser m.v.
Dette projekt har henover sommeren taget mere og mere form og i efteråret etableredes de første områder på golfbanen med såning af vilde blomster m.v.

Da HGK i løbet af 2021 opnåede at få golfdanmarks største ungdomsafdeling i alle aldersklasser var det naturligt at vores juniorafdeling og biodiversitetsgruppe fandt sammen i et ønske om at give vores unge medlemmer mulighed for at få større interesse og viden om naturen og biodiversitet samtidig med at de udvikler deres liv i golfsporten.
Aktuelt har vi lavet aftale med naturvejleder om at planlægge og afvikle et forløb, som starter i foråret 2022.
Juniorerne skal arbejde praktisk med et biodiversitetsprojekt. På et velegnet, udvalgt område sås blomster og bygges pæne og hensigtsmæssige bi/insekt-hoteller. Materialevalg tager mest muligt udgangspunkt i lokalt tilgængelige materialer og naturmaterialer. Vi har udvalgt et sted hvor spillet ikke generes, hvor der er en sø og et vandløb, et stengærde og lidt skov og vil blive en del af vores ny-anlagte bane.
Vi vil af pædagogiske grunde også opsætte et lille bihotel med redegange i skuffer, forsynet med pleksiglas, der giver indsyn i redegangene når skuffen trækkes ud – for at illustrere hvad der foregår inde i bi-hotellerne og tanken er at udbrede bihotellerne til andre dele af golfbanen i takt med at vi får lidt erfaring med dem.
Biodiversitetsgruppen sætter også fuglekasser op – Information om sammenhæng mellem biodiversitet, bæredygtighed og klima prioriteres og vil indgå i projektet.
Det er vores tanke at formidle information både til juniorerne, som indgår i projektet, men også alle medlemmer og gæster via skilte med QR-koder, hjemmesider, klubblade m.v. for at i alt skabe mere interesse for naturen og biodiversitet på vores golfbane.

Fuglekassernes placering