Velgørende forening

Kære HGK’er og ven af HGK

Så er det tid til at bidrage til vores almenvelgørende forening.

I vores daglige styring af økonomien i klubben afsøger vi naturligvis også forskellige muligheder for både at få tilskud fra fonde m.v. lige som vi også benytter os af de muligheder for momsrefusions lovgivningen giver os.

Ligningslovens §8A giver os en spændende mulighed for momsrefusion. Der er i henhold til lovgivningen ikke moms på golfydelser, hvorfor Hillerød Golf Klub ikke kan opnå fradrag for den moms, der er på de varer, vi køber.

Men jævnfør Ligningslovens paragraf 8A kan almennyttige foreninger dog som noget særligt ansøge om at få kompensation for den købsmoms, vi ellers selv skulle betale fuldt ud, refunderet via en årlig pulje.

For at komme i betragtning til at modtage momskompensation skal vi:

1. være en almenvelgørende forening eller på anden vis have et almennyttigt formål
2. have en demokratisk valgt bestyrelse
3. have mindst 300 kontingentbetalende medlemmer
4. have en årlig indtægt på mindst 150.000 kr.
5. modtage mindst 100 gavebeløb à minimum kr. 200,00 kroner om året

Vi opfylder punkt 1 – 4, men i lighed med sidste år skal vi også opfylde punkt 5, som skal være på plads senest 15. september 2023, for at vi kan ansøge om refusion for året 2023.

I 2022 var der 167 medlemmer og venner af klubben, som indbetalte, hvilket bevirkede at HGK kunne ansøge om momsrefusion for næsten kr. 1.2 mio. Hvor stor refusionen endelig bliver ved vi først i oktober måned, 2023, da den beregnes forholdsmæssigt udfra størrelsen på ansøgte refusioner i forhold til den pulje, der er afsat til refusioner.

Derfor vil bestyrelsen bede alle medlemmer, sponsorer, virksomheder og venner af HGK om at give klubben en gave på kr. 201,00 (prisen kr. 200,00 + kr. 1,00 for at kunne genkende indbetalingen) for at sikre denne mulighed for HGK også i 2023. Det er ikke nødvendigt at giveren er medlem af HGK, så familiemedlemmer og venner kan også deltage.

De indbetalte gaver vil blive øremærket til at understøtte alle vore aktiviteter indenfor biodiversitet og beplantning på banen i HGK.

Baggrund:

  • P.t. er der mere end 90 golfklubber i Danmark, som gør brug af denne mulighed.
  • Omkringliggende klubber i KBH har modtaget refusion på kr. 200.000 – 250.000 som har kunnet gå til godgørende formål / udvikling af klubben.
  • Gavedonationen skal være reel, hvilket betyder, at klubben skal indberette det til SKAT via lister med CPR/CVR-numre i januar måned.
  • Gaven er fradragsberettiget for gavegiver. Fx vil en gave på kr. 201,00 give et fradrag på ca. kr. 50 – 60.
  • Klubben skal modtage mindst 100 gavebeløb à minimum 201,00 kroner om året for at ansøge puljen.

Praktisk:

  • For medlemmer kan gaven gives via Golfbox/turneringer, hvor man kan oprette sig som deltager og betale.
  • Hvis du ikke er medlem eller ønsker at give gaven via bankoverførsel er reg.nr. 5492 og konto-nr. 0001704634 – husk at angive at det er en gave og navn på giveren.
  • Og endelig kan du komme ind på kontoret og betale med mobilepay eller kontant.
  • Uanset hvilken måde du tilmelder dig på skal du sende dit CPR/CVR-nummer på mail til manager@hillerodgolf.dk alternativt sende en sms på 20200244 eller komme ind på kontoret og oplyse det, da vi skal bruge det til indberetning til skat. Vi sørger naturligvis for at behandle oplysningerne forsvarligt og helt i overensstemmelse med GDPR. Alle I der deltog med bidrag i 2022 behøver ikke sende cpr. nr. el. cvr nr. til mig igen – dem har vi allerede og genanvender med mindre I ønsker at ændre fra cpr. nr. til cvr. nr. eller omvendt.

Vi håber, at rigtigt mange vil deltage igen i år og hjælpe klubben på denne måde.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i HGK