Indkaldelse til ekstraordinær GF i Juniorfonden

 !!INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I JUNIORFONDEN!!

I henhold til Junior Fondens vedtægter § 16. Indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling                              

        Torsdag den 30. November 2023, kl. 18:00 i Hillerød Golfklubs Restaurant

Junior Fondens bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling med henblik på opløsning af Junior Fonden eller alternativt at indsætte en ny bestyrelse.

Dagsorden:
1.    Valg af dirigent.
2.    Valg af referent.
3.    Forsøg på valg af ny bestyrelse.
4.    Opløses Junior Fonden, ifølge Junior Fondens § 17. ,§ 18. og § 19.

Der kan på mødet ikke behandles andre emner, end hvad fremgår af dagsordenen.

Hvis der bliver valgt en ny bestyrelse, vil der efter mødet være et kort møde, hvor den nye bestyrelse sammensættes.

Adgang til ekstraordinær generalforsamling og mulighed for at komme i bestyrelse, har alene Junior Fondens medlemmer og medlemmer af Hillerød Golfklub.

Dokumentation for medlemskab kontrolleres ved indgangen.

Med venlig hilsen
Rasmus Skov Nielsen
Formand
Juniorfondens Bestyrelse