Foreløbig indkaldelse til generalforsamling

Hillerød Golf Klub afholder ordinær generalforsamling, tirsdag den 12. marts 2024, kl. 19.00, i Frederiksborg Centret, Milnersvej 39, Hillerød, med følgende dagsorden:

1.      Valg af dirigent.
2.      Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3.      Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4.      Fremlæggelse af bestyrelsens forventninger til fremtiden.
5.      Forslag fra bestyrelsen.
6.      Forslag fra medlemmerne.
7.      Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget og medlemskontingenter til godkendelse.
8.      Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9.      Valg af revisor og revisorsuppleant.
10.    Eventuelt.

Vi gør opmærksom på, at materiale vedrørende generalforsamlingen vil blive udsendt til medlemmerne elektronisk i god tid inden afholdelse af generalforsamlingen.

Eventuelle forslag fra medlemmer til behandling på den ordinære generalforsamling skal fremsendes til bestyrelsen senest 3 uger før afholdelsen af generalforsamlingen jf. vedtægterne – d.v.s. seneste d. 19 februar, 2024.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

PS. HGK’s vedtægter kan du finde i medlemsguiden, på hjemmesiden eller læse dem her Læs den HER *