Hillerød Golf Klub – Onsdagsherrer

OBS OBS OBS
Vinterbaneturnering

Værd at vide om Vinterturneringen

  • Vi spiller de 10 åbne huller. Det svarer til hul 1,2,3 og 12,13,14,15,16,17 og 18 på vinterbanen fra sidste år.

  • Udfyld scorekort med det antal slag du har brugt på hvert af de 10 huller og husk dato.

  • De registrerede scorekort kan genfindes i golfbox, en turnering for hver uge.

  • Golfbox har alle 18 huller, så hul 4-11 vil stå uden resultat.

  • Turneringen er en netto Eclectic, så når du ser under ”Order of Merit” vil dine ekstra slag på hvert hul være fratrukket.

  • Vinterbanen har egen rating, hvilket betyder at vi får lidt færre ekstra slag end på sommerbanen.

  • Rating af vinterbanen i år er ikke gjort synlig, du kan derfor ikke aflæse dine tildelte slag

————————————————————————

Til trods for det våde og kolde vejr er der her 3 uger ind i 2018 blevet afleveret de første scorekort. “Vi ber bare guderne om godt vejr” så vi alle kan få spillet noget der ligner rigtig golf.

————————————————————————-

Så er det blevet koldt. Banen har været lukket mange dage på grund af vand; men vi vil jo gerne spille noget der ligner rigtig golf. I lighed med de to forrige vintre afholder vi blandt onsdagsherrer en vinterturnering.
Turneringen foregår på vinterbanen og er en Eclectic turnering. Du kan spille/aflevere et scorekort pr uge. Det er således muligt selv at vælge hvilken dag man vil spille og dermed gå turen på dagen med det bedste vejr. Vi spiller stableford med handicap. Scorekort udfyldes og lægges i postkassen i vores omklædningsrum. Husk dato og de to underskrifter. Der bliver ikke foretaget HCP regulering.
I lighed med tidligere år kan alle der har været tilmeldt den ordinære sommerturnering deltage, det kræver ingen ekstra tilmelding. Turneringen indgår som et af onsdagsherrenes arrangementer uden ekstra betaling.  Var du ikke med i sommerturneringen kan du tilmelde dig til 2018 turneringen og dermed få mulighed for at være med i vinterturneringen allerede i år.

NYT

Det er som nævnt i år en Eclectic turnering. Det vil sige, man hver uge har mulighed for at forbedre resultatet på hver enkelt hul. De løbende forbedringer kan følges på Golfbox (Order of merit).

Som noget helt nyt er det i år også blevet muligt at ”give” bolden, hvis den er tættere på hullet end en putters længde. Det har været et ønske fra flere og det vil forhåbentlig også få spillet til at foregå hurtigere. HUSK at det at give tæller med som et slag.

NYT NYT

Vi har aftalt med tirsdagsdamerne at de i år kan spille med i turneringen. De får deres egen række, men spiller efter samme konditioner. De kan selvfølgelig bruge deres egen postkasse til scorekort.

RESULTAT

Turneringen starter i uge 45 og løber indtil den 1. april 2018 når vinterbanen er tilgængelig. Det endelige Eclectic netto resultat offentliggøres på introduktionsmødet for 2018 sæsonen. Deltagere vil blive opdelt i grupper efter handicap med lige mange deltagere i hver gruppe.

Har du spørgsmål kontakt gerne en fra udvalget.

Mange gode golfhilsner,

Ralf Oest,ralfoest@live.dk

Lars Bak,larsbak@outlook.dk

Truels Hjort,truels.hjort@gmail.com

Bent Breiner,bent.breiner@gmail.com