Program for Tirsdagsdamerne 2018

Formøde: Tirsdag d. 3. april 2018
Sæsonstart: Tirsdag d. 10. april 2018
Afslutning: Tirsdag d. 2. oktober 2018
Matchfee: Kr. 300,00
MATCHUDVALG:
Lis Rathsach 2680 1718 lis@rathsach.com
Dorte Lægteskov 2279 4483 legteskov@post.tele.dk Anette Prindahl 5060 8287 anette@prindahl.dk
Bente Mørch 2810 4294 bente.moerch@gmail.com Annie Madsen 30250095 annie@blip.dk
Lisbet Pals Svendsen 26283533 lisbetpals@mail.dk Merete Elleboe 30600530 merete.elleboe@gmail.com
BETINGELSER FOR DELTAGELSE I MATCHERNE:
Alle damer i Hillerød Golf Klub med et anerkendt handicap kan deltage. Det er en betingelse for at deltage i matcherne, at der er indbetalt matchfee.
Matchfee kr. 300 betales på netbank, Jyske Bank reg.nr. 5063 kontonr. 1179442, SENEST d. 5. april 2018. Husk medlemsnummer og navn. Hvis du deltager i 9-hullersturneringen, skal dette påføres. Alternativt meddeles deltagelse i 9-hullers til Dorte på legteskov@post.tele.dk
 Der spilles i 4 lige store rækker: A, B, C og D, samt en 9-hullersrække. Se opslag i omklædningsrummet og hjemmeside! Deltagere i 9-hullersrækken er velkomne til alle særarrangementer (udflugt, venindedag, holdmatcher mm), men på disse dage spilles 18 huller. Pointlighed i vores turnering afgøres ved laveste handicap. Se notat om turneringsadministration nederst i dette program.
2
HANDICAP:
Alle scores registreres i Golfbox, hvorved man handicapreguleres efter gældende turneringsregler. Uanset ændring af handicap forbliver man i den række, man er sat i fra starten af sæsonen.
FORMØDE – Tirsdag d. 3. april 2017
Vi mødes i golfklubbens restaurant kl.18.30. Tilmelding til formøde sker alene ved indbetaling af kr. 200 på ovenstående bankkonto i Jyske bank senest 27. marts 2018. Husk medlemsnummer og navn.
START- og MØDETIDER:
Tider bookes på www.golfbox.dk efter gældende regler. Alle tirsdage fra den 10/4 til d. 2/10 kan damer, der er medlem af HGK, booke tid 10 dage før spilledagen. Mødetid senest 10 minutter før start. Evt. ledige tider frigøres 3 dage før. 9-hullerstiderne er udelukkende xx.52
HUSK:
Hold på 3 anbefales, men er ikke et krav. Det vigtigste er, at man spiller så effektivt, at man når hurtigst muligt rundt. Vi opfordrer samtidig til, at man blander sig, således at flest muligt lærer hinanden at kende.
MATCHFORM:
Se i matchprogrammet og på individuelle meddelelser på opslagstavlen i omklædningsrummet. I stableford skal bolden samles op, når slagene er brugt, for ikke at sinke de efterfølgende hold.
Husk at lukke hurtigere spillere igennem!
Husk, at greenkeeperne altid har fortrinsret.
OBS! Tilmelding til specielle matcher, udflugter og middage er bindende.
SCOREKORT: Scorekort skal udfyldes med:
 HVILKEN RÆKKE, DU SPILLER I
 DATO OG RESULTAT
 EGEN OG MARKØRS UNDERSKRIFT
 KRYDS I TEE-STED FELTET
Mangler én af disse oplysninger, bliver man som udgangspunkt diskvalificeret.
Scorekort lægges i postkassen i omklædningsrummet efter hver match.
PRÆMIER:
Ud over præmieoverrækkelser på selve den aktuelle dag, udleveres præmier i sekretariatet efter afviklet match, og de skal være afhentet senest 14 dage efter bekendtgørelse af resultatet. Gavekort til Pro-shoppen eller restauranten afhentes de respektive steder.
Se opslagstavlen eller hjemmeside.
POINTMATCHER:
Spilles som angivet på matchprogrammet med et X. Der gives 11 point
for en vunden match, 9 point til 2. pladsen, 8 point til 3. pladsen osv. Kun sæsonen 10 bedste resultater tæller.
Resultater:
Eclectic spilles som angivet på matchprogrammet med et X.
Præmieoverrækkelse ved afslutningen tirsdag d. 2/10.
3
NB: Pointmatch samt eclectic føres digitalt i Golfbox, og resultaterne kan ses i Golfbox.
TIRSDAGS-CUP:
Damer med spillehandicap 36 eller lavere, kan “kæmpe” om en smuk sølvskål (vandrepræmie) i en hulspils-turnering efter cup-systemet. 3/4 hcp. anvendes.
Tilmelding på formødet den 3/4 eller senest tirsdag den 24/4.
Se endvidere på opslag i omklædningsrummet.
Hjulet drejer:
Tiltaget gentages. Udvalget blander holdene så medlemmerne har mulighed for at spille med forskellige og på den måde lære flere at kende. Vi har planlagt 2 datoer i 2018, d. 15 /5 og d. 28/8. Tilmelding på formødet den 3/4 eller senest tirsdag den 1/5.
Se endvidere på opslag i omklædningsrummet og på hjemmeside.
BIRDIES:
Alle birdies i enhver tirsdagsmatch præmieres med en bold. Husk at skrive jeres navn på birdielisten, der er opsat i omklædningsrummet. Boldene afhentes i Proshoppen.
HJEMMESIDE:
Adresse: www.hillerodgolf.dk OBS: er kørende, men vi skal lige have de aktuelle redigeringsaftaler.
Her findes kalender med matchprogram samt resultater og nyheder. De helt aktuelle opslag finder du her, idet opslagstavlen er sværere at vedligeholde løbende.
Tirsdagsdamernes adresse: www.hillerodgolf.dk –> klub –>klubber i klubben tirsdagsdamer tirsdagsdamertirsdagsdamertirsdagsdamertirsdagsdamertirsdagsdamertirsdagsdamertirsdagsdamertirsdagsdamertirsdagsdamer
AFSLUTNING:
Tirsdag 2/10 2018 er der afslutning med præmieoverrækkelse og middag i klubhuset kl. 18.30.
Vi ønsker jer alle en rigtig god sæson.
Matchudvalget
4
Turneringsbestemmelser:
Turnering spilles over 16-18 tirsdage i løbet af sæsonen. En spillers 10 bedste runder anvendes i den endelige opgørelse i pointturneringen.
Handicapregulering i den gennemgående turnering sker efter Golfbox’ turneringsbestemmelser. (3.7 CBA)
Ved pointlighed i pointmatcher, vinder laveste handicap, i Eclectic vinder højeste handicap. Herefter bageste 9, 6, 3 og 1 huller.
Ved officielle banelukninger p.g.a. dårligt vejr, kan resultaterne fra en tirsdagsmatch annulleres.
Ved tvister om afgørelser træffer udvalget beslutningen, men rådgiver sig ved tvivl med klubbens handicap- og/eller regel-udvalg.
Lidt forklaring om CBA: 3.7 COMPUTED BUFFER ADJUSTMENT (CBA) Nogle gange afvikles en golfrunde under forhold som er “unormale” i forhold til hvordan banen er rated, for eksempel ved ekstreme vejrforhold og specielt svære baneopsætninger. Selv under disse forhold kan en runde være tællende forudsat at handicapbetingelserne er til stede. Når spilleforholdene er “unormale” i en sådan grad at det opleves som uretfærdigt at påvirke handicappet, kan en beregning kompensere for disse spilleforhold, og denne udregning kaldes CBA. Se flowchart bagerst i vejledningen og/eller EGA’s online CBA Appendix for en grundig gennemgang: http://www.ega-golf.ch/sites/default/files/cba_appendix.pdf I beregningen sammenlignes feltets præstation i forhold til bufferzonen med en forventet præstation baseret på feltets sammensætning og størrelse. Hvis præstationen falder uden for grænseværdierne kan det føre til en justering af spillernes bufferzoner. CBA skal udregnes for alle 18 hullers turneringer som håndteres elektronisk Kun handicapgruppe 1-4 indgår i beregningen mens gruppe 1-5 påvirkes. De mulige udfald af CBA er: +1, 0, -1, -2 og -2/RO CBA’en bruges til at justere spillerens bufferzone inden en regulering af handicappet udregnes. Der skal være minimum 10 spillere i feltet for at udregne en CBA CBA’en udregnes i Danmark pr runde Hvis en runde aflyses bliver CBA=0 og Reduction Only Med venlig hilsen GolfBox A/S