Generalforsamling 2021 – tillæg

Kære HGK’er

Det er ved at være tid til afholdelse af vores generalforsamling og vi håber på et stort fremmøde.

På grund af forsamlingsforbuddet bliver vi nødt til at have en tilmelding fra jer, hvis I ønsker at deltage i generalforsamlingen. Tilmeldingen skal I foretage via Golfbox/klubturneringer – der er sidste tilmeldingsfrist d. 14. juni.

Vi er jo desværre stadig underlagt nogle corona restriktioner og forsamlingsforbud – som jo kan ændres inden afholdelsen.

I det lokale vi har lejet til vores generalforsamling i Fr. Centret må vi højst være 160 gæster efter de gældende regler og når stolene er sat op i rækker og der er min. 2 kvm pr. siddende deltager. Der skal fremvises coronapas og der skal bæres mundbind indtil du sidder ned og det skal på igen når du rejser dig.

Der er et par tilføjelser til den allerede udsendte dagsorden:

Under punkt 4.  – bestyrelsens forventninger til fremtiden – får vi besøg af Philip Spogárd, som er arkitekten bag vores nye bane. Han vil give os et indblik i tankerne bag udformningen af den nye bane.

Under punkt 8. – valg af bestyrelsesmedlemmer – er der en ændring idet Henning Hansen ønsker at udtræde af bestyrelsen. Som nyt bestyrelsesmedlem foreslår bestyrelsen Henrik Pedersen.

Her er en kort præsentation af Henrik Pedersen:

Henrik er 56 år – født i Rødovre og har boet lige ved siden af Hillerød Golf klub 22 år. Henrik er passioneret golfspiller og det er resten af familien også – alle spiller/har spillet i HGK.

Henrik har været medlem af baneudvalget i en årrække og bidraget med mange konstruktive ideer – og for nærværende er han meget involveret i etableringen af vores nye driving range. Erhvervsmæssigt er han adm. Direktør i en handelsvirksomhed på Amager og besidder mange forretningsmæssige kompetencer, som klubben kan få stor glæde af.

Vel mødt til generalforsamlingen.

Kim Hyrzkov
Klubmanager