Nyt om fritspilsordninger

Som det formodentlig er de fleste bekendt, valgte de 3 resterende Firkløverklubber at optage Nivå og Søllerød golfklubber i greenfee-samarbejdet som erstatning for Hillerød Golf Klub. Samtidigt valgte man så at sætte prisen for kortet til 750 kr., hvilket var vores ønske til prissætning, men som i november 2023 blev afvist af de 3 klubber, og som derfor resulterede i, at vi trak os ud af samarbejdet.

Efterfølgende har vi – da prisen nu er nået et lidt mere realistisk niveau – anmodet de 5 klubber om at udvide kredsen til 6 klubber, ved at vi genindtræder i ordningen.

Det har klubberne behandlet, men har vendt tommelfingeren nedad. Man ønsker at bruge sæsonen 2024 på at se, hvorledes den nye konstellation virker, men åbner op for at indlede en dialog med HGK i sensommeren 2024 for at vurdere om der stadig er gensidig interesse for at genetablere samarbejdet.

I den mellemliggende periode har vi haft dialog med Ree Golfklub om et udvidet samarbejde mellem i første omgang de 2 klubber. Og det har resulteret i en ordning, hvor man for 500 kr. opnår ret til spil på ”den anden bane” 6 gange i sæsonen fra 1. maj til 31. oktober. Vi kalder samarbejdet Nordgolf.

Vi har stadig ambition om på sigt at arbejde for en lidt større kreds af klubber i samarbejdet.

Samtidigt har vi indledt dialog med SGO, der består af Odsherred, Roskilde, Hedeland, Sorø, Skovbo, Frederikssund og Holbæk golfklubber. Vi har endnu ikke modtaget endeligt svar fra klubberne, men håber at det foreligger inden generalforsamlingen den 12. marts.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen