Almennyttige forening – momsrefusion

Vores almennyttige forening for 2022 – momsrefusion.

Vi har nu fået tilbagemeldingen fra skattevæsenet vedr. vores ansøgning om momsrefusion for 2022 baseret på vores almennyttige forening og indbetalingerne fra mere end 150 medlemmer på kr. 200,00 fra hver.
Årets tildeling er på kr. 357.212,83 i refusion svarende til 30,1893% af det ansøgte beløb. Refusionen er et velkomment tilskud til klubbens økonomi.
Også for 2023 kommer vi til at søge momsrefusion, men vi kan ikke forudsige noget om størrelsen på vores ansøgning endnu.
Mange tak til alle jer som støttede foreningen i 2022 og til jer som også i 2023 har støttet og muliggjort, at vi kan søge en momsrefusion for i år.

Bedste hilsen
Kim Hyrzkov
Klubmanager.