KATEGORI/KONTINGENTER

Kontingent opkræves i 2 ca. lige store rater.
Kontingent fastsættes endeligt på generalforsamlingen d. 15/3-2018

Medlemskab er bindende i minimum ½ år, hvorefter udmeldelse eller skift til anden gruppe kan ske ifølge vedtægterne.

Spørgsmål om medlemskab til sekretariatet på tlf. 48 26 50 46 eller e-mail: klubben@hillerodgolf.dk

 

KategoriAldersgruppePris pr. år
Senior fuldtid26-80 årkr. 7.700
Senior hverdage26-80 årkr. 6.100
Pensionist o/80 år80-99 årkr. 3.050
Greenfeemedlemkr. 2.700
Long distancekr. 4.100
Ungsenior22-25 årkr. 3.900
Studerende26-29 årkr. 3.900
Ynglinge19-21 årkr. 3.200
Junior13-18 årkr. 2.300
Juniorunder 13 årkr. 1.400
Juniorunder 13 år u/banetilladelsekr. 900
Miniunder 10 år - ifølge m/voksnekr. 400
Lokalt medlem (max 2 år)kr. 3.900
Par 3 bane-medlemkr. 1.600
Intro-medlem voksenkr. 995
Intro-medlem juniorkr. 300

FORSIKRING

Da klubbens forsikring ikke vil være dækkende ved eventuelle skader, bekræfter du dette med din indmeldelse: Jeg bekræfter, at jeg er gjort bekendt med, at det er mig selv (min ansvarsforsikring), der skal dække eventuelle skader, som jeg forårsager på personer eller genstande på eller uden for banen. Ligeledes bekræfter jeg, at jeg (mit forsikringsselskab) bærer risikoen for tyveri, brand eller skade på udstyr m.v., der er opbevaret på klubbens område. Jeg erklærer samtidig på tro og love, at jeg ikke skylder kontingent i andre golfklubber i Danmark.

Klik her for at melde dig ind.

FIRKLØVERMEDLEMSKAB

For alle med hcp. til og med 48

Hillerød Golf Klub har sammen med Hjortespring GK, Mølleåens GK og Værløse GK skabt en super-greenfeeordning, som giver deltagerne ret til at spille som greenfeegæst uden yderligere betaling på disse baner en hel sæson (1. maj til 15. november). Ordningen er ikke et udvidet medlemskab, men en greenfeeordning, hvorfor den enkelte klubs regler og restriktioner for greenfeespil, banelukninger mv. skal respekteres.

 

Kategori Pris pr. år
Fuldtids & hverdagsmedlemmerkr. 500