GENERALFORSAMLING
Indkaldelse til Hillerød Golf Klub ordinære generalforsamling.
Onsdag d. 10. marts 2021, kl. 19.00, i Frederiksborg Centret, Milnersvej 39, Hillerød.

Dagsorden for ordinær generalforsamling.

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Regnskabet kan downloades HER
4. Fremlæggelse af bestyrelsens forventninger til fremtiden.
5. Forslag fra bestyrelsen.
Der er ingen forslag fra bestyrelsen
6. Forslag fra medlemmerne.
Der er ingen forslag fra medlemmerne.
7. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget og medlemskontingenter til godkendelse.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er: Jan Aarup, Henning Hansen og Jan Mayland Madsen. – Alle er villige til genvalg.
9. Valg af revisor og revisor-suppleant.
På valg er: Carsten Skovgaard som revisor og Jørn Krusegaard som revisor-suppleant.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Carsten Skovgaard og Jørn Krusegaard.
10. Eventuelt.
Hillerød Golf Klub, 24. februar 2020
En udførlig orientering om Hillerød Golf Klubs virke i 2020, ”Året der gik”, kan findes HER. Dette vil blive suppleret med formandens beretning på generalforsamlingen.

Corona restriktioner frem til d. 28. februar :

Som I nok alle har erfaret gennem medierne har myndighederne forlænget alle restriktioner frem til d. 28. februar. Restriktionerne betyder følgende i Klubben:

  • Træningsrummet med simulatorer lukket og rummet må ikke anvendes – og al træning aflyses. Dog kan Pro’er anvende lokalet til træning.
  • Udendørs faciliteterne – vinterbanen, driving range og par 3 banen kan anvendes på normal vis – dog under hensyntagen til forsamlingsloftet på max. 5 personer og at der altid skal holdes afstand på min. 2 m mellem spillerne, undlad at røre ved flagstangen og afsprit alle fælles berøringspunkter
  • Der skal ved spil på 18 hullers banen altid bookes tid i Golfbox og starttiderne bekræftes og overholdes
  • Putting greens vil være lukket
  • Bagrummet vil være åbent i dagtimerne og ellers skal der anvendes nøglekort.
  • Proshoppen vil være lukket
  • Restaurant Nysøgård vil være lukket
  • Toiletterne i omklædningsrummene vil være åbne i dagstimerne – husk at spritte af på alle berøringspunkter
  • Administrationen vil have de normale åbningstider for årstiden, men vil køre med nedsat bemanding – Klubhusets øvrige lokaler og faciliteter vil være lukkede.

For golfsporten betyder det, at vi skal være ekstra opmærksomme på, at spillere ikke forsamles mere 5 personer på noget tidspunkt i klubhusområdet og lokalt på golfbanen; f.eks. ved tee-steder. For at sikre dette har vi i golfbox blokeret hver anden starttid, således at der er ca. 15. min. mellem hver start og der skal bookes tid i golfbox. Der er ikke tidsbookning på par 3 banen – det indføres, hvis de anses nødvendigt – men også her skal alle andre forholdsregler overholdes.

Der kan fortsat spilles golf i privat regi, men DGU anbefaler at man tidligst ankommer 20 min før sin starttid og at man tager direkte hjem efter afsluttet runde. Der skal til enhver tid holdes 2 meters afstand til personer, der ikke er den del af sin husstand.

Det anbefales generelt at I udvælger faste spille- og træningsmakkere så regeringens anbefalinger om at se max 5 personer ud over dem fra sin husstand kan overholdes.

Der vil ikke blive afviklet aktiviteter, hvor der er risiko for, at forsamlingsloftet brydes.

Vi tilbyder ikke nogen træning indtil videre men I kan træne selv i grupper af maksimalt 5 personer – og kun udendørs. Hvis flere grupper træner samtidigt, skal der sikres tydelig afstand mellem grupperne.

Der afvikles ikke møder med fysisk fremmøde. Alle møder udskydes eller afvikles online.

Lad os hjælpe hinanden med at overholde disse restriktioner og passe godt på hinanden.

NYHEDSMAIL

STØT VORES SPONSORER

Vi spiller nu på vintergreens. Banens forløb fremgår af fortrykte scorekort, der kan fås ved indtjekningen.

Pga. myndighedernes anbefalinger har vi lukket alle klubhusfaciliteter, indendørs træningshal, Proshoppen og Restaurant Nysøgård. Toiletter er tilgængelige i omklædningsrummene.

Hillerød d. 3. januar – 2021

Bestil tid på Nordsjællands bedste bane NU

Velkommen til Hillerød Golf Klub.

Hillerød Golf Klub er landets 17. ældste golfklub og har i 2016 fejret 50 års jubilæum. Vi har ca. 1340 medlemmer i alle aldersklasser fra 5 – 94 år og lægger meget stor vægt på at være en klub for alle.
Vi spiller i øjeblikket på vores vinterbane. Bekræftelse af bookede tider og udskrivning af scorekort sker ved indgangen i gavlen af administrationsbygningen.
På grund af de gældende corona restriktioner fra myndighederne er Restaurant Nysøgård, Proshoppen og alle klubhusfaciliteter lukkede.
Og har du spørgsmål eller behov for hjælp skal du bare kontakte vores sekretariat på 48 26 50 46 eller besøge os på kontoret, så er der altid assistance at hente. Den officielle åbningstid i vinterhalvåret er 9.30-13.30.
Med ønsket om en god golfoplevelse.
Kim Hyrzkov
klubmanager