Program for Tirsdagsdamerne 2017

 T I R S D A G S D A M E R N E   2017

Formøde:                                     Tirsdag d. 4. april 2017

Sæsonstart:                                Tirsdag d. 11. april 2017

Afslutning:                                   Tirsdag d. 3. oktober 2017

Matchfee:                                    Kr. 300,00

 

MATCHUDVALG:
Lis Rathsach                   2680 1718          lis@rathsach.com
Dorte Lægteskov         2279 4483          legteskov@post.tele.dk
Anette Prindahl            5060 8287          anette@prindahl.dk
Bente Mørch                  2810 4294          bente.moerch@gmail.com
Annie Madsen              30250095           annie@blip.dk
Sussi Slangerup            23256229           susbo@live.dk

BETINGELSER FOR DELTAGELSE I MATCHERNE:
Alle damer i Hillerød Golf Klub med et anerkendt handicap kan deltage.
Det er en betingelse for at deltage i matcherne, at der er indbetalt matchfee.

Matchfee kr. 300 betales på netbank, Jyske Bank reg.nr. 5063 kontonr. 1179442, SENEST d. 6. april 2017.  Husk medlemsnr. og navn.

  • Der spilles i 4 lige store rækker: A, B, C og D, samt for første gang, en lidt mindre 9-hullersrække. Se opslag i omklædningsrummet og hjemmeside! Deltagere i 9-hullersrækken er velkomne til alle særarrangementer (firkløvermatch, udflugt, venindedag mm), men på disse dage spilles 18 huller.

EDS og EGA-HANDICAP:
Alle scores registreres i golfbox, hvorved man handicapreguleres.
Uanset ændring af handicap, forbliver man i den række, man er sat i fra starten af sæsonen.

FORMØDE – Tirsdag d. 4. april 2017
Vi mødes i golfklubbens restaurant kl.18.30. Tilmelding til formøde sker alene ved indbetaling af kr. 200 på ovenstående bankkonto i Jyske bank senest 28. marts 2017. Husk medl.nr og navn.

START- og MØDETIDER:
Tider bookes på www.golfbox.dk efter gældende regler. Alle tirsdage fra den 11/4 til d. 3/10 kan damer, der er medlem af HGK, booke tid 10 dage før spilledagen. Mødetid senest 10 minutter før start.
Evt. ledige tider frigøres 3 dage før. 9-hullerstiderne er udelukkende xx.52

HUSK:
Hold på 3 anbefales. Vi opfordrer samtidig til, at man blander sig, således at flest muligt lærer hinanden at kende.

MATCHFORM:
Se i matchprogrammet og på individuelle meddelelser på opslagstavlen i omklædningsrummet.
I stableford skal bolden samles op, når slagene er brugt, for ikke at sinke de efterfølgende hold.

Husk at lukke hurtigere spillere igennem! 

Husk, at greenkeeperne altid har fortrinsret.

OBS! Tilmelding til specielle matcher, udflugter og middage er bindende.

SCOREKORT:
Scorekort skal udfyldes med:

  • HVILKEN RÆKKE, DU SPILLER I
  • DATO OG RESULTAT
  • EGEN OG MARKØRS UNDERSKRIFT
  • KRYDS I TEE-STED FELTET

Mangler én af disse oplysninger, bliver man som udgangspunkt  diskvalificeret.

Scorekort lægges i postkassen i omklædningsrummet efter hver match.

PRÆMIER:

Udover præmieoverrækkelser på selve den aktuelle dag, udleveres præmier i sekretariatet efter afviklet match, og de skal være afhentet senest 14 dage efter bekendtgørelse af resultatet.  Gavekort til Pro-shoppen eller restauranten afhentes de respektive steder.

Se opslagstavlen eller hjemmeside.

POINTMATCHER:
Spilles som angivet på matchprogrammet med et X. Der gives 11 point

for en vunden match, 9 point til 2. pladsen, 8 point til 3. pladsen osv.

Resultater:
Eclectic spilles som angivet på matchprogrammet med et X.

Præmieoverrækkelse ved afslutningen tirsdag d. 3/10.

NB: Pointmatch samt eclectic føres digitalt i golfbox, og vil hver uge blive bekendtgjort på hjemmesiden og kan ses i golfbox.

TIRSDAGS-CUP:
Damer med spillehandicap  36 kan “kæmpe” om en smuk sølvskål (vandrepræmie) i en hulspilsturnering efter cup-systemet. 3/4 hcp. anvendes.

Tilmelding på formødet den 3/4 eller senest tirsdag den 25/4.

Se endvidere på opslag i omklædningsrummet.

Hjulet drejer:
Tiltaget fra sidste år gentages.  Udvalget blander holdene så medlemmerne har mulighed for at spille med forskellige og på den måde lære flere at kende. Vi har planlagt 2 datoer i 2017, d. 16 /5 og d. 29/8. Tilmelding på formødet den 4/4 eller senest tirsdag den 3/5.

Se endvidere på opslag i omklædningsrummet og på hjemmeside.

BIRDIES:
Alle birdies i enhver tirsdagsmatch præmieres med en bold. Husk at skrive jeres navn på birdielisten, der er opsat i omklædningsrummet. Boldene afhentes i Proshoppen.

AFSLUTNING:
Tirsdag 3/10 2017 er der afslutning med præmieoverrækkelse og middag i klubhuset kl. 18.30.

Vi ønsker jer alle en rigtig god sæson.

Matchudvalget