Ny bane i 2018

Det ser nu til, at planerne for baneomlægningen i forbindelse med stationsbyggeriet er blevet mere konkrete.

Omlægningen vil medføre, at HGK får opfyldt et ønske - som vi har haft igennem mindst 10 år - om fremover at have glæde af 2 sløjfer på hver 9 huller på henholdsvis øst- og vestsiden af banen med gennemgang via ny tunnel ved klubhuset. Det betyder, at man fra 2018 forventes at kunne gå en runde på 9 huller på 2 timer eller derunder.

Vort nuværende hul 4 må vi imødese nedlægges, ligesom vores nuværende hul 5 afkortes med et fremrykket teested. Det betyder, at vi til afløsning af hul 4 anlægger et nyt golfhul på det areal, vi allerede har lejet vest for banen, ligesom vi forventer, at teestedet for hul 11 rykkes tilbage, således at længden af hullet forøges.

Vort indspilsområde flyttes til det nylejede areal vest for banen, medmindre vi får mulighed for, at flytte driving range over til dette areal, således at vi fremover slår væk fra banen mod vest i stedet for langs banen, som i dag. Hvis vi flytter rangen over på den anden side af banen, anlægges nyt indspilsområde, hvor vores nuværende driving range er placeret.

Placeringen af den nye tunnel ved klubhuset medfører, at det nuværende indspilsområde må nedlægges.

Vi planlægger at påbegynde anlæg at nyt hul og udvidelse af hul 11 til efteråret 2016 og håber i foråret 2016 at kunne indgå aftale med BaneDanmark om, hvornår den nye tunnel etableres. Vi har gjort BaneDanmark opmærksom på det aktuelle problem med, at en ambulance ikke kan anvende den nuværende tunnel, og forventer, at den nye tunnel får en størrelse, så også en ambulance kan køre igennem.

Alt i alt en spændende udvikling som utvivlsomt gør, at vores bane inden for en kort periode om muligt vil være endnu mere attraktiv end i dag.

Selve anlægsarbejderne til stationen forventes påbegyndt i 2018.

Vi vil løbende opdatere denne information, så det altid her er muligt at læse seneste nyt om omlægningen efterhånden som aftalerne falder på plads med BaneDanmark, Regionen og Hillerød Kommune.

Udkast til baneomlægning og aktuel tidsplan fremgår af følgende link SKITSE / TIDSPLAN. Vi gør opmærksom på, at dette skal betragtes som en mulig løsning, da de fremadrettede diskussioner med Bane Danmark, Kommune og Regionen vil kunne medføre ændringer.

På bestyrelsen vegne

Jan Aarup

Hillerød Golf Klub

Nysøgårdsvej 9, Ny Hammersholt
DK-3400 Hillerød
Danmark

Kontakt os

Telefon: +45 4826 5046
sekretaer@hillerodgolf.dk
webmaster@hillerodgolf.dk

Åbningstider

Tirsdag til fredag: kl. 9.00 til 15.00
Lørdag: 9.30 til 13.30.
Telefontid: 9.30 til 13.30