Pakning i primetime

Vi skal have flere spillede runder på vores flotte bane.

En tilbagevendende kommentar fra såvel medlemmer som greenfee-gæster (både dem der faktisk kommer på besøg, og dem der ikke kan finde plads) er: ”Det er næsten umuligt at booke en tee-tid i Hillerød.”
I forbindelse med budgetlægningen for 2017 har vi vurderet, hvorfor vi historisk ikke har kunnet få vores greenfee-indtægter til at stige og profitere af den meget flotte bane, vi har. Konklusionen er, at der spilles for få runder af greenfee-spillere, og hovedårsagen er, at vores tilgængelighed på banen i ”prime-time” er for lav. Med andre ord har vi et overtal af 2-bolde i weekends og helligdage, hvilket gør det svært at skabe tilstrækkeligt med tee-tider for bl.a. greenfee-spillere udefra. Prime-time er lørdag/søndag og helligdage fra kl. 8.00-12.00.
På denne baggrund har bestyrelsen besluttet – i lighed med mange andre klubber – at gennemføre en pakning – om nødvendigt – af bolde i ”prime-time”, således at 1- og 2-bolde pakkes til 3- og 4-bolde.
I praksis betyder det, at administrationen pakker til 3- og 4-bolde 3 dage før spilledag – med en max. forskydning af den ønskede tid på 35 min. Herefter pakkes der igen dagen før spilledagen. Ved ændringer i den bookede tid vil spillere, hvis tid er blevet ændret, få information via Golfbox om den nye tid.
Da vi får flere 4-bolde ud i prime-time, vil vi reducere antallet af tilgængelige tider til 7 tider mod tidligere 8 tider i timen.
Vi er sikre på, at resultatet af denne aktivitet vil forbedre flowet på banen og antallet af runder, der spilles, til glæde for alle. Samtidig vil det forøge vores mulighed for at tiltrække flere greenfee-gæster, hvilket yderligere vil skabe mere omsætning hos vores samarbejdspartnere i Shoppen og Restauranten.
Det er jo ikke for at forhindre, at I kan gå ud og spille en 2-bold, men det må fremover bare foregå uden for primetime, hvor vi jo fortsætter med den nuværende praksis.
(Over)Smarte golfspillere vil sikkert se en mulighed for at omgås reglerne ved at sætte medlem 4711 på tiden også, så man bliver en 3-bold, men det er for det første ikke særlig pænt, og vil for det andet løbende blive vurderet, så eventuel bevidst omgåelse af hensigten kan standses.
Vi indfører dette som en test i en periode og vil efter en passende tid vurdere, om vi skal gøre tiltaget permanent, og om der evt. skal foretages justeringer af tiltaget. – Bestyrelsen håber, at I tager godt imod det ved at udvise den nødvendige fleksibilitet for at få tingene til at fungere gnidningsfrit.

Bedste golfhilsener
Kim Hyrzkov