Foreløbig indkaldelse til generalforsamling

Foreløbig indkaldelse til ordinær generalforsamling

Kære HGK’er!

Hillerød Golf Klub afholder ordinær generalforsamling, onsdag den 8. marts 2023, kl. 19.00, i Frederiksborg Centret, Milnersvej 39, Hillerød, med følgende dagsorden:

1.      Valg af dirigent.
2.      Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3.      Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4.      Fremlæggelse af bestyrelsens forventninger til fremtiden.
5.      Forslag fra bestyrelsen.
6.      Forslag fra medlemmerne.
7.      Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget og medlemskontingenter til godkendelse.
8.      Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9.      Valg af revisor og revisorsuppleant.
10.    Eventuelt.

Vi gør opmærksom på, at materiale vedrørende generalforsamlingen vil blive udsendt til medlemmerne elektronisk.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

PS. HGK’s vedtægter kan du finde i medlemsguiden eller her på vores hjemmeside.