Indkaldelse til generalforsamling 2021

GENERALFORSAMLING

Indkaldelse til Hillerød Golf Klub ordinære generalforsamling, torsdag d. 17. juni, 2021, kl. 19.00, i Frederiksborg Centret, Milnersvej 39, Hillerød.

Dagsorden for ordinær generalforsamling

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.Regnskabet kan downloades HER
 4. Fremlæggelse af bestyrelsens forventninger til fremtiden.
 5. Forslag fra bestyrelsen.
  Der er ingen forslag fra bestyrelsen
 6. Forslag fra medlemmerne.
  Der er ingen forslag fra medlemmerne.
 7. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget og medlemskontingenter til godkendelse.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er: Jan Aarup, Henning Hansen og Jan Mayland Madsen. – Alle er villige til genvalg. 
 9. Valg af revisor og revisor-suppleant.
  På valg er: Carsten Skovgaard som revisor og Jørn Krusegaard som revisor-suppleant.
  Bestyrelsen foreslår genvalg af Carsten Skovgaard og Jørn Krusegaard.
 10. Eventuelt.

En udførlig orientering om Hillerød Golf Klubs virke i 2020, ”Året der gik”, kan findes HER. Dette vil blive suppleret med formandens beretning på generalforsamlingen.