Årets Udflugt for Tirsdagsdamerne

Helsingør Golf Club  |  Gl. Hellebækvej 73  |  DK – 3000 Helsingør   |   Tlf.: +45 4921 2970

Kære ”Tirsdagsdamer”

Årets udflugt går i år til Helsingør, hvor vi glæder os til en hyggelig golfdag.

Tilmelding:
På opslagstavlen i omklædningsrummet senest 23.maj kl. 15:00.
Derefter er tilmeldingen bindende.

Pris:
Kr. 475,- Indbetales på reg. nr. 5063 konto 1179442 senest den 23. maj. Husk at anføre navn og medlemsnummer.

Tidspunkt:
6. juni.2017. Gunstart kl.9:00. Morgenmad kl. 7:30

Indhold:
Vi spiller i 2 lige store rækker, A- og B-rækken.

Der vil være 1.+2.+3.-præmier i hver række og præmie til længste drive og tættest på flaget.

Efter matchen er der en frokostanretning incl. en lille øl/vand og præmieoverrækkelse.

Buggy:
Såfremt du har behov for at køre i buggy, skal bestilling og betaling ske direkte til Helsingør Golf Club. Sæt kryds på tilmeldingslisten. Vil du køre buggy sammen med en anden så anfør hendes medl.nr og navn af hensyn til startlisten.

Mange hilsener Tirsdagsdameudvalget

Eventuelle spørgsmål til Annie: annie@blip.dk eller Sussi susbo@live.dk

Helsingør Golf Club  |  Gl. Hellebækvej 73  |  DK – 3000 Helsingør   |   Tlf.: +45 4921 2970