HGK Onsdagsherrer 2018

Velkommen til sæson 2018
Vi byder igen i år alle trofaste medlemmer til at deltage i de ugentlige onsdagsdyster. Vi var godt 100 medlemmer sidste år, men vi kan sagtens være flere, og vi opfordrer derfor alle til at fortælle medlemmer af HGK om spændende og hyggelige onsdage. Vi byder især velkommen til nye medlemmer af Hillerød Golf Klub, der gerne vil spille hos HGK Onsdagsherrerne. Nye såvel som ”gamle” skal vide, at vi fra udvalget gerne står til rådighed med at finde spillemakkere.
Vi vil forsøge i løbet af sæsonen at reservere en tid specielt for nybegyndere, der ønsker at have en “mentor” med rundt på den store bane.
Vores sponsor – Holte Vinlager, Hillerød – fortsætter også i den kommende sæson. Vi vil opfordre alle til at støtte vores sponsor. Skulle I have kendskab til firmaer eller selvstændige, som ønsker at støtte vores herreklub, så kontakt et af udvalgets medlemmer herom.
Onsdagsherrerne er en klub for ALLE HERRER i HGK, der opfylder matchbetingelserne (dvs. er fyldt 18 år og har ret til at spille på den store bane!). Som medlem kan du dog max. få tildelt 48 slag. Vi følger HGK’s regler/betingelser om lukning af bane, oplæg m.m. og opfordrer medlemmer til selv at holde øje med evt. Ændringer som vil blive kommunikeret gennem opslag eller på klubbens hjemmeside. Vi henvender os til elite-, hygge- og motionsspillere, og lægger stor vægt på, at det sportslige og det sociale er en stor del af klubbens liv.
Onsdagsherreturneringen er en tællende turnering, og deltagere kan derfor ikke foretage selvregistrering. Man kan frit vælge at spille fra RØDT eller GULT TEE-STED dog skal der spilles fra samme tee-sted hver gang i hele sæsonen.

Resultater:

Bedste netto/stableford i hver række tildeles point som følger: Nr. 1 får 11 point, nr. 2 får 9 point, nr. 3 får 8 point …… og nr. 10 får 1 point.
Månedsvinderen findes på grundlag af pointsummen af de 2 bedste scores i den pågældende måned. Ved lighed er den 3. bedste score afgørende.
Sæsonvinder findes på grundlag af pointsummen af de 10 bedste scores ud af alle de i sæsonen spillede runder. Der er præmier til max. de fem første i hver række.

Scorekort og handicap:

Onsdagsherreudvalget sørger for indtastning af resultatet af Onsdagsmatchen i Golfbox. Dette sker normalt torsdag men senest fredag og resultater m.m. kan medlemmer løbende orientere sig om på vores hjemmeside og i Golfbox.
Der vil ligeledes blive foretaget hcp-regulering i GOLFBOX ved/gennem HCP-udvalget. Af scorekortet skal fremgå medlemsnummer, navn, handicap,og antal slag, men der skal også anføres, hvilken række man spiller i, tee-sted, resultat og stablefordpoint samt egen og markørs underskrift skal være udfyldt inden det afleveres i vores postkasse. Og vær venlig at skrive tydeligt og læseligt – det letter registreringsarbejdet.
Husk at I forbliver i den række, I startede i ved sæsonens begyndelse, i hele sæsonen, uanset om I går op eller ned i HCP.
Det er vigtigt, at scorekort lægges i Onsdagsherrernes postkasse senest torsdag morgen kl. 08.00. Scorekort, der afleveres senere eller som ikke er korrekt udfyldt vil blive afvist hvilket vi i sagens natur vil være meget kede af

Onsdagsherreudvalget :

Ralf Oest           23 34 86 70    ralfoest@live.dk
Truels Hjort      21 25 53 02    truels.hjort@gmail.com
Bent Breiner     61 72 28 20    bent.breiner@gmail.com
Lars Bak           40 30 56 62    larsbak@outlook.dk

Tilmelding:

Matchfee er igen i år kr. 300.
Tilmelding sker ved at indbetale turneringsfee via netbank på reg. nr. 5064 kontonr. 1362095 i Jyske Bank, således at tilmeldingen er på plads inden turneringsstart den 18. april.
Hvis man ikke har adgang til netbank kan turneringsfee afleveres kontant i en kuvert, mrk. ”Onsdag, navn og medlemsnr.” att.: Truels Hjort i klubbens sekretariat. – Senere tilmelding er også mulig, men man kan først deltage i turneringen, når betaling har fundet sted.
HUSK! At anføre ”Onsdagsherrerne”,”navn” og ”medlemsnr.” ved indbetaling via netbank!!

Hjemmeside:

Onsdagsherrernes hjemmeside anvendes til nyhedsformidling, bl.a. orientering om månedspræmier m.m. – Resultater kan derimod downloades fra golfbox.

Matchafvikling/deltagere:

Alle mandlige medlemmer af Hillerød Golf Klub, der er fyldt 18 år og som har erhvervet ret til spil på den store bane kan deltage. Det henstilles, at der spilles 3- eller 4-bolde, i overensstemmelse med klubbens anbefaling herom. Der spilles efter R&A golfregler samt lokale regler for HGK. Der er fri start hele dagen, og HGK´s herrer har fortrinsret på banen.
Vi spiller i rækker, opdelt efter spillehandicap (SpH=slag). Antallet af rækker og grænserne imellem dem fastlægges, når alle tilmeldingerne er i hus, d.v.s. efter første spilledag. Det forventes fortsat, at spillere i A-rækken max. må have et SpH på 15.
Af turneringsprogrammet, der opsættes på vores opslagstavle i mellemgangen til omklædningsrummene, ses, hvornår der spilles slagspil og stableford. Dog vil A-rækken altid spille slagspil, B-rækken skiftevis stableford og slagspil – og øvrige rækker altid stableford.
Der vil maksimalt være 5 præmier i hver række afhængigt af rækkens størrelse
Bemærk: På første spilledag skal alle med SpH på max. 15 spille slagspil – alle andre spiller stableford.
Der afvikles over hele sæsonen en Eclectic-match, hvor det bedste resultat NETTO, der er opnået på hvert hul, er tællende. De bedste resultater på hvert hul registreres automatisk i Golfbox, hvor de også kan aflæses.

Præmier:

Månedspræmier – som offentliggøres på hjemmesiden og på opslagstavlen uden for herrernes omklædningsrum – kan afhentes i Sekretariatet umiddelbart efter månedens afslutning. Præmier, der ikke afhentes, vil blive omsat til klappepræmier i forbindelse med sæsonafslutningen.
Præmier for april/maj vil blive uddelt umiddelbart efter holdturneringens afslutning/spisning, og i forbindelse med årsafslutningen vil præmier for september/årspræmier m.m. blive uddelt.

Mød udvalgets medlemmer:

Inden sæsonstart vil der være mulighed for at mødes med udvalgets medlemmer onsdag den 11. april kl. 19.00 i klubhusets restaurant. Der vil blive givet en orientering om den kommende sæson samt blive orienteret om, hvorledes registrering af resultat m.m. sker, og hvilke muligheder I som medlem har for at følge egne og andres resultater på vores hjemmeside. Der vil blive budt på et glas øl, vand eller vin til de fremmødte.

Udflugter:

Vi vil arrangere 2 heldagsture til en andre klubber på Sjælland (ikke en onsdag). Nærmere orientering vil komme i god tid og vil blive annonceret på opslagstavlen og på hjemmesiden. Der skal minimum være 16 tilmeldte for at turen gennemføres, og tilmelding er efter ”først til mølle princippet”. Vi forsøger at finde sponsorer til turene for at kunne tilbyde medlemmerne en fordelagtig pris.

Holdturnering:

Den 13. juni spiller vi holdturnering med gunstart kl. 08.00 (Banelukning fra kl. 06.00 til kl. 13.00). Der bliver tilmelding via golfbox, og udvalget sammensætter holdene. Holdturneringen er ikke tællende i den løbende turnering. Der vil blive arrangeret samlet spisning om aftenen/dagens ret samt præmieoverrækkelse, og vores sponsor fra Holte Vinlager vil stå for en overraskelse. Nærmere herom ved opslag samt som info på hjemmesiden

Hole-in-One præmie:

Igen i år har Hans Nielsen fra Holte Vin Lager givet en ”Megaflaske” som vil blive stillet frem i restaurantens ”Hul 19”. Præmien uddeles af Onsdagsherreudvalget til det første medlem der får Hole-in-One i perioden 18. april – 3. oktober.

Sæsonafslutning:

Den 3. oktober er der årsafslutning og månedsafslutning for september måned. Denne dag spilles kun 12 huller da fællesspisningen med gule ærter og pandekager begynder kl. 19.0

Vinterturnering:

Der afvikles en vinterturnering så snart vinterbanen er etableret. Der kan spilles/afleveres et scorekort pr. Uge, og der kan spilles på alle dage i ugen. Der henvises til vinterbaneregler på Onsdagsherrernes hjemmeside/opslag.

Turneringsplan

Dato          A-rækken      B-rækken       C/D-rækken
18-04-18  *  Slagspil   *  Stableford   *  Stableford
25-04-18  *  Slagspil   *    Slagspil     *   Stableford
02-05-18  *  Slagspil   *  Stableford   *  Stableford
09-05-18  *  Slagspil   *    Slagspil     *   Stableford
16-05-18  *  Slagspil   *  Stableford   *  Stableford
23-05-18  *  Slagspil   *    Slagspil     *   Stableford
30-05-18  *  Slagspil   *  Stableford   *  Stableford
06-06-18  *  Slagspil   *    Slagspil     *   Stableford
13-06-18  *** Holdspil Spisning/præmier ***
20-06-18  *  Slagspil   *  Stableford   *  Stableford
27-06-18  *  Slagspil   *    Slagspil     *   Stableford
04-07-18  *  Slagspil   *  Stableford   *  Stableford
11-07-18  *  Slagspil   *    Slagspil     *   Stableford
18-07-18  *  Slagspil   *  Stableford   *  Stableford
25-07-18  *  Slagspil   *     Slagspil    *   Stableford
01-08-18  *  Slagspil   *   Stableford  *  Stableford
08-08-18  *  Slagspil   *     Slagspil    *   Stableford
15-08-18  *  Slagspil   *   Stableford  *  Stableford
22-08-18  *  Slagspil   *     Slagspil    *   Stableford
29-08-18  *  Slagspil   *   Stableford  *  Stableford
05-09-18  *  Slagspil   *     Slagspil    *   Stableford
12-09-18  *  Slagspil   *   Stableford  *  Stableford
19-09-18  *  Slagspil   *     Slagspil    *   Stableford
26-09-18  *  Slagspil   *   Stableford  *  Stableford
03-10-18  * Der spilles i 2 rækker – Stableford og kun 12 huller (hul 1-12)
Fællesspisning kl. 19.00, efterfulgt af præmieuddeling m.m.
Sponsor – Hans Nielsen/Holte Vinlager – deltager og vil have et indlæg om vin.