Nyt om baneomlægningen 21.05.2021

Kære HGK’er

Hvordan går det med den nye bane?

Som mange af jer kan se i dagligdagen herude, sker der rigtigt meget omkring os, og der er god fremdrift i vores ombygningsprojekt – om end ikke uden en del udfordringer.

Tunnelbyggeriet

Vores tunnel lægger vi sidste hånd på i dag, hvor vi får lagt asfalt på alle ramperne, således at vi har en stabil overflade til at klare trafikken i al slags vejr. I ugens løb fik vi sprøjtesået en blomster-/græsblanding med vilde sorter, som skal pryde skråningerne på ramperne – og er vi faktisk færdig med arbejdet på tunnelprojektet. Der mangler lidt oprydning og beplantning i kanterne, som vi klarer på et lidt senere tidspunkt – gerne med lidt hjælp fra vores grupper af frivillige, der fokuserer på biodiversitet.

På området til venstre for tunellen op mod jernbanen planlægger vi at lave en lille solnedgangsterrasse, så både medlemmer og naboer kan få mulighed for at nyde udsigten over den nye bane i solnedgangen.

Den nye bane.

Vores entreprenør – SOL – har 5 mand på pladsen hele tiden, og de arbejder benhårdt på, at vi skal komme i mål med de nye huller og driving range inden for tidsplanerne, men vi må nok erkende, at vi lige nu er et par uger efter planerne – hvilket skyldes en række forskellige forhold bl.a. vejrliget og at de har måttet påtage sig nogle opgaver, som vi ikke havde planlagt.

Udover at vi skulle bygge 3 nye greens med tilhørende teesteder, lave alle terrænreguleringer på hullerne og i det hele taget overalt på området etablere ny drænstruktur m.v., skulle vi også have etableret et nyt vandingsanlæg, således at vi kunne vande de nye områder, når de var sået.

Og vandingsanlægget har virkelig drillet os – vi blev nødt til at insource en del af arbejdet og selv nedgrave vandledningen fra hul 6 til det nye reservoir (1000 m), samle alle rør, nedlægge strømkabler til pumpen på hul 6 (således at vi kan pumpe vand fra søen på hul 6 til det nye reservoir). Derudover har SOL nedgravet den nye hovedvandledning for os på det nye område, hvorefter vi selv har monteret stikledninger, sprinklere og styringsbokse på de nye greens og teesteder. Arbejdet skulle have været udført af en ekstern entreprenør, men de havde ikke kapaciteten på det tidspunkt, vi skulle bruge den – så denne kæmpe opgave har vores greenkeepere selv gennemført – samtidig med at vi også har fået dagligdagen til at fungere. Vi skal være glade for, at vi har så fleksible greenkeepere – de har bare arbejdet på alle tidspunkter af døgnet for at få dette til at fungere.

SOL har udgravet det nye reservoir på ca. 4000 kvm overflade, og herfra kommer vi i fremtiden til at vande hele golfbanen med overfladevand, vi opsamler fra dræningen af banen. I hjørnet af reservoiret ind mod Hammersholt Rensningsanlæg har Pelle helt alene bygget vores nye pumpehus – tak for en fantastisk indsats – og i disse dage bliver den nye store pumpe installeret og er klart til at pumpe vand til det nye område fra næste uge – efterfølgende kobler vi resten af vores vandingsanlæg på den nye pumpe.

Lige nu begynder det hele at tage form – vi er nu klar til at så på de 3 nye greens (hul 1, hul 2 og hul 10), og det forventer vi kommer til at ske på tirsdag efter pinse. Nedenfor de nye greens på hul 2 og hul 10 – det bliver rigtigt spændende at se det begynde at gro.

Driving Range.

I løbet af kort tid begynder SOL at fjerne kørevejen, Bane DK har brugt til at anlægge tunnelen, og så går vi i gang med at anlægge den nye driving range.

Vi har jo med den nye range en unik mulighed for at give vores klub en ordentlig opgradering af vores træningsfaciliteter – og vi arbejder intenst på at få færdiggjort tegninger og planer for de nye muligheder. Det vi kan sige er, at rangen bliver ca. 100 m bred og ca. 300 m lang – så alle kommer til at kunne svinge driveren uden at slå ud over baglinjen. Vi forventer, at der etableres ca. 30 udslagssteder, og vi arbejder også med koncepter for overdækning af pladser og evt. træningsstudios – ligesom vi ser på mulighederne for at indføre elektroniske træningsmuligheder. Vi skal nok præsentere mulighederne, så hurtigt vi har materialerne klar.

Næste fase af projektet.

Vi forventer, at vi er færdige med anlægsfasen på det nye området medio/ultimo juni – og så skal vi til at lave justeringerne på den eksisterende bane. Dette arbejde sidder vi i øjeblikket og laver en detailplan for – og vi vil naturligvis holde jer løbende informeret om dette, så snart vi kan sige noget mere konkret.

Vi håber, I alle kan se perspektiverne i alle de tiltag vi har gang i – og vi glæder os til snart at kunne invitere til lidt introduktion onsite på det nye område.

Bedste hilsen og rigtig god pinse.

Kim Hyrzkov

Klubmanager