Endelig indkaldelse til ordinær generalforsamling

Så mødes vi igen til årets generalforsamling.

Stedet, hvor bestyrelsen aflægger beretning for dens arbejde i det forgangne år, og hvor man som klubmedlem har mulighed for at øve afgørende indflydelse på, hvilket persongalleri man beder om at varetage medlemmernes interesse i det kommende år.

Dette sidste er altid spændende.

ForeningsDanmark, der i høj grad hviler på den arbejdsindsats, som præsteres af frivillige ildsjæles lyst og mod til – for fællesskabets bedste – at yde en ikke u-betragtelig indsats for at få hverdagen til at fungere i foreningen, er under pres. Det ser ud til, at rekrutteringen af frivillige i klubberne – ikke kun golf – er nødlidende. Men uden frivillige, ingen klubber med overkommelige kontingenter-

Så vi skal bruge frivillige.

Hvad enten det er som medlemmer af bestyrelsen eller som deltagere i de utallige aktiviteter, der kræver andre ressourcer.

Men her fokuserer vi på valget til bestyrelsen.

Bestyrelsen udsendte for nogle uger siden en opfordring til alle vore medlemmer om at melde sig som kandidat til bestyrelsen, i stedet som tidligere hvor bestyrelsen på sædvanlig vis mere eller mindre har forsøgt at overtale nogle af de i forvejen aktive frivillige til også at tage en tørn i bestyrelsen.

Så i håbet om at få nogle engagerede medlemmer, som vi ikke kendte i forvejen, til at bringe nyt liv til bestyrelsesarbejdet, sendte vi opfordringen ud. Og gerne medlemmer repræsenterende andre målgrupper end dem, der i forvejen er repræsenterede.

Vi ønsker en stor diversitet i bestyrelsen, så alle synspunkter – eller i hvert fald så mange, at det giver mening – bliver udtalt og diskuteret, inden beslutninger træffes.

Og lad os bare være hudløst ærlige.

Vi mangler yngre kræfter, vi mangler klub-uafhængige medlemmer, vi mangler kvinder, vi mangler nygolfere.

Det er svært. For kun 2 har meldt sig. Og begge har ved samtaler udtrykt, at de måske ikke lige opfylder alle eller bare nogle af de karakteristika.

Hvorfor mangler vi så mennesker fra ”målgruppen” eller i det hele taget? Det tænker jeg over, både når vi oplever indlæggene fra salen ved dialogmødet i februar og senere modtager en mail som nedenstående, som respons på vores opråb/bøn om, at der melder sig kandidater til bestyrelsen, der kan og vil være en fornyelse:

Ja det er lige det der mangler.
Hvem har lyst til at være i en bestyrelse, der i flere år har været sig selv nok, og ført klubben til en dårlig situation.
Det hjælper jo ikke, at der kommer en eller to nye ind i bestyrelsen.
Der skal muges ud på øverste hylde, så der er en chance for en klub, der er til for medlemmerne og ikke for bestyrelsen.
Selv den måde I har taklet 4 kløverordningen er under al kritik, og vi står nu uden noget reelt. Det er altid muligt at lægge en strategi, som den anden part ikke vil være med til. Det vidste I udmærket. Det I har gang i er konen muddergrøften situation. Tak for det. Om et år eller to kan det være, at I går af. Så må vi se om verden har forandret sig.
Med venlig hilsen

Der er i vedtægterne fastsat, at der er tre kandidater på valg hvert år. I år er der faktisk 4 pladser på spil. så der er jo normalt – og i år i særdeleshed – rig mulighed for at gå ind i arbejdet og sætte en helt ny kurs for Hillerød Golf Klub.

Og jeg tror, at jeg på hele bestyrelsens vegne kan sige, at det ikke er et spørgsmål om, at vi klæber os til taburetterne og først ønsker at gå af om et par år.  Vi er her for at prøve at tilgodese medlemmernes tarv.

Og bliver kun så længe det sker.

Hvis medlemmer ønsker en anden retning eller nogle andre beslutninger, så står vi ikke i vejen.

I modsætning til forholdene i andre foreninger, hvor mindst formanden – ofte sammen med kassereren – vælges på generalforsamling ved direkte valg, så konstituerer bestyrelsen i HGK sig selv, så der er rig mulighed for at opnå en meget stærk indflydelse på klubbens fremtid ved lade sig vælge ind i bestyrelsen og være med ved besættelsen af de lidt tungere poster.

Men det kræver, at man ikke bare lufter sin utilfredshed på terrassen, fra bageste række til generalforsamlingen eller skriver mails a’la ovenstående.

Så må man i arbejdstøjet og selv tage ansvar.

Nederst i denne artikel under indkaldelsen til generalforsamlingen ligger der præsentationer af 2 nye kandidater, der har reageret på vores opfordring til at melde sig som interesseret kandidat. Det er vi glade for, at de har villet, men husk at man fint på selve generalforsamlingen kan opstille andre kandidater til bestyrelsen, så der bliver noget at vælge imellem, når pladserne skal besættes.

Jeg ser frem til en livlig generalforsamling, mange ivrige deltagere, mange konstruktive indlæg og gerne en hel sværm af kandidater til bestyrelsen, der bare har ventet på muligheden for at blive valgt og som ikke har reageret på vores opråb, men som kan og vil gøre en forskel.

Nedenfor ses endelig indkaldelse og dagsorden for vores generalforsamling d. 12. marts, 2024. I dagsordenen er indsat link til årsregnskabet for 2023 samt året der gik i 2023.

Med venlig hilsen
René Kjærsgaard-Nielsen

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Indkaldelse til Hillerød Golf Klub ordinære generalforsamling.

Tirsdag d. 12. marts, 2024, kl. 19.00, i Frederiksborg Centret, Milnersvej 39, Hillerød.
Dagsorden for ordinær generalforsamling

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.Regnskabet kan downloades her HGK-aarsregnskab-2023
 4. Fremlæggelse af bestyrelsens forventninger til fremtiden.
 5. Forslag fra bestyrelsen.
  Der er ingen forslag fra bestyrelsen.
 6. Forslag fra medlemmerne.
  Der er ingen forslag fra medlemmerne.
 7. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget og medlemskontingenter til godkendelse.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er: René Kjærsgaard Nielsen, Lars Broch Christensen og Jan Aarup – alle er villige til genvalg. Der er en vacant bestyrelsesplads.
 9. Valg af revisor og revisor-suppleant.
  På valg er: Carsten Skovgaard som revisor og Jørn Krusegaard som revisor-suppleant.
  Bestyrelsen foreslår genvalg af Carsten Skovgaard og Jørn Krusegaard.
 10. Eventuelt.

Hillerød Golf Klub, 26. februar, 2024

En udførlig orientering om Hillerød Golf Klubs virke i 2023, ”Året der gik”, kan findes her. Dette vil blive suppleret med bestyrelsens beretning på generalforsamlingen.

 

PRÆSENTATION AF KANDIDATER TIL BESTYRELSEN

Mit navn er Ken Rosenvinge.

Jeg er 67 år, gift med Majbritt og har 4 voksne børn og 5 børnebørn.

Professionelt arbejder jeg som Seniorkonsulent og incident manager i et stort dansk it-firma.

Jeg startede min golfkarriere i Værløse Golfklub som 14 årig.Da vi flyttede til Hillerød, meldte jeg mig ind i HGK som 17 årig. Jeg har i HGK spillet konkurrence golf både divisionsgolf og turneringer under DGU.
De senere år har jeg været med i onsdagsherrerne og piraterne og kender derfor en hel del af herrerne.
Mit hcp er pt 8,9.

Jeg kunne ikke tænke mig at være medlem i andre klubber. Vi har en dejlig bane, gode engagerede greenkeepere og et godt sekretariat.
Samt en masse dejlige klubkammerater.

Min erfaring fra foreningsliv dækker forskellige poster i Hillerød Badminton klub, herunder ungdomsformand og klubformand.

Formand for Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger, hvor der var en del kontakt med Hillerød kommune.
I disse poster har jeg været inde over alle aspekter omkring drift. Faciliteter, ansættelser osv.

Min grundtanke omkring idrætsklubber er, at klubben skal sørge for, at medlemmerne kan dyrke deres idræt på det niveau de selv ønsker.
Heri forstås, at der skal være en balance således, at både bredde for ungdom og voksne kan sameksistere med elite.

Med venlig hilsen
Ken


Hej
Jeg hedder Lars Damstrup, jeg er på vej til at blive 67 år. Jeg er uddannet læge og er speciel læge indenfor onkologi (kræftsygdomme). Jeg har arbejdet indenfor medicinalindustrien fra 2003 til 2022 i boet i udlandet de sidste 10 år men er nu vendt jeg og arbejder som konsulent.

Jeg bor i Hillerød sammen med min kone.

Som teenager boede vores familie i Midtengland hvor jeg spillede en hel del golf. Efterfølgende har jeg spillet noget i Haderslev golfklub samt enkelte runder i flere klubber i Danmark. I en periode i midten af 1990’erne boede vi I USA hvor jeg også spillede en hel del golf. Siden 2000 og frem til efteråret 2023 var spillet sat på pause. I efteråret 2023 meldte jeg mig ind som intro medlem i Hillerød golfklub. Jeg må sige det var en meget positive oplevelse det sammen hold og den venlighed der var over for os nye. Kunne også se den engagement, der var fra de frivillige der gik de obligatoriske runder på par 3 bane med os.

Jeg syntes at i det her første år har jeg virkelig nydt godt af klubbens velvilje og klubånd, så jeg vil gerne give noget tilbage. Jeg må dog sige at jeg aldrig har ikke været i en bestyrelse før, men har siddet på den anden side af bordet i den professionelle situation.

Jeg håber at jeg kan bidrage til Hillerød golfklub.