Pas på driving rangen

Lad os nu passe på vores fine driving range.

Naivt troede vi ikke, at det var nødvendigt at understrege over for brugerne af vores driving range, at udslag uden for måtterne ikke var tilladt.

Vedhæftede billede viser, hvorledes græsset på rangen kommer til at se ud, når man føler sig hævet over almindelig sund fornuft. Så vi tog fejl.

Da vi i sin tid planlagde udformningen af rangen, overvejede vi muligheden for, at de ikke-overdækkede pladser blev græsarealer. Af hensyn til al fremtidigt ressourceforbrug til vedligehold af sådanne arealer sammenholdt med de opgaver, vi ellers gerne vil have løst af vore greenkeepere, valgte vi muligheden fra. Og resultatet af blot nogle få spilleres lyst til at slå fra græs frem for måtter viser tydeligt, at vurderingen ikke var helt skæv.

Så for at ingen skal være i tvivl, er udslag fra andet en måtterne ikke tilladt.Vi kunne følge forbuddet op med lovning om bål og brand, men vil i første omgang blot forvente, at man overholder reglerne.

Bedste Hilsen
Kim Hyrzkov
Klubmanager (emeritus😊)