HGK deltager på TV2 Charlies Hjertegalla

Hillerød Golf Klub deltager i TV2 Charlies Hjertegalla på lørdag aften. 

D. 10. juni gennemførte HGK det store “GolfMaraton” arrangement, hvor en stor gruppe af vores juniorer spillede golf fra solopgang til solnedgang for at samle penge ind til Børnehjertefonden.

Det var en fantastisk dag – og alle deltagere bidrog efter styrke og evne til at skabe et super resultat. Alle juniorerne havde skaffet masser af sponsorer til at bidrage med donationer for hvert spillet hul, eller med et beløb uafhængigt af antal spillede huller.

Vi havde sat et mål for arrangementets indsamling til kr. 100.000, hvilket vi anså for at være meget flot. Imidlertid viste vores juniorer at de var gjort at styrke og vilje og spillede mange flere huller end vi havde forestillet os var muligt og samtidigt var alle sponsorer velvilligt indstillet på at støtte den gode sag – så vi endte med at have indsamlet kr. 207.000.

Ved gallashowet på lørdag aften vil repræsentanter fra Hillerød Golf Klub og en af de deltagende juniorer overrække det flotte indsamlingsbeløb til Børnehjertefonden – så der har I alle muligheden for at se med og glæde jer over at vi som klub har kunnet skabe dette.

Der skal lyde en stort tak til alle juniorer, sponsorer, gæster og ikke mindst arrangører for støtten og viljen til at gennemføre dette arrangement. En stor tak skal også lyde til de 3 fonde, som skabte det økonomiske grundlag for at kunne gennemføre arrangementet – Nordea Fonden, Østifterne og Hillerød Kommune.

Og blot til orientering er vi allerede i gang med at planlægge arrangementet i 2024.

Bedste hilsen
Kim Hyrzkov
Klubmanager