Bidrag til vores Almenvelgørende forening

Så er det tid til at bidrage til vores almenvelgørende forening.

I vores daglige styring af økonomien i klubben afsøger vi naturligvis også forskellige muligheder for både at få tilskud fra fonde m.v., lige som vi også benytter os af de muligheder for momsrefusion, lovgivningen giver os.

Ligningslovens §8A giver os en spændende mulighed for momsrefusion. Der er i henhold til lovgivningen ikke moms på golfydelser, hvorfor Hillerød Golf Klub ikke kan opnå fradrag for den moms, der er på de varer, vi køber.

Men jævnfør Ligningslovens paragraf 8A kan almennyttige foreninger dog som noget særligt ansøge om at få kompensation for den købsmoms, vi ellers selv skulle betale fuldt ud, refunderet via en årlig pulje.

For at komme i betragtning til at modtage momskompensation skal vi:

1. være en almenvelgørende forening eller på anden vis have et almennyttigt formål
2. have en demokratisk valgt bestyrelse
3. have mindst 300 kontingentbetalende medlemmer
4. have en årlig indtægt på mindst 150.000 kr.
5. modtage mindst 100 gavebeløb à minimum 201,00 kroner om året

Vi opfylder punkt 1 – 4, men i lighed med sidste år skal vi også opfylde punkt 5, som skal være på plads senest 15. september 2024, for at vi kan ansøge om refusion for året 2024.

I 2023 var der 130 medlemmer og venner af klubben, som indbetalte, hvilket bevirkede at HGK kunne ansøge om momsrefusion for næsten kr. 1,2 mio. Refusionen blev på kr. 350.000, da den beregnes forholdsmæssigt ud fra størrelsen på ansøgte refusioner i forhold til den pulje, der er afsat til refusioner.

Derfor vil vi bede alle medlemmer, sponsorer, virksomheder og venner af HGK om at give klubben en gave på kr. 201,00 for at sikre denne mulighed for HGK også i 2024. Det er ikke nødvendigt, at giveren er medlem af HGK, så familiemedlemmer og venner kan også deltage.

De indbetalte gaver vil blive øremærket til at understøtte alle vore aktiviteter inden for biodiversitet og beplantning på banen i HGK.

Forudsætningen er at gavedonationen skal være reel, hvilket betyder, at klubben skal indberette det til SKAT via lister med CPR/CVR-numre på gavegiverne i januar måned. Gaven er fradragsberettiget for gavegiver. Fx vil en gave på kr. 201,00 give et fradrag på ca. kr. 50 – 60.

Klubben skal modtage mindst 100 gavebeløb à minimum 201,00 kroner om året for at ansøge om andel af puljen.

Praktisk:

For medlemmer kan gaven gives via Golfbox/turneringer, hvor man kan oprette sig som deltager og betale.
Hvis du ikke er medlem eller ønsker at give gaven via bankoverførsel, er reg.nr. 5492 og konto-nr. 0001704634. – Husk at angive, at det er en gave og navn på giveren.
Og endelig kan du komme ind på kontoret og betale med mobilepay eller kontant.

Uanset hvilken måde du tilmelder dig på, skal du sende dit CPR/CVR-nummer på mail til manager@hillerodgolf.dk, alternativt sende en sms på 20200244 eller komme ind på kontoret og oplyse det, da vi skal bruge det til indberetning til skat. Vi sørger naturligvis for at behandle oplysningerne forsvarligt og helt i overensstemmelse med GDPR.

Med venlig hilsen
Kim Hyrzkov