Året der gik – 2018

Velkommen til 2018-udgaven af året der gik – en lille beretning om mange af de aktiviteter, vi løbende henover året har gennemført i vores klub. Som I kan læse på de kommende sider, har vi i 2018 fortsat den meget positive udvikling på virkelig mange områder i klubben, og der har været stor aktivitet i rigtigt mange af vores udvalg. Vi har også i 2018 vundet flotte mesterskabstitler, som understreger at vi fortsat har en stærk position på såvel elite- som breddeplan – både på senior- og juniorsiden. Og vores pipeline af dygtige golfspillere er god, så vi ser med stor forventning frem mod gode resultater også i de kommende år. Økonomien har vi fået fint styr på, og det forventes, at vi kan afslutte regnskabsåret med et overskud, som er i overensstemmelse med budgettet. På medlemssiden er vi ikke helt nået i mål med vores forhåbninger om som minimum at kunne have en 0 vækst. Den 1. januar 2019 er vi 12 senior- og 8 juniormedlemmer færre, end vi var ved indgangen til 2018. Det er ikke noget dårligt resultat, hvis vi sammenligner os med andre nordsjællandske golfklubber, men understreger vigtigheden af, at der konstant skal være maksimalt fokus på at tiltrække nye medlemmer, for at vi kan holde en stabil økonomisk udvikling. Så vi vil forsøge at forstærke denne indsats i det kommende år, og her er vi meget afhængige af, at vi kan løfte i fællesskab og hjælpe hinanden og klubben med at løse disse udfordringer. Det vil også i 2019 være en af vores vigtigste opgaver at sikre, at de nye medlemmer bliver godt integreret i klubbens sociale liv, så de får spillet noget golf og lærer en masse nye mennesker at kende. Mange opgaver i den daglige drift af golfklubben ville vi ikke kunne løfte, hvis ikke vores store gruppe af frivillige medlemmer konstant hjalp til med løse nogle opgaver. Også i 2018 er der gennemført en række projekter udelukkende på basis af frivillig arbejdskraft til stor glæde for alle klubbens medlemmer og gæster. Efter års usikkerhed om byggeriet af Favrholm Station og den nye tunnel under S-banen er vi i slutningen af 2018 kommet et betydeligt skridt videre, idet det nu er helt sikkert, at tunnelen kommer til at ligge i forlængelse af vores indspilsområde ved driving range – en placering vi har arbejdet intenst på at få besluttet de sidste par år. Samtidig er vi nu i gang med at få udarbejdet en ny masterplan for hele vores bane, således at vi kan sikre, at vi har en super sprit ny bane klar til foråret 2021. Vi ser meget frem til at arbejde videre med dette i begyndelsen af 2019. Afslutningsvis en stor tak til alle frivillige i klubben, alle udvalgsmedlemmer, alle ansatte, vores partnere i restaurant og shop og vores bestyrelse for en kæmpe indsats i 2018 – og ønsket om et rigtigt godt golfnytår til jer alle. Vi glæder os til at se jer på banen igen til foråret.
Kim Hyrzkov