Tirsdagsdamer

Dameklubben er en ”klub i klubben”. Formålet er at spille golfmatcher under hyggeligt samvær.

Alle damer i Hillerød Golf Klub, som har et anerkendt handicap, kan blive medlem af dameklubben. Da vi spiller matcher og tællende runder, skal du kunne fungere som markør for en af dine medspillere. Vi har match eller andre aktiviteter hver tirsdag. Gennem sæsonen har vi en løbende turnering, og vi udfordres i forskellige matchformer. Matchprogrammet hænges op i omklædningsrummet, kan ses på Tirsdagsdamernes hjemme­side og bliver udsendt på mail til de tilmeldte.

Vi spiller i 5 rækker, A-B-C-D- samt 9-hullers-række. En deltager spiller i samme række hele sæsonen.  Der spilles fra rødt tee-sted. Turneringer hos tirsdagsdamer afgøres ved pointlighed som hovedregel med laveste handicap.

Alle scores registreres i golfbox, og man handicapreguleres. Uanset ændring af handicap, forbliver man i den række, man er sat i fra starten af sæsonen.

www.golfbox.dk eller touchscreenen i klubben kan du reser­vere en tid op til 10 dage før spilledagen. Evt. ledige tider frigives 3 dage før.

Vores formøde bliver TIRSDAG d. 3. april, kl. 18.30 i golf­klubbens restaurant, hvor vi vil fremlægge matchprogram­met for den kommende golfsæson.

Tilmelding til formødet sker alene ved indbetaling af 200 kr. på kontonr. 5063-1179442, senest d. 27. marts 2018.

Hjemmeside: www.hillerodgolf.dk. Tirsdagsdamerne finder du sådan: www.hillerodgolf.dk → info → tirs­dags­damer. Her kan du bl.a. se vores informationer og matchprogram. Resultater kan hver uge ses i golfbox under turneringer. Resultaterne kan også ses i kalenderen på klubbens hjemmeside.

Matchfee er kr. 300,00 og betales til reg.nr. 5063/kontonr. 1179442 senest den 5. april 2018.

Dameudvalget er selvsupplerende og består i 2018 af:

Lis Rathsach                        lis@rathsach.com

Dorte Lægteskov                legteskov@post.tele.dk
Bente Mørch                        bente.moerch@gmail.com
Anette Prindahl                   anette@prindahl.dk
Annie Madsen                     annie@blip.dk
Lisbet Pals Svendsen         lisbetpals@mail.dk
Merete Elleboe                    merete.elleboe@gmail.com

 

Tirsdag den 10. april går vi i gang. Fra 25/4 er det tællende runder. Sæsonen slutter den 2. oktober 2018 med middag og præmier.

Vi glæder os til at se rigtig mange damer, nye som gamle.

Tirsdagsdameudvalget