Nyt om baneomlægning 14.06.2021

Den nye bane.

Der arbejdes intenst med at etablere den nye bane – både af vores entreprenører og et par af vores greenkeepere – og det begynder jo at forme sig.

For lidt mere end en uge siden blev vandingssystemet færdiggjort og testet. Og det ser jo dejligt ud at alle sprinklere bare kører. Det er vores egne greenkeepere som har bygget hele systemet – en kæmpeopgave – tak for det.

Sprintlerne arbejder på højtryk

Da vi nu havde vand kunne vi endelig begynde at så greens og surrounding samt give dem gødning – det gjorde vi i starten af sidste uge og så går det hurtigt med at få græsset i vækst. Vi kan allerede nu se de 3 greens blive grønnere for hver dag der går og det bliver bare super godt.

Men ak, ak – næppe kan vi ane græsset begynde at gro før der er folk, som synes de skal afprøve de nysåede greens – fra driving range er der slået gule træningbolde over på den nye 2. green (og det er ikke et kikset slag for der skal slås i en 90 gr. vinkel bort fra vores udslagsmåtter over på det nye område) – og for at det ikke skal være løgn er der folk, som jokker rundt på de nye greens med eller uden hund – og ødelægger dele af det arbejde vi gør for at få hullerne færdige. Helt uacceptabelt. Hjælp os med at få det stoppet – der er total adgang forbudt til byggepladsen, hvilket der også klart står på skiltet på hegnet, der spærrer for adgang til rampen til tunnelen.

De nye greens bliver desværre allerede prøvet!
Fodspor på de nye greens!

Der er heldigvis også lidt kreative elementer at spore hos folkene medens de bygger – i stedet for at rørlægge vandforsyningen til vores nye vand reservoir er de sidste ca. 50 m blevet til et vandløb, som kommer til at krydse stien fra det teestedet på det nye hul 10 og ind på det nye område – det bliver flot,  når vi så også får sået en masse fra biodiversitetsgruppen på området omkring vandløbet.

Flot nyt vandløb

I løbet af de kommende 14 dage forventer vi at teestederne og fairways også er færdige og  sået – og så skal vi have færdiggjort forberedelserne til den nye driving range. Alle involverede i byggeprojektet gør alt, hvad der er muligt for at gøre tingene så godt som muligt og så hurtigt som muligt. Vi må erkende at vejrlige i lange perioder ikke har været med os og vi er lige nu ca. 3 – 4 uger bagefter vores oprindelige tidsplan – men vi gør alt, hvad vi kan for at indhente det uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Vi får mange spørgsmål om,  hvornår vi åbner den nye bane og range – og det sande svar er,  at det kan vi ikke sige for nærværende – vi er meget afhængige af vejrliget og at der ikke dukker nye udfordringer op – og ikke mindst af at indgroningen af de nye huller sker med den hastighed vi håber – men vi skal løbende holde jer underrettet om udsigterne.

Vores gamle bane.

Som alle ved har vi være igennem det koldeste april måned og den vådest maj måned i mands minde – hvilket naturligvis har givet os store udfordringer med at få banens standard helt op på de seneste års niveau meget hurtigt – samme udfordring som alle andre baner også har haft. Men med de sidste 3 ugers varmt og tørt vejr har vi igen fået banens standard på plads. Greenkeeperne har fuld fokus på at alle forhold på banen skal være i orden – og vi håber at I også nu ved selvsyn kan bemærke at banen igen står flot derude.

Vi har haft lidt udfordringer med vores bunkers – første med mega meget vand og så nu faktisk tørke – det får sandet i bunkers til at klumpe sammen og blive hårdt. Men vi skærer bunkerkanter og river bunkers præcis som vi altid har gjort – og mon ikke at bunkers også snart har normal standard.

Det er klart for os alle,  at vi ved at forkorte den eksisterende driving range og lægge måtter på en grusbelægning har forringet kvaliteten af rangen (der i forvejen ikke var af speciel høj kvalitet). Det er ikke den standard vi som klub skal tilbyde medlemmerne – men det er det bedste vi kan gøre lige for nærværende indtil vi har en ny range. Nogle af måtterne er noget slidt og vi bestiller straks nye måtter hjem, så vi kan udskifte dem.

Vi håber, at I nyder det herlige sommervejr banen og lige som os, glæder jer til at følge de fremskridt vi skaber for klubben.

Bedste hilsen
Kim Hyrzkov
Klubmanager