HANDICAP (under udarbejdelse!)

 

 1. Alle golfspillere har et handicap, der er et udtryk for deres evner og styrke i golfspillet, og det er spillerens eget ansvar til enhver tid at kende sit korekte handicap!
 2. I Danmark spiller vi efter de regler,  der er beskrevet i EGA Handicapsystem 2016 - 2019 - DGU-version.
 3. Der findes 2 typer handicaps:
 • et Klub handicap der kan antage værdierne -7 til 54 og
 • et EGA handicap med en værdi imellerm -7 og 36.
 1. I Hillerød Golf Klub får du ved indmeldelse som nyt medlem tildelt et Klubhandicap på 99 .
 2. Efter at du har gennemgået klubbens undervisning for begyndere, bestået Regelprøven og erhvervet "Golfkørekortet" bliver dit handicap ændret til et Klubhandicap på 54.
 3. Bliver du medlem i HGK, efter at du har været medlem i en anden klub, eller efter at du har været passiv i HGK, giver handicapudvalget dig et handicap efter de regler, der er angivet i EGA handicapreglerne.
 4. Først når du har fået et handicap på 54 eller lavere, kan du at spille golf på HGK´s 18-hullers bane.
 5. Hver gang du indleverer eller selvregistrerer et tællende scorekort bliver dit handicap reguleret efter scoren.
 6. Hvad en tællende score og en tællende runde er kan du se her.
 7. Scores fra tællende turneringer registreres normalt af turneringsledelsen.
 8. Registrering af scores fra private EDS runder sker enten ved, at du foretager en Selvregistrering i GolfBox, og her er det vigtigt, at du nøje overholder vejledningen!, eller ved at du indleverer et korrekt udfyldt scorekort til handicapudvalget, og vi vil derefter sørge for registreringen.
 9. Husk at det er dit eget ansvar, at sikre at dit handicap er korrekt, og derfor bør du altid kontrollere, at alle dine runder bliver registreret, både turneringsrunder og EDS runder. Hvis der er fejl eller mangler i registreringerne skal du blot kontakte handicapudvalget, så vi kan hjælpe dig med at få det bragt i orden!
 10. Dit handicap kan endelig blive reguleret ved den årlige handicap revision i januar måned, og ved at handicapudvalget foretager en skønsmæssig regulering, men da altid efter at du har været involveret.
 11. Når dit Klubhandicap ved en regulering 54 eller lavere bliver det normalt samtidig ændret til et EGA handicap.
 12. Med et EGA handicap kan du deltage i matcher og turneringer, forudsat at du opfylder de øvrige betingelser for matchen eller turneringen.
 13. Når eller hvis dit EGA handicap bliver reguleret til 4,4 eller lavere, kan du ikke længere spille private EDS runder og bliver handicapreguleret ef scoren i disse.
 14. Hvis du har mistet dit EGA handicap, genvinder du EGA status, når du har fået registreret 3 tællende golfrunder!