Året der gik 2016

Velkommen til klubbens nye informationsskrivelse om året der er gået.
Med baggrund i beslutningen om at ”slanke” formandens beretning på generalforsamlingen vil vi fremover udgive dette informationsskrift for at fortælle om året, der gik i klubben og i alle udvalgene.
2016 har været et rigtigt fint år for HGK med mange dejlige, positive og bevægende oplevelser.
2016 var året hvor
• Klubben havde 50 års jubilæum, der kulminerede med et brag af en fest d. 25. juni
 Klubben fik sin første olympiske deltager i Nicole Broch Larsen
 Vores bane stod knivskarpt hele sæsonen og har aldrig været bedre og flottere
 Vi knækkede kurverne på medlemstilgang og økonomi
 Klubben løftede i flok, så vi med årets udgang er 218!!! medlemmer flere end ved begyndelsen af 2016. Heraf er 71 seniormedlemmer med enten lokalt, flex eller fuldt medlemskab og de resterende 147 er intromedlemmer, par 3 bane medlemmer m.v.
 Vi kan se en positiv udvikling i klubbens økonomi både i 2016 og fremover
 Vi d. 11. september modtog den tragiske besked om, at vores allesammens Alan Tulloch havde tabt kampen til kræften – et ubærligt tab for Alans familie og for alle som kendte Alan
 Vi med baggrund i omstændighederne introducerede en ny organisation og ansatte trænerne i klubben og selv udbyder alle træningsaktiviteter i klubben
 Vi fik en aftale med Jon Johanneson om at drive Proshoppen fremover
 Vi fik etableret en konstruktiv og frugtbar dialog med Kommunen og Bane Danmark om vores banes fremtid – og opnåede fritagelse for fremtidig betaling af forpagtningsafgift til Kommunen
Og mange andre ting kunne trækkes frem – og bliver det på de kommende sider.
Vi går ud af 2016 som en styrket klub – både på medlemssiden og økonomisk – men ikke mindst også på den sociale side. Vi har et enormt engagement i klubben fra rigtig mange medlemmer og partnere – og det er måske den største styrke vi overhovedet har – det er den, som bringer os flot ind i 2017 og til et fantastisk golfår.
Kim Hyrzkov
Baneudvalget
Udvalget har ikke været overanstrengt i 2016!
Spændende, men sand indledning.
Der har været to hovedårsager til dette. For det første er hele udviklingsplanen for banen – der jo meget er betinget af etableringen af supersygehus og tilhørende station – mere eller mindre sat på stand-by, da det mildest talt har knebet med fremdriften af de overordnede planer, og det derfor ikke har været formålstjenligt at arbejde med mere detaljerede planer for banens lay-out og udvikling.
For det andet har Dennis og hans stab formået at gennemføre mange af de ting, vi har drøftet i udvalget, uden at udvalget har skullet overvåge dette. Faktisk er det lykkedes – selv med en endog meget stram styring af økonomien – at nå langt mere end forventet.
 Der er ryddet op.
 Der er sket topdressing af fairways (tænk bare på forbedringerne, der allerede er opnået på hul 15 og hul 16 – fra mose til fløjl).
 Der er lokaliseret og renset en mængde dræn, der jo sikrer, at banen er langt mindre følsom over for nedbør og derfor giver forøget spillemulighed og glæde i en større del af året, (tænk på skråningen op ad 12. hul – fra sump til tætklippet fairway).
 Der er puslet om vore greens, som bare bliver bedre og bedre, selv 16. green er ved at være rigtig god.
 I kraft af topdressing og vertidraining er det lykkedes at øge rodnettet på greens generelt fra ca. 2 til 12 cm. Arbejdet fortsætter!
 ”Ikke-eksisterende” dræn i greens er fundet i green 4 til 12. – Arbejdet med at åbne, rense og tilkoble til nyt dræn er i gang.
 Der er flyttet nogle større træer fra dele af banen, hvor de bare stod, til strategiske placeringer, der betyder noget for spillet.
Og alt dette på trods af, at vi blev sat noget tilbage i starten af året med oprydning efter december-stormen, der gjorde stort indhug i nogle af vore træer, især på 1. og 2. hul.
Vi ser det på tilbagemeldingerne fra Golfspilleren i Centrum, at banen generelt opfattes som god og i stadig bedring. Og vi ser det i den relativt store medlemstilgang 2016 har budt klubben.
2016 blev desværre også året, hvor klubben mistede Alan. Alan har været en utrolig stor drivkraft i mange af de initiativer, vi har gennemført de seneste 4 år, så vi vil savne hans engagement og energi – også i Baneudvalget.
I 2015 udskød vi topdressing af fairways, vest for banen, man da planerne for stationen ikke gennemføres så hurtigt som forventet, besluttede vi os i 2016 – selvom de logistiske udfordringer ved adgangen gennem den lille tunnel mellem hul 4 og hul 5 jo ikke var blevet mindre – alligevel at give fairways et tilskud af sand.
Vi har forberedt os på vinterens komme med et lidt tidligere anlæg af vintergreens, der nu ser ud til at være bedre end i mange år. Det arbejde vil vi forsætte med i 2017 for at sikre tålelige forhold til de mere hårdføre medlemmer, der trodser vinteren for at dyrke deres elskede sport. Som noget nyt prøver vi – stadigt på frivillighedens basis – at bruge måtter ved vinterspil. Dette – kombineret med den særlige vinterbane – skåner banen og sikrer endnu bedre betingelser, når foråret igen kalder, og vi skal spille normal bane.
En stor tak til hele personalet, til udvalget og ikke mindst til de medlemmer, der husker at rose staben og banen.
René Kjærsgaard-Nielsen
Klubhusudvalget
Klubhusudvalget har i 2016 bestået af Allan Nielsen, Søren Lykke Jensen, Jens M. Nørgaard, Holger Falk og Jens Grove-Rasmussen. Holger Falk har efter mange års arbejde for klubben ønsket at stoppe, så vi benytter lejligheden til at takke for stor indsats og veludført arbejde. Klubhusudvalget forsøger løbende at holde klubbens lokaler pæne og i god stand. Vi forsøger altid at gøre det på en økonomisk forsvarlig måde, således at der bliver flest mulig penge til det sportslige og det deraf følgende samvær. Vi har i årets løb været involveret i en del reparations- og udskiftningsopgaver. Nævnes kan:
 Hovedrengøring og efterfølgende maling af området ved indskrivningsterminalerne, kontorgangen og de derværende toiletter.
 Assistance til brand- og politigodkendelse af telt og teltplacering (flugtveje) i forbindelse med klubbens jubilæumsfest.
 Beregning af varmebehov til teltet til jubilæumsfesten i tilfælde af dårligt vejr – det blev heldigvis ikke nødvendigt.
 Genbehandling af tagpaptage af hensyn til mos og alger, således at taget nu fremstår pænt og rent. Tak til Niels Daugaard for initiativ og udførelse.
 Reparationsmaling af udvendige vinduer i restaurant og proshop.
 Reparation af diverse tagrender og tagnedløb.
 Reparation af parasoller.
 Udskiftning af nedslidt opvaskemaskine i køkken.
 Udskiftning af varmtvandsbeholder i omklædningens gasfyr.
 Etablering af nyt gulv i restaurant. – Samtidig er samtlige bord- og stoleben blevet forsynet med filtdupper, så gulvet forhåbentlig kan holde sig pænt i mange år.
Jens Grove-Rasmussen
Turneringsudvalget
Turneringsudvalget har i 2016 stået for afviklingen af 7 klubturneringer, 2 eliteturneringer samt klubmesterskaberne for Juniorer, Herrer/Damer, Mid-age, Seniorer, Veteraner og Super Veteraner.
Vi har i året oplevet en dejlig stor tilslutning til klubturneringerne, således lå tilslutningen i de første 5 af de 7 afviklede klubturneringer på mellem 94 og 100% , svarende til i alt 491 spillere ud af 502 mulige – rigtigt flot.
De sidste to turneringer havde en noget lavere deltagelse, hvilket er helt normalt, da de lå sidst i sæsonen, nemlig i oktober og december.
Tre af årets turneringer talte med i udtagelsen til Synoptik Cup’en, og efter de indledende kvalifikationsrunder kunne der udtages et hold bestående af:
Torben Erichs, Henrik Frederiksen, Flemming Poulsen, Martin Tækker, Lars Bak
Det lykkedes for de 5 herrer, at vinde landsdelsfinalen i Asserbo Golf Klub, og så var vejen banet til landsfinalen, som blev afviklet i Smørum Golf Klub – og denne gang blev det også til en podieplacering, nemlig en flot 3.plads efter Aalborg og Nivå – godt gået!
Som noget nyt i 2016, havde juniorer fra 13 år og opefter også mulighed for at deltage i klubturneringerne, tidligere var alderskravet 16 år. Deltagelsen fra denne nye yngre gruppe har dog været begrænset.
Tilslutningen til de to eliteturneringer var også i top, idet der var venteliste til begge turneringer, og i Hillerød Pokalen stillede der ikke mindre en 20 spillere med +hcp til start, stærkt felt!
Cecilie Finne-Ipsen (3), Louise Markvardsen (2), Fie Kjærgaard Olsen (1), Marcus Helligkilde (1), Frederik S. Tøttenborg (T2), Jakob Kofod (T2)
Klubmesterskaber for de lidt ældre, Mid-age og opefter, led af manglende tilslutning fra det kvindelige køn, så vi skruer lidt ned for ambitionerne i 2017 og håber, at flere således vil få lyst til at deltage.
Klubmestre række-mesterskaber (fra venstre): René Kjærsgaard – Mikael Wille – Flemming Poulsen – Carsten Skovgaard – Peter Knudsen – Thomas Hau Knudsen – Ralph Olsen – Peter Brehm – Lis Møhl – Margit Wiingaard – Jette Brems – Sonja Ove
Klubmestre damer / herrer / juniorer: Fie Ekman (2) – Jonas Lykke Petersen (2) – Sarah Skovgaard Bils (1) – Nicolai Nøhr Madsen (1) – Trine Byø Rønholt (2) – Jonas Lykke Petersen (2)
Det er turneringsudvalgets målsætning, at der i gennemsnit er en klubturnering om måneden i sæsonen for klubbens medlemmer, samt at disse placeres således, at flest muligt har mulighed for at deltage, samt at der ikke er banelukninger flere weekender i træk, således at de spillere, som ikke ønsker at spille klubturneringer, også kan komme ud at spille.
Tak for sæsonen 2016, vi glæder os til 2017.
Carsten Skovgaard
Partnere (Sponsorer)
Sponsor-/partnerudvalg
Her består udvalget af Henning Hansen – Lars Olsen – Per Kristensen – Kim Hyrzkov og undertegnede. Igennem det forgangne år har alle ydet en stor indsats til stor gavn for klubbens økonomi og partnernes synlighed.
Vi arbejder stadig på at give størst muligt udbytte til alle – uanset ønsker/behov, og er altid friske på nye ideer og tanker, så relationerne kan styrkes og udbyttet blive størst muligt såvel for partneren som for klubben.
Vi har skåret lidt ned på ambitionerne, da dette udvalg kræver en del ressourcer, men vil stadig have fokus på at opbygge et større partnernetværk omkring Hillerød Golf Klub, da vi fortsat mener, at vi har rammerne og noget at byde på.
Noget vi også ser som en positiv konsekvens af vort arbejde er, at flere virksomheder har fået øjnene op for vore faciliteter, og så skabes der liv og omsætning hos vore forpagtere, såvel hvad angår mad og drikke som træning, og de to enheder er jo også en vigtig del af HGK’s hverdag, så vi ser lyst på fremtiden.
I 2016 havde vi desværre ikke så mange Company Days. Vi håber, der kan komme flere i 2017, specielt med de roser, som banen fik i 2016. Der var megen ros for såvel bane, som for måden vi håndterer gæsterne på – og vores service/imødekommenhed, så der er et godt fundament. I 2017 håber vi at kunne få fat i et par stykker mere, vort mål er 5 – 7 stk. per år.
Vi har stadig et netværkssamarbejde med de 3 andre store idrætsforeninger i Hillerød, Hillerød Fodbold – Hillerød Håndbold og Hillerød Tennisklub, hvor vi mødes til 8 møder om året over forskellige temaer; et tiltag der kan være med til at øge partnernes udbytte på tværs og styrke relationen til idrætten i Hillerød.
Vi er altid åbne for nye aftaler og tilpasser dem oftest individuelt, da de forskellige partneres behov er forskellige. Så har I emner – så lad os det vide.
Vi siger tak for støtten i 2016 til følgende partnere:
Advokatfirmaet Birgitte Mørck, AJ elektronik og data a/s, Audiovox, Bedemand Bytoft, Billigegolfbolde.dk, Blombergs Blomster, BRFkredit, Brillespecialisten, Café København, Carlsberg, CL Electric a-s, Danbolig, Dansk Rengøringsteknik, Dinitrol Center Hillerød, Frederiksborg Centret, Freil Consulting, Fyrbøderen Oliefyrsservice, Handelsbanken, Hillerød Fysioterapi & Træningscenter, Hillerød Grafisk, Hillerød Posten, Holte Vinlager, Invita Køkkener, JS Multiservice, Junior Fonden, Jyske Bank, Kappelskov Revision, Kjøller, Knud Nielsen A/S (KIA), Kontorland, L electric, Malerfirmaet 10Kanten A/S, Meyenburg & Dall, MR Monopol Hillerød, Murefirmaet dk aps, Nybolig Erhverv, Nykredit A/S, PNM Byg, Profil Markiser, Proshoppen, Restaurant Nysøgård, Rotec, SPAR Nord, Stockrate Asset Management, Svanekøkkenet Hillerød, Svend Grau VVS, The Protein Kitchen, Tvilum Landinspektør, Tømrerfirmaet Gisselbæk, Ullerød SuperBrugs, XP Digital, Vestegnens Rengøringsservice, WTC Advokater.
Og ser frem til endnu en dejlig sæson i HGK – med masser af partnerskaber og liv i klubben, på trods af, at vi desværre har måttet erfare, at et par af de mangeårige støtter stopper – men så er nogle nye heldigvis kommet til.
Lars Broch Christensen
Handicapudvalget
Handicapudvalget består af 4 medlemmer, der varetager opgaverne med at administrere medlemmernes handicaps – samt hjælpe klubbens øvrige udvalg i handicapspørgsmål for at sikre, at handicapreglerne overholdes.
En golfspiller, underlagt DGU, kan have et EGA-handicap imellem +6 og 54 eller et Klub-handicap med en værdi imellem +6 og 72.
Spillere med et Klub-handicap på 54 eller lavere bliver ikke reguleret, de har hvad man benævner som et inaktivt handicap.
Der blev foretaget godt 9600 registreringer i medlemmernes handicaps i 2016:
 Godt 4000 registreringer kommer direkte fra GolfBox som følge af medlemmets deltagelse i golfturneringer, og der er efterfølgende blevet foretaget enkelte rettelser som følge af fejl.
 Ca 1000 registreringer som følge af den årlige handicaprevision, men her er der i år ikke lavet ændringer i det forslag, GolfBox gav.
 Knapt 3700 scores er registreret af medlemmerne selv via selvregistreringen i GolfBox. Igen i år har der været en del arbejde med at hjælpe med at udbedre fejl i registreringer, men i forhold til 2015 er fejlene blevet færre.
 Godt 800 registreringer er foretaget manuelt af handicapudvalget. Disse registreringer er bl.a.
o registrering af indsendte scorekort fra tællende EDS runder spillet i Danmark,
o registrering af indsendte scorekort fra spil i udlandet, som deltagelse i tællende turneringer og spil af private EDS-runder. Denne aktivitet giver en del arbejde som følge af manglende data på scorekort (CR/SL/SSS o.l.)
o behandling af scorekort til generhvervelse af et handicap, og
o behandling af scorekort til generhvervelse af EGA handicap
Handicapudvalget har fået færre opgaver med simpel registrering af scores, efter at muligheden for selvregistrering blev etableret i 2012, men vi har fået flere opgaver med at kontrollere registreringer samt med at afhjælpe fejlregistreringer.
Handicapudvalget står altid til rådighed med hjælp og vejledning, og vi har vagtordning, så vi altid kan kontaktes (se kontaktoplysninger i Medlemsguiden).
Kurt Bjernemose
Juniorudvalget
Vi kan i juniorafdelingen se tilbage på endnu et godt år i Hillerød Golf Klub. Det har været mange flotte individuelle turneringsresultater, nye tiltag for de små juniorer og en ny spiller på landsholdet.
Vi har i år forsøgt os med mentorer til juniorerne mandag og onsdag. Det har været en succes og en stor fornøjelse, som vi vil bringe med ind i det nye år. Vi har trænet i stationer, spillet spil på par tre banen og spillet golfrundbold. Trænet regler og etik. Vi har haft et sommersæson-afslutningsarrangement, som bl.a. bestod af træning, burger sammen med familien og mentorer. En sommerlejr som også fik hjælp af mentorer og til sidst en sæsonafslutning med konkurrencer indendørs, med præmieuddeling og pandekager med is. Mange nye tiltag som vi vil gentage i det nye år, suppleret med et par nye.
Vi er meget glade for den store indsats, vores mentorer har ydet gennem sæsonen, og håber, at flere er klar til sæson 2017, da dette er en meget vigtig del af at få flere unge ind i golfsporten.
Klubmestre
Weekenden d. 20. og 21. august afholdt vi klubmesterskaberne. Som noget nyt havde vi i år valgt at holde junior- og seniorklubmesterskaberne samme dag, hvilket gav mange gode kampe spillerne imellem. Tillykke til de nye klubmestre.
Juniorklubmester Drenge og hulspil: Jonas Lykke (tv) – Klubmester: Nicolai Nøhr Madsen – Juniorklubmester Piger: Sarah Skovgaard (th)
Fie på landsholdet
I slutningen af sæsonen fik vi den glædelige nyhed, at Fie Olsen var blevet udtaget til landsholdets pigetrup. Fie bliver den femte Hillerød-spiller på landsholdet, som allerede tæller Nicole Broch Larsen, Joachim Hansen, Morten Toft og Line Toft, så Hillerød Golf Klub er godt repræsenteret i dansk elitegolf, hvilket vi alle kan være stolte af.
Fie er blevet udtaget på baggrund af de mange flotte resultater, hun har lavet i sæson 2016. Resultater, som blandt andet sejre ved Hillerød Pokalen, DGU elite tour og imponerende syv top 5-placeringer, giver et indblik i Fies meget stabile spil gennem hele sæsonen. Fie endte på en samlet 7. plads på Santanders juniorrangliste, fem pladser efter hendes holdkammerat Line Toft, som sluttede på en flot 2. plads. Det er en fornøjelse at følge vores dygtige pigespillere, og vi kan glæde os over, at vi lige nu har flere dygtige piger klar i kulissen, som de næste par år forhåbentlig vil kunne konkurrere med Fie og Line. HGK Junior Tour
ved årsafslutningen havde vi traditionen tro overrækkelse af årspokaler for HGK Junior Tour (torsdagsmatch). Stort tillykke til vinderne og på gensyn I sæson 2017, hvor vi har store planer for HGK Junior Tour. Vi har et ønske om at få flere af vores juniorspillere til at deltage i turneringen, og der vil især på par 3 banen blive gjort en stor indsats.
A-række 1. Frederik Lynge Wille
2. Mathias Lynge Wille
3. Marcus Gyldendal Melberg
B-række 1. Victor Gregers Winkel
2. Mathias Blauenfeldt Bülow
3. Maria Nøhr Madsen
C-række 1. Victor Gregers Winkel (avancerede til B-rækken i løbet af sæsonen)
2. Carl Oscar Fredheim
3. Viggo McCluskey Nielskov
Øverste række: Marcus Melberg – Mathias Wille – Mathias Bülow – Jonas Lykke Nederste række: Victor Winkel – Frederik Wille – Maria Nøhr Madsen
Årets junior
Jonas Lykke blev den glade modtager af Årets junior-Pokalen 2016. Jonas har haft en fantastisk sæson med sejre i Nike Kokkedal open, Sportsjournalisterne, Gilleleje Junior Cup, Rungsted Junior Cup og seks top fem-placeringer. Men den største årsag til at han blev Årets junior er hans enorme lyst til at træne i al slags vejr og ikke mindst hans kammeratskab med de andre juniorer i klubben.
Afslutningsfest
Som noget nyt sluttede vi sæsonen af med Nicoles afslutningsfest. Nicole havde inviteret alle klubbens juniorer til fest med god mad, tryllekunstner, musik og hyggeligt samvær. Det var en super hyggelig aften, hvor juniorerne fik skabt gode relationer på tværs af alder og niveau. Det har været Nicoles ønske at give noget tilbage til Hillerød Golf Klub som tak for den støtte, hun har fået gennem årene. Stor tak til Nicole – bedre repræsentant for Hillerød Golf Klub kan man ikke få!
Vi glæder os allerede til sæson 2017, hvor mange nye initiativer vil se dagens lys.
Kristian Mangor Olsen
Sportsudvalget Det sportslige:
Målsætningerne var igen høje for 2016, hvilket er i tråd med klubbens beskrevne målsætning for det sportslige arbejde:
Det høje sportslige ambitionsniveau indebærer, at klubben satser på at være repræsenteret i en af de to bedste rækker for både herrer, damer, seniorer og veteraner. Endvidere skal vore juniorer være placeret i de bedste rækker, ligesom der til stadighed skal være talentfulde juniorer fra egne rækker på vej mod vore bedste hold eller landsholdstruppen.
Vi kan ved indgangen til 2017 stadig leve op til vores samlede målsætning.
Damerne var i slutspillet om medaljer, og opnåede igen et flot resultat med sølvmedaljer. Holdet har igennem sæsonen haft deltagelse af den nye generation af damespillere, Fie Olsen, Line Toft Hansen og Sarah Skovgaard, som sammen med rutinerede Nicole Broch Larsen og Lisa Holm Sørensen har vist flaget for Hillerød.
Herre 1 var i år særdeles tæt på oprykning til Elitedivisionen. Desværre glippede det i slutspilsmatchen. Men denne præstation viser, at vi også på herresiden er med i toppen af dansk golf.
Vi glæder os over, at vores junior-NextGeneration efterhånden begynder at etablere sig som stamspillere på vores bedste hold på dame- og herresiden. Det er en stadig ambition at udvikle dygtige spillere i klubben og der er ikke tvivl om, at vores styrkede samarbejde med kommunen og DGU vil fastholde denne proces.
Vi er generelt godt med i Regionsgolfen, hvor mellem 60-80 spillere hvert år dyrker konkurrence-golfen på niveauet under divisionsgolfen. I år blev det dog ikke til nogen mesterskaber, men dog en oprykning for Super Veteranerne til den nyetablerede divisionsturnering i 2017.
Sammenlagt er det glædeligt, at golfen af ca. ¼ af HGK’s medlemmer også dyrkes som konkurrence-sport, hvilket er med til at forøge deres glæde ved golfen oven i det rent motionsorienterede.
Det er et privilegium at være i stand til at opsætte samlede målsætninger som vores. HGK er en imponerende golfklub med et uhørt bredt tilbud til alle typer golfere i alle aldre. Her kan man virkelig tale om bredde fra hundredvis af unge mennesker, over en hovedgruppe af klubgolfere, til dansk golfelite på såvel hold- som individuelt plan fra 3-94.
Perspektiver for fremtiden
På herre- og damesiden har vi stadig vores egen fødekæde af unge mennesker, der inden for det seneste år har konsolideret sig som stamme på vores bedste hold. Vi vil fastholde indsatsen for at skabe et godt elitemiljø, der kan fastholde og tiltrække dygtige golfspillere, som kan vælge HGK på grund af det gode miljø og i mindre grad på grund af de mere sparsomme støttemidler. Derudover vil vi udnytte de muligheder deltagelsen i Hillerød Elite Idræt/Team Danmark konstellationen giver.
Hillerød Golf Klub har en løbende opgave i at udvikle flere dygtige golfspillere, der kan deltage i OL og på Internationale tours. Held og lykke til Nicole Broch Larsen og Joachim B. Hansen med deres fortsatte udvikling i den retning. Og held og lykke til de af vores unge talenter, der stiler i den retning. Vi har stolte traditioner i Hillerød Golf Klub.
Held og lykke til alle i 2017 og tak for støtten fra sponsorer og medlemmer. Vi håber, at stadig flere i 2017 har lyst til at følge og støtte vores hold på banen og ude i verden.
Ole Haag
Begynderudvalget
Dette år har været kendetegnet af ”mangel på kunder”. Det er vores oplevelse, at begynderne har været mindre aktive (mere sløve) i år, end vi tidligere har oplevet.
Spillet på Par 3 banen om mandagen er ændret, så vi nu spiller to runder på en aften mod tidligere én runde. Det opleves som om, begynderne er mere rolige på runde nummer to. Det kan føles som et pres, når man som uøvet skal slå til bolden i manges påsyn.
I gennemsnit har der været 12 deltagere til en spilleaften. Vores kapacitet er det dobbelte, så der har været godt spillerum, før grænsen blev nået.
Vi har været velvilligt støttet i vores arbejde med begynderne. Specielt spillet om mandagen kræver mange ressourcer. Der har altid været hjælpere til rådighed for vores spil. En stor tak skal lyde til de medlemmer, der har givet os den hjælpende hånd.
Til spillet for højhandicappere på stor bane torsdag aften har vi også kunnet trække på mange velvillige hænder. Også til dem skal lyde en helhjertet tak.
Vi har opnået at få 35 (40?) nye spillere ud på stor bane gennem sæsonen. Det er færre end tidligere år. For stort set dem alle gælder, at de er startet som golfere i 2016. Så det er absolut muligt at komme på stor bane i sit første medlemsår.
Det er umuligt at give de nye spillere rutine, inden vi slipper dem løs. Den skal de selv opbygge, når de har opnået deres rettighed til spil på stor bane. Min opfordring til alle medlemmer i klubber er at behandle dem ordentligt og hensynsfuldt. Jeg er overbevist om, at lidt vejledning er meget bedre end skæld ud. Det bevarer også den gode ånd i klubben.
Begynderne tilbydes undervisning i golfreglerne. Der er i 2016 gennemført undervisning én gang hver måned gennem sæsonen. Vi har valgt ikke at bruge den regelprøve, som DGU har udarbejdet, og som kan løses via internettet. Vi har i stedet udarbejdet vores egen prøve, som skal aflægges i klubben. Stort set alle probanter har bestået prøven første gang, den er blevet aflagt. Så det er vores overbevisning at sværhedsgraden er passende.
Gennem året har der været et godt samarbejde med klubbens sekretariat. Det gælder både sekretærerne og vores manager Kim. Tak – det har været en fornøjelse.
Også en tak til mine medlemmer af Begynderudvalget. De har udvist en stor og helhjertet arbejdsindsats gennem året. Alle fortsætter i udvalget i 2017.
Bjerring Lindegaard Larsen
Banekontrol
Sæsonen 2016 har vejrmæssigt været lidt blandet – godt forår, mindre god sommer og noget blandet efterår, men vi har igen i år kunnet glæde os over en meget flot og veltrimmet bane, og ydermere har såvel vore egne medlemmer som gæster udefra ikke holdt sig tilbage med rosende ord om greenkeeperstabens fortræffelige arbejde.
Udvalget har i hele sæsonen stort set opfyldt målsætningen, i.e. to kørsler per hold per måned eller fire kørsler i alt per uge. Med 10 hold har det således været muligt at leve op til målsætningen. Det vil fra næste sæson – da Vibeke Burgwaldt og Mogens Johansen træder ud af udvalget, efter adskillige års engageret deltagelse – betyde, at vi byder velkommen til Karen og Bjørn Rasmussen i udvalget.
Der har i sæsonen specielt været fokuseret på flow’et på banen, og konklusionen ud fra de givne tilbagemeldinger er som tidligere, at følges DGU’s anbefalinger i ”Raske runder uden stress”, så løses også potentielle konflikter. Det er dog væsentligt at være opmærksom på, at det som hovedreglen i HGK er spilletiden for en 4-bold (godt 4 timer), der i almindelighed sætter tempoet.
Det betyder, at vi også i år har kunnet konstatere at information og positiv kommunikation løser op for meget, men samtidig kunnet glæde os over, at sæsonen for banekontrollen – når vejret tillod det – stort set har været problemfri, og vi ser frem til sæsonen 2017 med forventning.
Leif Hommelgaard
Bladudvalget
Bladudvalget varetager arbejdet med at udfærdige og udgive Medlemsmagasinet Golf.
Det er redaktionens erklærede mål og intention at skabe et læseværdigt trykt magasin, der på en informativ og underholdende måde bringer historier om de mange fællesskaber og aktiviteter, vi som golfspillere i Hillerød Golf Klub indgår i – eller kan blive en del af. Vi fokuserer i vores udgivelse på fællesskabet om selve sporten, om klubben og klublivet og om inspiration til fællesskaber, som Hillerøds golfere kan blive en del af, hvis de ønsker det, ligesom rammerne for vores golfoplevelser også bliver beskrevet.
Medlemsmagasinet GOLF er i sæsonen 2016 udkommet med 2 numre: Et forårs- og et efterårsnummer. Det redaktionelle indhold har som tidligere sæsoner drejet sig om interne klubforhold vedrørende træningsmuligheder, juniorudviklingsarbejde, perspektiver der vedrører udviklingen af vores bane, om af medlemmerne, der i en særlig grad præger vores klub, spilleformer og turneringer mv. Bladet har tillige bidraget inspiratorisk med et udsyn, der vedrører golfaktiviteter og -oplevelser, der ligger uden for klubbens lokale regi. Det gælder fx artikler om golfrejser og omtale af nordsjællandske samarbejdsklubber mv.
Sæsonen har været speciel al den stund, at klubben kunne fejre 50-års jubilæum samtidig med, at golf efter adskillige års fravær igen indgik i det olympiske program i Rio – oven i købet med repræsentanter fra Hillerød Golf Klub – både blandt de aktives flok og i komiteen, der arrangerer de olympiske lege. Dette har bladet selvfølgelig bragt vægtige indslag om, dog med skyldig hensyntagen til ikke at gå redaktionen af det specifikke jubilæumsskrift for meget i bedene.
Da det er vores vurdering, at der som et supplement til de digitale nyhedsbreve stadig er behov for en mere dybdegående medlemskommunikation bragt i en trykt udgave, vil bladet også – og så længe klubbens bestyrelse ønsker det – i sæson 2017 udkomme med 2 numre med et redaktionelt indhold, der knytter sig til den ovenfor beskrevne målsætning.
Bjarke Schmidt
Ansvarshavende redaktør
Tirsdagsdamerne (HGK’s dameklub)
Tirsdagsdamernes målsætning er, at alle damer i HGK er velkomne til at spille med os, når blot de har et anerkendt handicap. Årets turneringsprogram tilrettelægges af Tirsdagsdamernes udvalg. Vores medlemstal har stort set holdt sig uændret de senere år. Vi har været ca. 120 medlemmer, hvor rundt regnet halvdelen er mødt op hver tirsdag for at spille forskellige former for golf, beskrevet i årets turneringsprogram. De større arrangementer, f.eks. udflugt, venindedag, grillarrangement m.m., er velbesøgte sjove turneringer med frokoster/ middage og præmier. Sæsonen startede med formøde d. 5. april. Vi er i 2016 blevet fortrolige med regulering af scores efter EGA-handicapsystemet i Golfbox. Og som noget nyt har udvalget et par tirsdage forsøgt at sætte holdene, så man spiller med forskellige medlemmer, og det har været med stor succes. I 2013 startede Tirsdagsdamerne – har det heldigvis vist sig – en hyggelig tradition, hvor man på skift har afholdt en Firkløverturnering. Til næste år er det igen vores tur. Der er ytret ønske om at tilgodese Tirsdagsdamer, som gerne vil nøjes med at gå færre end 18 huller,
samt arbejdende Tirsdagsdamer, som ønsker større inklusion i vores klub. Begge forslag vil udvalget arbejde videre med i 2017. Når vi tænker tilbage 2016, tænker vi først og fremmest på savnet af Alan, og vi kan være bekymret for, hvordan det liv, som han og Proshoppen har haft indflydelse på, skal fortsætte til alles glæde. Alan var på alle måder et fantastisk og dedikeret menneske. Det skal nu nok blive godt – vi er sikre på, at alle vil gøre en indsats for den positive ånd, der hersker i klubben. I 2015 påbegyndte vi, efter eget valg, en udskiftning af udvalgets medlemmer. Udskiftningen fortsatte i 2016, hvilket medførte at nye medlemmer nu er integreret, og jeg er bl.a. er gået af som formand. Tak for 2016 – og på gensyn i 2017!
Karen Ringsing
Onsdagherrerne (HGK’s herreklub)
Da det nye år 2016 begyndte, var vi allerede i gang med vores vinterbane-turnering. Det var første gang, vi prøvede det, og med positive kommentarer til initiativet. Desværre var fru vinter ikke rigtig med på ideen, så det blev ikke til så mange onsdage. Der var dog heldigvis nok deltagere til, at vi kunne uddele præmier ved årets introduktionsmøde. Med det positive feedback har vi også for 2016/17-vinteren startet en vinterbaneturnering. Med erfaringerne fra sidste år er betingelserne ændret, så man valgfrit kan spille en gang om ugen. Vi kunne jo risikere, at banen blev dækket af sne hver onsdag! Husk at anvende vinterbanescorekortet med angivelse af dato for runden. Se i øvrigt mere på vores hjemmeside. På tilsvarende vis med de positive kommentarer gennemførte vi også en fælles tur til en anden bane, denne gang Asserbo. Det blev igen en rigtig hyggelig tur med højt humør. Udflugten bliver typisk lagt på en mandag så det ikke kommer i konflikt med onsdagsspilleriet. Vi kigger efter en ny bane for udflugten i 2017. Af nye initiativer gennemførte vi midtvejs en holdturnering med fælles spisning med flot deltagelse af vores fantastiske hovedsponsor Hans fra Holte Vinlager, Hillerød. I år fik vi smagt en rigtig spændende dansk gin. Med den store tilslutning og den super stemning der var, er der ingen tvivl om, at vi gentager den succes i 2017. Hvad Hans kan finde på at overraske os med, ser vi alle frem til. Turneringen, som i 2016 blev tællende, med måneds-, eclectic- og årspræmier, forløb som den har gjort i rigtig mange år. Det nye er, at vi efterhånden har de fleste resultater i Golfbox, og de få, der ikke er der, skriver vi om på vores hjemmeside. I øvrigt forsøger vi at holde hjemmesiden opdateret med relevant information. Vi planlægger at lave en INTRO-gruppe målrettet mod nye medlemmer, som har været igennem HGK’s intro-forløb, således at de får en god start i Onsdagsherreklubben. Sæsonen 2017 starter onsdag den 19. april, og fra denne dato er der mulighed for at vinde en hole-in-one præmie (1 flaske rødvin med 12 liter!) skænket af vores sponsor Hans fra Holte Vinlager i Hillerød.
Ralf Oest
Bridge
I sæsonen 2016/2017 har der været ca. 90 medlemmer i golfklubbens Bridgeklub, heraf en del nye medlemmer. Sæsonen startede med en golf/bridgematch i weekenden den 8./9. oktober 2016 i dejligt vejr, hvor nogle af medlemmerne spillede golf om lørdagen den 8. oktober med efterfølgende bridge om søndagen – og andre spillede kun bridgen om søndagen.
Der er blevet spillet bridge hver 2. søndag fra den 9. oktober, og vi fortsætter til og med den 3. april 2017, med ca. 50 – 60 tilmeldte deltagere pr. gang og i den første halvdel af sæsonen har ca. 20-25 af deltagerne afsluttet bridgeturneringen med at spise dagens ret i cafeen.
Birte Kildgaard
Regel- og ordensudvalget
Kontakt til udvalget: regel@hillerodgolf.dk
Medlemmer
Udvalgsformand: Mikael Wille
Klubdommer: Kurt Bjernemose
Klubdommer: Ole Haag
Udvalgets overordnede mål er at bibringe klubbens medlemmer viden om golfreglerne.
Det har vi bl.a. gjort ved at skrive artikler til klubbladet og nyhedsbrevene. Ole Haag har igen i år afholdt en regelaften med tirsdagsdamerne. Der har ikke været et udtrykt ønske fra andre i klubben, men vi er naturligvis åbne for tilsvarende ønsker.
Udover generel oplysning, så sikrer vi et sæt lokalregler, der hensigtsmæssigt gør, at vores bane kan spilles logisk efter gældende regelsæt. Disse vil fremgå af medlemsguiden, scorekort og ved informationstavlen ved 1. tee. Bemærk, at vi fjerner lokalreglen om, at pæle er ikke-flytbare forhindringer.
I løbet af året har vores 2 dommere udøvet deres gerning både ved større turneringer i HGK samt turneringer rundt om i landet, bl.a ved DM Midage. Det har givet en masse god erfaring, som vi alle får glæde af fremover.
Bag de officielle linjer har vi afholdt møder med en række udvalg samt kontoret for at sikre et sundt samarbejde og en mere klar ansvarsdeling.
Hvis vi ser kort ind i 2017, så vil vi afholde regelundervisning for juniorerne om generel regelforståelse, og vi vil desuden lægge fokus på forskellen mellem hulspil og slagspil. Dette sker i samarbejde med Kristian Mangor.
Regel- og Ordensudvalget ser frem til et spændende golfår 2017.
Mikael Wille
Restauranten
Vi har haft et herligt år på Nysøgaard. Morten og Kenneth i køkkenet og Victoria, Simone, Rikke & Monique i baren, har sørget godt for alle de glade gæster. Fantastisk, at vi kan hygge om så mange ”Golfere” både før og efter jeres tur på de grønne enge.
Kenneth – enten eller! Morten – eller?
Det har været et år, der stod i jubilæets tegn, så derfor var det dejligt at se så mange til selve festen. Det gik super godt, og vi vil gerne takke alle de frivillige kræfter, der både før, under og efter festen gav den fuld gas og var med til at skabe nogle dejlige rammer for en super fest.
Jubilæumsfest!!!
Det er i det hele taget en fornøjelse at opleve alle de frivillige, der giver en hånd i forbindelse med arrangementer og projekter i og omkring klubhuset. Det kan HGK vist være ret stolte af.
Der har også været godt gang i selskabslokalet. Det har både været ”Golfere” og gæster udefra, der er blevet fejret. Tak for jeres forståelse for, at der til tider har været lidt ventetid, når der skulle serveres i det store lokale.
Vi håber, I alle får en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende Nytår. Glæder os til at se jer igen i 2017.
Anders & Jesper
Bestyrelse og udvalg i 2016
Bestyrelse
Jan Aarup, Ann Bergithe T. Broch, Lars Broch Christensen, Kim Christiansen, René Kjærsgaard-Nielsen, Birgitte Høxbroe
Baneudvalg
René Kjærsgaard-Nielsen, Dennis Jensen, Lars Bak, Peter Knudsen, Henrik Pedersen
Klubhusudvalg
Jens Grove-Rasmussen, Holger Stokholm Falk, Jens Nørgaard, Allan Christian Nielsen, Søren Lykke Jensen
Turneringsudvalg
Carsten Skovgaard, Kurt Bjernemose, Bent Breiner, Torben Erichs, Casper Hansen, Truels Hjort Hansen, Bo Johanneson, Gorm Jørgensen, Birte Kildgaard, Pelle Lundkvist, Karsten Melson, Ralf Oest, Lars-Henrik Sommer
Handicapudvalg
Kurt Bjernemose, Ulla Boyter, Mogens Johansen, Bent Krogsaa, Helle M. Knudsen
Regel- og Ordensudvalg
Mikael Wille, Kurt Bjernemose, Ole Haag
Arrangementsudvalg Lars Olsen, Helle Boisen, Finn Boye, Birgitte Høxbroe, Jane Jellingsø, Susanne Lindhardt, Sussi Slangerup, Jesper Wedege
Juniorudvalg
Sussi Slangerup, Kristian Mangor Olsen, Ralph Olsen, Lukas Jackson, Jess Nørgaard, Lisbet Pals Svendsen
Sportsudvalg
Ole Haag, Christian Eriksen, Casper Hansen, Michael Lehmann, Kristian Mangor Olsen. Carsten Skovgaard, Ulla Wille
PR-/Markedsføringsudvalg:
Lars Broch Christensen, Henning Hansen, Kim Hyrzkov
Magasin:
Bjarke Schmidt, Helle Boisen, Michael Danielsen, Henning Hansen, Flemming Højbo, Per Kristensen, Leif Poulsen, Ole Pries
Hjemmeside:
Kim Hyrzkov, Helle Boisen, Henning Hansen, Bo Johanneson
Tirsdagsdameudvalg Karen Ringsing, Jytte Claudius, Dorte Lægteskov, Bente Mørch, Anette Prindahl, Lis Rathsach
Onsdagsherreudvalg
Ralf Oest, Truels Hjort Hansen, Lars Bak, Bent Breiner
Begynderudvalg
Bjerring L. Larsen, Flemming Andersen, Lis Brammer, John Galving, Jette Heisterberg, Bente Kotzebue, Sinja Nyholm, Allan G. Svendsen,
Sponsor-/partnerudvalg
Kim Hyrzkov, Lars Broch Christensen, Henning Hansen, Per Kristensen, Lars Olsen
EDB
Bo Johanneson
Kaptajner
Ulla Wille, Christian Eriksen, Casper Hansen, Carsten Skovgaard, Gitte Madsen, Lars Broch Christrensen, René Kjærsgaard-Nielsen, Casper Hansen, Michael Lehmann, Ole Høeberg, Vibeke Burgwaldt, Per Tagora, Ralf Oest, Flemming Poulsen
Kaptajner, juniorer
Ralph Olsen, Carsten Skovgaard,Rasmus Maahr,Peder Nøhr Madsen, Bo Gregers Winkel
Banekontrol
Leif Hommelgaard, Bjarne Boyter, Ulla Boyter, Vibeke Burgwaldt, Hanne Hommelgaard, John Jakobsen, Mogens Johansen, Ove Birger Larsen, Ruth Larsen, Anders Mørch, Niels Holst Nielsen,
Niels Peter Nielsen, Bente H. Sørensen, Erik Sørensen, Lars Thomsen
Bridgeudvalg
Birte Kildgaard, Holger Stokholm Falk, Lene Falk
Juniorfonden
Casper Hansen, Kristian Mangor Olsen, Carsten Skovgaard, Joel Tanghøj