Time to say goodbye

Kort før jul meddelte Kim Hyrzkov mig, at han efter 8 sæsoner i klubben har besluttet sig for, at tiden er inde til at afslutte en spændende rejse som Manager i Hillerød Golf Klub.

Kim har kæmpet lidt med helbredet og har derfor, sammen med hans faktiske status som folkepensionist og efter 51,5 år på arbejdsmarkedet, besluttet, at tiden er inde til at iklæde sig pensionisttilværelsen, så han kan komme til at spille lidt golf, sejle og andre gode ting, herunder at nyde tid med sine børn og børnebørn.

Vi i bestyrelsen har med beklagelse – men med fuld forståelse for Kims prioritering – måttet acceptere Kims beslutning og iværksætter derfor nu en proces for at finde en afløser.

Vores fælles rejse har været lang og begivenhedsrig, idet forandringerne i klubben næsten antager samme dimensioner, som da klubben i sin tid blev etableret, anlagt og udvidet.

Kim har været en uvurderlig kraft i hele ombygningsprojektet såvel som i klubbens daglige drift i sine 8 år i stolen og vil efterlade et hul, som vi i bestyrelsen og med Kims afløser må få fyldt på bedste vis.

Kim slipper dog ikke HGK helt, men vil med sin sædvanlige ildhu deltage i frivilligt arbejde efter sin fratræden.

Formelt har Kim sidste arbejdsdag den 29. februar 2024, men vil stå bestyrelsen bi med råd, dåd og vejledning og vil sørge for en god indføring af sin efterfølger.

Vi vil gerne her – men vil også senere på en mere afslappet vis – sig Kim tak for indsatsen.

Og har du lyst til at hilse på, er der rig mulighed herfor ved Nytårsmatineen den 7 januar kl. 14.00.

På bestyrelsens vegne
René