Spil med lejeforbedring

Spil med lejeforbedring,  gældende fra 31.juli 2023 for hullerne 13, 15 og 16

Når en spillers bold ligger på hul 13, 15 eller 16 i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra et lempelsesområde inden for en køllelængde fra boldens oprindelige sted – ikke nærmere hullet. Lempelsesområdet skal være i det generelle område.

Når der gøres brug af denne lokalregel, skal spilleren vælge et sted at placere bolden og anvende procedurerne for genplacering af en bold efter Regel 14.2b (2) og 14.2e.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med denne lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

Med venlig hilsen
Kim Hyrzkov
Klubmanager