Information om 4-kløver

For 3 uger siden var vi til møde i Firkløveret omkring det eksisterende samarbejde.

Vores tidligere undersøgelse blandt klubbens medlemmer viste en relativ stor interesse for en fritspilsordning, men også en stor utilfredshed med Firkløverets behandling af HGK under vores ombygning hvor vores medlemmer blev udelukket for samarbejdet, idet vi i en periode ikke havde en 18 hullers bane til rådighed. Vores salg af Firkløver kort er stort set faldet til det halve i år. Om det skyldes at medlemmerne ”stemmer med fødderne” er svært at sige – det kan også bare være, at vores egen bane er blevet så meget mere attraktiv. Vi kan ovenikøbet konstatere, at af de 269 HGK medlemmer, der har købt kortet, har en stor del kun spillet 1 eller 2 runder på de andre baner.

Denne fritspilsordning er et værditilbud, som en gruppe af vores medlemmer har værdsat gennem en del år, men det er også en ordning, som skaber en forøget belægning på vores egen bane og dermed gør det sværere at få en tee tid for vores egne medlemmer. Det er bestyrelsens opfattelse, at ”adgang til 1. tee”, som man kalder det, fylder mere og mere blandt klubbens medlemmer.

Det er derfor bestyrelsen opfattelse, at hvis vi skal ofre en del af de gode teetider, så skal vi have det så godt betalt, at vi får nogle penge i kassen, som vi kan bruge på andre værdiskabende tiltag for vores medlemmer. Vi har derfor i en årrække argumenteret for en højere pris på firkløverkortet, men har stået ret alene med ønsket. Vi får i dag lidt under 63 kroner pr. runde fra Firkløvermedlemmerne, og det synes vi er for lidt i forhold til de teetider, vi ofrer.

Helt konkret drejer det sig om 2.800 tee tider, som sidste år blev beslaglagt af 4 kløver medlemmer fra de andre 3 klubber. Naturligvis har Hillerød spillere også været på deres baner, og det har givet noget plads til vores egne medlemmer, som spiller mere hjemme. Men det er vores vurdering, at vi i næste sæson vil få frigivet op mod 1.000 tee tider til glæde for vores egne spillere og greenfeegæster, der vel og mærke betaler fuld pris.

Så inden mødet med de øvrige Firkløverklubber havde vores overvejelser resulteret i en konklusion, der i al sin enkelthed gik på, at en fritspilsordning – for at retfærdiggøre de ulemper, der ligger i den forøgede belægning for hele vores medlemsskare – i højere grad skal bidrage til klubbens økonomi.

Det lykkedes atter en gang ikke at få de øvrige klubber med på dette, hvorfor vi har meddelt, at HGK ikke deltager i Firkøveret fremadrettet.

Vi har tidligere sonderet terrænet for et medlemskab af Kongegolf, men desværre har klubberne der fået udviklet deres samarbejde i en sådan grad, at de ikke for nærværende ønsker at udvide antallet af deltagende klubber.

Vi vil naturligvis i den kommende tid arbejde hårdt på at skaffe så lukrative alternativer som muligt for 2024 og årene fremover for klubbens medlemmer.

Bedste hilsen
Bestyrelsen.