Spændende mulighed

Står du og mangler mulighed for at præge hverdagen i Hillerød Golf Klub? Og har lyst til at gøre en forskel? Så er her en spændende mulighed.

Du har nu mulighed for at melde dit kandidatur til en plads i bestyrelsen. Vi har én vakant plads, og desuden et medlem, der er trådt ind i bestyrelsen ved vores selvsupplering i det forgangne år og derfor skal have sit medlemskab af bestyrelsen prøvet af generalforsamlingen. Desuden er Lars Broch Christensen og jeg efter tur på valg.

I bestyrelsen synes vi, at vi arbejder målrettet for at forbedre vores faciliteter, klubbens liv og alle interessenters oplevelser. Både i klubben og gennem de muligheder, vi tilbyder medlemmerne i øvrigt.

I der seneste år har bestyrelsen været dybt involveret i den daglige drift og i gennemførelsen af vores 2 store projekter, nemlig baneombygningen og etableringen af vores nye Driving Range.

Nu vender vi tilbage til mere traditionelt bestyrelsesarbejde, hvorfor vi forventer, at arbejdsbelastningen for bestyrelsesmedlemmerne bliver noget mindre.

Hvad søger vi?

Vi leder efter medlemmer, der brænder for Hillerød Golf Klub og derudover gerne besidder en eller flere af en række kompetencer:

  • Lyst og evne til at arbejde i en bestyrelse, hvor deltagelse i arbejdet med og motivation af en lang række frivillige er et nøgleområde.
  • Særlige ekspertiser eller erfaring, der kan bibringe bestyrelsen enten nye eller forstærke bestyrelsens nuværende kompetencer indenfor, f.eks. ledelse og organisering af især frivillig arbejdskraft, SoMe og generel kommunikation, salg og sponsorarbejde, marketing, jura, HR, bæredygtighed, klubudvikling etc.
  • Innovativ, kreativ og ikke bange for at tage fat når der skal ydes en særlig indsats for gennem eksemplet at inspirere andre til at deltage i klubben daglige liv.

Vi har som bekendt generalforsamling den 12. marts 2024 og vil gerne kunne lave en lille præsentation af kandidaterne inden denne, så medlemmerne har en idé om, hvad det er for personer, der stiller op til valget til bestyrelsen.

Har du selv lyst eller kender et medlem der kunne være et potentielt nyt medlem af bestyrelsen, så tag kontakt med mig. Enten på e-mail rene@40901100.dk eller på telefon 40901100.

Så kan vi gerne mødes over en kop kaffe, så jeg kan uddybe nærmere.

Vær med til at gøre en forskel i årene, der ligger foran os.

De bedste hilsner
René Kjærsgaard-Nielsen
Formand